5 tipů, jak udělat prezentaci, co zanechá dojem

5 tipů, jak udělat prezentaci, co zanechá dojem

Prezentační dovednosti jsou jednou z věcí, kterým se pravděpodobně v profesionální kariéře nevyhnete, a naopak se je budete snažit neustále rozvíjet. Jak na to? Přečtěte si 5 tipů, jak svoji příští prezentaci dokonalit.

Připravte se a procvičujte

Sestavte si osnovu prezentace a kompletně ji zpracujte do finální podoby. Ujistěte se, že je stručná, ucelená a výstižná a že splňuje jasně stanovený cíl. Zkontrolujte si pravopisné chyby a že funguje vše, co jste přidali – vizuální prvky, internetové odkazy a podobně. Nesnažte si prezentaci pamatovat slovo od slova. Může se vám snadno stát, že nějaké slovo zapomenete a automaticky znervózníte, což může mít negativní dopad na zbytek prezentace. Místo toho si připravte jednoduché body nebo pomocné kartičky, které mohou vaši prezentaci nasměrovat. Mluvte otevřeně a buďte si jisti svými znalostmi o tomto tématu. Několikrát si prezentaci odříkejte nahlas, zkuste svůj projev zaznamenat na audio nahrávku a poslechnout si, jak zníte. Požádejte své přátelé nebo kolegy, aby vám asistovali jako cvičné publikum a předneste jim svoji výslednou prezentaci. Využijte jejich zpětné vazby, na čem byste měli zapracovat. Požádejte je, ať se zaměří na samotný obsah, digitální zpracování, vizuální prvky i způsob vašeho vyjadřování, mluvený projev, řeč těla a podobně.

Začněte silným a poutavým začátkem, vyprávějte příběhy

Chcete-li během prezentace zaujmout pozornost publika, může být užitečné vytvořit silný a poutavý začátek. Ať už se rozhodnete zahájit prezentaci jakkoliv, ujistěte se, že je pro vaše cílové publikum adekvátní, relevantní a podporuje hlavní sdělení, které si má vaše publikum na konci pamatovat. Jak toho dosáhnout?

Představte zajímavou otázku, problém nebo anekdotu

Citujte vlivnou nebo zajímavou osobu

Sdílejte příběh, který vede k hlavnímu tématu vaší prezentace

Ukažte zajímavou statistiku, graf nebo obrázek

Přehrajte krátké video, které uvede vaši prezentaci

Proneste prohlášení, které vzbudí zvědavost nebo šokuje publikum

Vyprávění příběhů je dobrý způsob, jak učinit informace, které předkládáte, spolehlivými. Přidává kontext a pomáhá divákům hlouběji porozumět vaší prezentaci a spojit se s ní. Opět vyprávějte pouze ty příběhy, které vylepší a podpoří vaše hlavní myšlenky.

Udržujte svou prezentaci jednoduchou a přehlednou

Při sestavování prezentace nezapomeňte, že méně je mnohdy více. Mnoho přednášejících se řídí pravidlem „10–20–30“ – použijte 10 nebo méně snímků, vlezte se do 20 minut a velikost písma použijte 30. Tento rámec zajišťuje, že vaše prezentace bude jasná a k věci. Dodržujte také pravidlo „jedna myšlenka–jeden slide“. Měli byste se také pokusit udržet své hlavní myšlenky v konkrétních klíčových bodech. Uveďte je na začátku a na konci prezentace, aby si diváci pamatovali nejdůležitější informace. Aplikujte metodu „co jim řeknete–řekněte to–co jste jim řekli“. Důležitou součástí prezentace je ale váš projev a chování, mnohdy si z toho diváci odnesou více než z dokonale graficky zpracované prezentace. 

Využijte řeč těla, mimiku a oční kontakt

I když je písemný i ústní obsah vaší prezentace určitě důležitý, vaše neverbální komunikace by měla podpořit sdílené informace. Nezůstávejte na jednom místě, pohybujte se po pódiu nebo místě, kde prezentujete, zaktivníte tak i publikum. Nechte své pohyby přirozeně plynout s prezentací, aby pohyb nerušil ani vás, ani diváky. Navažte oční kontakt s publikem, aby vaše prezentace působila osobně. Pomocí gest a výrazů obličeje můžete podpořit okamžiky, kdy vysvětlujete koncept nebo projevujete nadšení z tématu. Postavte se rovně s rozevřenými rameny a pažemi, abyste projevili sebevědomí a aby se diváci cítili ve vaší prezentaci vítáni.

Projevte nadšení

Projevíte-li svůj zájem a starost o téma nebo informaci, které předkládáte, zaujmete a upoutáte pozornost publika. Lidé rádi poslouchají ty, kteří jsou skutečně nadšení ze sdílení svých znalostí s ostatními. Na závěr ještě pár dalších užitečných tipů, jak na úspěšnou prezentaci:

Najděte si mentora nebo se inspirujte u druhých. Přestože chcete rozvíjet především vlastní schopnosti, je zároveň užitečné se učit od jiných skvělých řečníků. Co vás na nich zaujalo? Všem jsou jejich prezentace úspěšné? Pokud je to možné, požádejte ho, aby se stal vaším mentorem nebo se zkuste zaměřit na jeho silné stránky a aplikujte je do vlastního přednesu. Existuje také nekonečné množství online videí, kurzů a dalších zdrojů věnovaných zlepšování prezentačních dovedností. 

Používejte vizuály. Pokud lze koncept prezentace podpořit nebo snadněji vysvětlit pomocí vizuální pomůcky, použijte ji. Vizualizace je důležitá pro lepší pochopení probíraného tématu, použijte infografiky, grafy, fotografie, videa, kresby nebo animace. 

Podpořte své publikum. Ujistěte se, že jste při prezentaci čestní a autentičtí, navažte s publikem kontakt, komunikujte s ním, pozvěte je na pódium a řešte konkrétní situaci přímo „v akci“. Dovolte jim pokládat vám otázky.

Připravte si dodatečné materiály, které můžete publikum v případě zájmu po prezentaci zaslat a sdílet, aby si prohloubili o tématu znalost a případně s vámi mohli navázat další spolupráci.

Mluvte silně a hlasitě. Je důležité, aby vás slyšelo a abyste své publikum nenamáhali tím, že vás špatně slyší. Naruší se tak jejich koncentrace a zkazí to dojem z celé prezentace. Předem zvažte možnosti prostoru, kde se vaše prezentace koná. Dobrá hlasitost a akustika je důležitá, projev můžete podpořit například mikrofonem. Nezapomeňte ale všechnu techniku předem vyzkoušet. 

Pokud jste nervózní, několikrát se zhluboka nadechněte. Mluvte pomalu, zřetelně a nikam nespěchejte.

Prezentování si užijte, zlepší se tak celkový dojem u publika.

 

Dále je třeba si uvědomit, že je v pořádku dělat chyby. Mnoho lidí tráví spoustu času snahou být skvělými řečníky. Buďte proto trpěliví a chyby si odpouštějte a do příště se na nich snažte zapracovat. Po prezentaci se odměňte. Buďte hrdí na svůj úspěch a až budete připraveni, požádejte o upřímnou zpětnou vazbu, aby byla vaše další prezentace ještě lepší. Přejeme hodně štěstí!

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.