15 tipů, jak podpořit motivaci u zaměstnanců

15 tipů, jak podpořit motivaci u zaměstnanců

V jednom z předchozích článků jsme se zaměřili na to, proč je motivace důležitá a jaké jsou její typy. Jak ale tuto důležitou hnací sílu podpořit jako zaměstnavatel? Pojďme si představit to nejdůležitější.

Motivace je podstatným prvkem úspěšného pracoviště. Dodává zaměstnancům energii, inspiruje je v pokroku a tlačí výkonnost k dokonalosti. Navíc zvyšuje celkovou produktivitu a spokojenost. Vědět, jak motivovat zaměstnance, vám zajistí, že vaše firma bude fungovat maximálně efektivně.

Jak motivovat své zaměstnance

Každý člověk je jiný. Proto je důležité nejprve věnovat čas lepšímu pochopení toho, co motivuje konkrétní jedince nebo jednotlivé skupiny zaměstnanců. Někteří mohou být například motivováni pochvalou nebo bonusovými odměnami, zatímco jiní mohou najít motivaci v možnosti získat více dní placeného volna. Někoho zase může motivovat kariérní postup. Jak tedy můžete motivovat zaměstnance k plnění pracovních povinností, abyste dosáhli vyšší produktivity, ale i celkové spokojenosti v zaměstnání?

1. Zvolte vhodný styl vedení

Nadřízení, manažeři a další lidé na vedoucích pozicích ve firmě hrají významnou roli v motivaci svých zaměstnanců. Vhodné styly vedení je povzbuzují k tomu, aby na svých pozicích rozvíjeli snahu, nasměrovali ostatní k daným k cílům a společně pracovali na jejich dosažení. Zároveň by svým podřízeným měli pomáhat si motivaci udržet po celou dobu jejich působení ve firmě. 

Ne všichni zaměstnanci reagují stejně na jeden styl vedení. Je proto důležité zvolit takový přístup, díky kterému budete dobře vycházet se všemi. Pochopení a přizpůsobení stylu vedení potřebám vašeho týmu zajistí, že je budete na pracovišti přirozeně motivovat. Zároveň byste měli dostatečně projevit, že jste součástí týmu. Zkuste alespoň část dne pracovat se svými zaměstnanci. Lépe je poznáte a prokážete, že jste v tom spolu a všichni jdete za stejným cílem.

2. Dejte najevo uznání a oceňujte

Ocenění a uznání jsou pro motivaci důležitými faktory. Podporují totiž dobrý výkon a povzbuzují zaměstnance k ještě lepším výsledkům. Čím více své zaměstnance oceníte, tím více se budou snažit a jejich produktivita se bude zvyšovat. Vždy za dobře odvedenou práci pochvalte, nic vás to nestojí.

3. Komunikujte význam a účel práce

Lidé, kteří ve své práci nacházejí smysl, mají často vyšší úroveň motivace než ti, kteří o dílčích činnostech nemají žádné informace. Zaměstnanci jednoduše chtějí vědět, že to, co dělají, skutečně vede k úspěchu firmy a že jejich povinnosti příspívají celkovému růstu společnosti. Dejte zaměstnancům najevo, že nejsou v práci jen pro odevzdání úkolu a pro jejich výplatu

4. Budujte firemní kulturu

Firemní kultura může výrazně ovlivnit motivaci zaměstnanců na pracovišti. Mnoho z nich se cítí více oceněni a mají větší radost ze své práce, když existuje silné zázemí, které je podporuje a spojuje. Zaměřit se můžete na různé aspekty – tykání v kanceláři, pohodovou atmosféru, velmi oblíbené teambuildingové aktivity i společně strávený čas mimo práci. 

Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout pohody na pracovišti, je pozitivní nálada. Pokud jsou tomu pracovníci naklonění, pusťte si k práci hudbu, hrajte hry, smějte se a bavte se. Štěstí, za které mohou endorfiny, serotonin, dopamin a oxytocin, může výrazně zvýšit produktivitu celého pracoviště. 

Stejně jako firemní kultura je důležité také pracovní prostředí, které zahrnuje fyzické i nefyzické faktory. Vytvářejte otevřené prostory, implementujte odpočinkové místnosti, které zajistí pohodu a možnost komunikovat s ostatními po celý den. Přidejte herny, které zaměstnancům pomohou zbavit se stresu po celý den nebo snack bar pro udržení energetické hladiny. Na druhou stranu umožněte, aby pracovníci měli na svoji práci klid a dostatečně kvalitní vybavení.

5. Umožněte profesní růst

Zaměstnanci napříč pracovním trhem oceňují, když mají dostatek příležitostí k růstu i kariérnímu rozvoji. Poskytování příležitostí ke zvýšení svých dovedností vzbuzuje pocit úspěchu a hrdosti, což působí jako silný motivátor. Navíc, když zaměstnancům nabídnete příležitost zdokonalit své dovednosti, bude to mít v konečném důsledku dopad na celkový úspěch společnosti.

Zaměstnanci, kteří mají naopak pocit, že uvízli na jednom místě a nemají možnost v rámci firmy růst, s větší pravděpodobností vyhoří a budou hledat jiné pracovní příležitosti.

6. Zvažte finanční bonusy

Poskytování finančních bonusů za tvrdě odvedenou práci je skvělý způsob, jak zvýšit motivaci a dát zaměstnancům pocit úspěchu i ocenění. Pokud vědí, že je na konci jejich práce čeká odměna, pravděpodobněji se zaměří na větší úsilí a projeví větší snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

Může se jednat o zvýšení mzdy, paušální bonus, odměny u partnerů firmy, slevy na využití různých služeb nebo placené volno. Dále můžete poskytnout delší přestávky, zkrátit pracovní týden, uspořádat den pro šikovného zaměstnance a veřejně ho pochválit, nebo nabídnout povýšení. Pro posílení psychického i fyzického zdraví můžete do bonusů zařadit také wellness programy nebo péči o děti.

7. Poskytněte pružnou pracovní dobu

Flexibilní pracovní vytížení a vlastní harmonogram umožní zaměstnancům lépe skloubit rodinné povinnosti a osobní život, který často kvůli pevné pracovní době zanedbávají. Vezměte v potaz, že se někomu pracuje lépe ráno a jiní jsou zase produktivnější odpoledne nebo večer. Možnost nastavit si svůj pracovní den způsobem, který odpovídá jejich preferencím a potřebám, může motivovat k efektivnějšímu plnění každodenních pracovních cílů.

8. Komunikujte otevřeně

Když mohou zaměstnanci otevřeně komunikovat s ostatními kolegy i vedením nebo kdykoliv přijít s dotazem či návrhem, aniž by to bylo vnímáno negativně, cítí se na pracovišti lépe a nejsou ve stresu z toho, že si pořád musí “hlídat záda”. Uzavřenost před ostatními může naopak vést k pocitům izolace a zaměstnanec nebude mít jistotu, že managementu firmy na jejich úspěších nebo problémech záleží. 

9. Pravidelně informujte

Sdělování aktuálních informací o nejnovějších záležitostech společnosti zajišťuje, že se budou zaměstnanci cítit součástí něčeho většího, než je jen jejich každodenní práce. Ti, kteří se cítí více propojení s jejich firmou, nebudou považovat práci jen za něco, co jim každý měsíc zvýší částku na účtu. Budou si své práce více vážit a pocítí motivaci, jelikož jsou součástí úspěchu.

Každý týden nebo měsíc proto věnujte čas na meeting nebo jiný způsob informování všech členů týmů o všech novinkách a posunech. Můžete se rozhodnout být transparentní také v oblasti zisku – zaměstnanci tak poznají, jaký podíl měli i na finančním úspěchu firmy a budou na sebe hrdí.

10. Dejte najevo jistotu zaměstnání

Každému se lépe pracuje, když vnímá, že jeho působení ve firmě je stabilní a má relativní jistotu i do dalšího období. Pravidelně proto dávejte najevo, že jsou vaši lidé cenným přínosem pro vaši společnost, mluvte s nimi o budoucnosti, plánech i osobních cílech.

11. Podporujte týmovou práci

Udržování pozitivních vztahů v týmu je na pracovišti silnou motivací. Zvýšená soudržnost mezi členy týmu může vést k lepší komunikaci, vyšší produktivitě a vyšší kvalitě práce, k empatii, aktivnějšímu naslouchání i pozitivnější firemní kultuře.

12. Poskytněte zpětnou vazbu

Pokud má zaměstnanec pocit, že za své úsilí nedostává patřičnou odměnu, je poskytování zpětné vazby ideálním prostředkem, jak sdělit, proč tomu tak je. Vy tak máte prostor navrhnout, jak svůj výkon může zlepšit. Což opět zaměstnance motivuje a společně tak můžete hledat cesty ke zlepšení. 

13. Umožněte další vzdělávání

Aby si zaměstnanci zajistili postup v kariéře, mohou potřebovat získat specializovanou certifikaci nebo absolvovat konkrétní školení či kurz. Jedná se o skvělý způsob odměn, za které zaměstnanec nemusí platit a zároveň získá potřebné znalosti a dovednosti a pomůže mu to v kariérním, ale i osobním růstu. Umožněte tedy pracovníkům další vzdělávání, pošlete je na workshopy nebo semináře a zajistěte jim tak prostor pro získání odbornějších znalostí. 

14. Oslavujte důležité milníky a úspěchy

Pokud má projekt dlouhodobý cíl, může oslavování menších milníků v průběhu projektu pomoci všem v týmu zůstat v kontaktu s prací a soustředit se na větší cíle. Vděčnost a uznání jsou důležitou součástí těchto milníků, ale pomoci mohou i hmatatelné odměny. Finanční prémie, firemní akce s pohoštěním, proplacené volno nebo tematický dárkový voucher za splnění daného milníku dokáže motivovat každého.

15. Motivaci udržujte

Během dlouhodobých nebo složitých projektů může motivace pomoci vašemu týmu k úspěšnému dokončení všech úkolů. Proto je třeba ji neustále udržovat u všech členů týmu. Pokud tento faktor podceníte, může nastat v projektu velký propad, jelikož v průběhu cesty pracovníci ztratí povědomí o tom, proč na daném úkolu vlastně pracují. Díky udržování motivace si tak zajistíte jejich elán a zápal do práce po celou dobu trvání projektu nebo zaměstnaneckého poměru.


Stanovení toho, jaké techniky nejlépe fungují k motivaci vašich zaměstnanců, vyžaduje kromě času také průzkum a průběžné vyhodnocování. Mnohdy platí, že když se zaměstnanci cítí za své úsilí odměněni, mohou se cítit spokojenější se svým pracovním výkonem i samotným zaměstnáním. Dejte jim najevo uznání za jejich snahu. Šťastní zaměstnanci s větší pravděpodobností přispějí svými nejlepšími schopnostmi a můžete tak vzájemně udržovat kvalitní a dlouhodobé vztahy.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.