7 stylů vedení jako základ pro úspěšný tým

7 stylů vedení jako základ pro úspěšný tým

V předchozích článcích jsme představili význam motivace a jak motivovat své zaměstnance k efektivní práci. V tomto se zaměříme na jeden z hlavních důležitých bodů, který jde s motivací ruku v ruce: vedení. 

V určité fázi své kariéry se můžete ocitnout ve vedoucí roli. Ať už půjde o schůzku, projekt, tým nebo celé oddělení, měli byste správně identifikovat vhodný styl vedení. Většina profesionálů si vytváří svůj vlastní styl na základě zkušeností, individuálních potřeb společnosti nebo firemní kultury.  

Důležitost rozvoje stylu vedení

Nadřízení, manažeři i další lidé na vedoucích pozicích ve firmě hrají významnou roli nejen v motivaci svých zaměstnanců. Vhodné styly vedení je povzbuzují k tomu, aby na svých pozicích rozvíjeli snahu, směřovali k cílům a intenzivně pracovali na jejich dosažení. Zároveň by svým zaměstnancům měli pomáhat si motivaci udržet po celou dobu jejich působení ve firmě. 

Ne všichni zaměstnanci reagují stejně na jeden styl vedení. Je proto důležité zvolit takovou cestu, díky které budete dobře vycházet se všemi. Pochopení a přizpůsobení stylu potřebám vašeho týmu zajistí, že je budete na pracovišti efektivně motivovat. 

Autokratický styl

Autokrat je někdo, kdo se zaměřuje především na výsledky a efektivitu. Často se rozhoduje sám nebo s malou, důvěryhodnou skupinou, a očekává, že zaměstnanci udělají přesně to, o co jsou požádáni. Tito lidé jsou ale často náchylní k vysoké hladině stresu, protože se cítí za všechno zodpovědní. Vzhledem k tomu, že jim chybí flexibilita a často nechtějí slyšet nápady ostatních, jsou tito lídři často týmem nesnášeni.

Autokratický styl může být užitečný v organizacích s přísnými směrnicemi nebo v odvětvích náročných na dodržování předpisů. Je vhodné s ním pracovat u zaměstnanců, kteří potřebují velký dohled, mají malé nebo žádné zkušenosti. Díky tomuto stylu vedení se podporuje produktivita prostřednictvím delegování, poskytování jasné a přímé komunikace, a zároveň se snižuje stres zaměstnanců tím, že se nemusí sami rychle rozhodovat. Negativním dopadem však může být potlačení kreativity a ze strany zaměstnanců pocit omezení a nevyslyšení. 

Demokratický styl

Někdy nazývaný také jako participativní styl. Podněcuje diskusi a účast, je to vynikající styl pro organizaci zaměřenou na kreativitu a inovace. Zároveň má sílu zvýšit a udržet morálku. Vyžaduje také menší manažerský dohled, protože zaměstnanci jsou obvykle součástí rozhodovacích procesů a vědí, co mají dělat. A protože se členové týmu cítí jednotní a oceňování, mají pocit, že je jejich hlas slyšet a jejich názory jsou důležité, je tento styl vedení často uváděn jako jeden z důvodů spokojenosti zaměstnanců na pracovišti. Demokratický vůdce je pak ten, kdo přijímá názory druhých a zvažuje zpětnou vazbu od svého týmu, než učiní rozhodnutí.

Tento styl vedení může být ale také neefektivní a nákladný. A to ve chvíli, kdy musí firma organizovat velké skupinové diskuse, získávat nápady a zpětné vazby, diskutovat o možných výsledcích a sdělovat rozhodnutí. Zároveň také může zvyšovat sociální tlak na členy týmu, kteří neradi sdílejí nápady ve skupině.

Byrokratický styl

Byrokratičtí vůdci jsou podobní autokratickým v tom, že očekávají, že členové jejich týmu budou dodržovat pravidla a postupy přesně tak, jak jsou stanoveny. Lídři oddělují práci od vztahů, aby zabránili zatemnění schopnosti týmu dosahovat cílů.

Byrokratický styl se zaměřuje na pevně dané povinnosti v rámci hierarchie, kde má každý zaměstnanec stanovený seznam odpovědností, které vedou k efektivitě, a není potřeba spolupráce a kreativity, která může pracovníky omezovat. Tento styl je nejúčinnější ve vysoce regulovaných odvětvích nebo na ministerstvech, finančním trhu, ve zdravotnictví nebo vládě. Tento styl proto neprospívá v prostředí, které musí být dynamické.

Vizionářský styl

Vizionářští lídři mají silnou schopnost řídit pokrok a uvádět období změn tím, že inspirují zaměstnance a získávají důvěru pro nové nápady. Takový vůdce je také schopen vytvořit silné organizační pouto a usiluje o posílení důvěry mezi přímými podřízenými i kolegy. Mohou mu však uniknout důležité detaily nebo jiné příležitosti, protože se příliš soustředí na celkový obraz. Může také přehlédnout současné problémy, protože se více soustředí na budoucnost.

Vizionářský styl je užitečný pro malé, rychle rostoucí organizace nebo větší firmy, které procházejí transformací nebo restrukturalizací. Pomůže jim totiž růst, sjednotit týmy a celou společnost a zlepšit zastaralé technologie nebo postupy.

Koučování

Kouč je někdo, kdo dokáže rychle rozpoznat silné a slabé stránky členů svého týmu a motivaci, aby pomohl každému jednotlivci se zlepšit. Tento typ lídra často pomáhá členům týmu při stanovování cílů a poté poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu na podporu osobního růstu. Jsou zruční ve stanovení jasných očekávání a vytváření pozitivního, motivujícího prostředí.

Koučování dále podporuje rozvoj nových dovedností, svobodné myšlení, přehodnocuje firemní cíle a podporuje sebevědomou firemní kulturu. Lídři, kteří koučují, jsou často považováni za cenné mentory.

Styl vedení kouče je navíc jedním z nejvýhodnějších pro zaměstnavatele i zaměstnance, které řídí. Bohužel je to často také jeden z nejvíce málo využívaných stylů – především proto, že může být časově náročnější než jiné typy vedení.

Transformační styl

Transformační styl je podobný stylu kouče v tom, že se zaměřuje na jasnou komunikaci, stanovení cílů a motivaci zaměstnanců. Namísto toho, aby se většina energie věnovala individuálním cílům každého zaměstnance, je vedoucí transformace poháněn odhodláním plnit organizační cíle.

Vzhledem k tomu, že tito lídři tráví velkou část svého času dlouhodobými cíli, je tento styl vedení nejlepší pro týmy, které zvládnou mnoho delegovaných úkolů bez neustálého dohledu. Zároveň oceňují etiku společnosti a osobní spojení se svými týmy, což může zvýšit morálku a udržení společnosti na trhu. Fokus na jednotlivce ale může také způsobit, že výhry týmu nebo společnosti zůstanou bez povšimnutí.

Transakční styl 

Transakční vůdce je někdo, kdo je přímo zaměřený na výkon. V rámci tohoto stylu vedení manažer vytváří předem stanovené podmínky – obvykle ve formě peněžní odměny za úspěch a disciplinárního opatření za neúspěch. Tito lídři se ale zaměřují také na mentorství, instruktáž a školení, aby dosáhli všech krátkodobých cílů a jasně definované struktury.

I když je tento typ vedení skvělý pro organizace nebo týmy, které mají za úkol dosahovat konkrétních cílů, jako je prodej a tržby, není to nejlepší styl vedení pro dlouhodobé cíle a především pro podporu kreativity. Může být demotivující pro zaměstnance, kteří nejsou motivováni peněžními odměnami.

Jak vybrat to pravé?

Většina manažerů také v různých situací používají odlišné styly vedení, navzájem je propojují nebo střídají. Je proto důležité věnovat čas tomu, abyste se s jednotlivými metodami seznámili a zhodnotili, která bude pro váš tým nebo situaci nejpřínosnější a nejefektivnější. I když jste v jedné situaci excelovali s jedním typem vedení, na jiné pozici nebo s jiným týmem to již fungovat nemusí. Vždy identifikujte způsoby vedení tak, aby co nejlépe posloužily k vašim aktuálním cílům.

Ve chvíli, kdy se snažíte určit, který styl je pro vás ten pravý, zkuste si položit některé následující otázky:

◼ Čeho si cením více – cílů nebo vztahů?

Věřím ve strukturu nebo svobodu volby?

Raději se rozhodnu sám nebo kolektivně?

Zaměřuji se na krátkodobé nebo dlouhodobé cíle?

Jak podle mě vypadá zdravá týmová dynamika?

Tip na závěr!

I když je to někdy těžké slyšet, konstruktivní zpětná vazba vám pomůže vyrůst v úspěšného vůdce. Vyžádejte si zpětnou vazbu od lidí, kterým důvěřujete a kteří vám dají upřímnou odpověď.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.