8 způsobů, jak zlepšit zapojení zaměstnanců na pracovišti

8 způsobů, jak zlepšit zapojení zaměstnanců na pracovišti

Tzv. employee engagement je zásadní pro úspěch každé organizace. Když se zaměstnanci cítí více angažovaní, pravděpodobněji budou také produktivní, kreativní a oddaní cílům společnosti. Jde o koncept, který se snaží porozumět a popsat vztahy mezi firmou a jejími zaměstnanci, a to jak v kvalitativním, tak kvantitativním měřítku. Jak takovou angažovanost zlepšit a podpořit?

Podporujte otevřenou komunikaci

Vytváření otevřeného a transparentního pracovního prostředí, kde se zaměstnanci cítí pohodlně a příjemně natolik, aby vyjádřili své názory a nápady, může výrazně přispět ke zlepšení. Můžete tím dosáhnout prostřednictvím pravidelných týmových schůzek, individuálních check-inů a především poskytováním zpětné vazby.

Nabídněte příležitosti pro růst a rozvoj

Zaměstnanci chtějí mít pocit, že na svých pozicích rostou, učí se a zlepšují. Poskytování příležitostí pro školení a profesní rozvoj může pomoci udržet zaměstnance zapojené a motivované. Přečtěte si naše tipy na další vzdělávání, které svým zaměstnancům v rámci benefitů můžete poskytnout.

Podporujte pozitivní firemní kulturu

Firemní kultura, kde se zaměstnanci cítí oceňovaní a podporovaní, může výrazně zlepšit angažovanost. Uznejte zaměstnancovu snahu, jeho posun v posledním měsíci nebo ho pochvalte, že sehnal kvalitního klienta ke spolupráci. A tento jejich úspěch odměňte. I ten možná zdánlivě nejmenší bonus může mít ve výsledku velmi pozitivní přínos pro vás i celou firmu. Příkladem může být například volno po zbytek úspěšného dne – podpoříte tak rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, dáte najevo uznání a zároveň zajistíte podpůrného a inkluzivní pracovní prostředí, do kterého se bude pracovník rád vracet.

Zapojte zaměstnance do rozhodování

Dáte-li zaměstnancům slovo v rozhodovacích procesech, budou mít pocit větší sounáležitosti, a především vezmou cíle společnosti za vlastní. Zkuste zvážit zaměstnanecké výbory nebo pracovní skupiny, kde zaměstnanci mohou poskytovat podněty a nápady. Dejte jim také prostor, aby mohli, alespoň o menších věcech, zcela rozhodnout. Naučíte je tak, že s rozhodnutím přichází i zodpovědnost. Mohou se tak poučit z chyb, ale zároveň jim otevřete dveře ke kreativitě a otevřené mysli.

Poskytněte jasné cíle a očekávání

Stanovení jasných cílů a očekávání pomáhá zaměstnancům pochopit jejich role a odpovědnosti v rámci společnosti. Jejich angažovanost zlepšíte tím, že jim poskytnete konkrétní účel a směr. 

Pomozte zaměstnancům pochopit, jak jejich práce zapadá do větších cílů a poslání společnosti. Zvažte také sdílení aktualizací a novinek zaměstnanci a povzbuzujte je, aby sdíleli své nápady a zpětnou vazbu. Buďte také vždy připraveni na otázky „proč“ a „jak“, mít zvědavé a nápadité zaměstnance může mít konkurenční výhodu.

Uznání a odměňování zaměstnanců

Ať už prostřednictvím formálních programů nebo neformálních gest či již zmíněných benefitů, angažovanost zaměstnanců zlepšíte oceněním. Vyzkoušet můžete i nabídku flexibilní pracovní doby, home office nebo dog friendly kancelář – poskytnete tak zaměstnancům komfort při organizaci času kvůli domácím mazlíčkům nebo dětem.

Podporujte vzájemnou spolupráci

Pracovní prostředí, kde podporujete spolupráci mezi kolegy i jednotlivými týmy, vede k silnějšímu zapojení do komunity a samozřejmě lepší pracovní výsledky. Zvažte vytvoření multifunkčních týmů nebo povzbuzení zaměstnanců ke spolupráci na projektech.

Otevřete příležitosti pro socializaci

Vytváření příležitostí pro zaměstnance k socializaci mimo práci může pomoci budovat vztahy a zapojení na pracovišti. Nemusíte vymýšlet nic složitého, zkuste zorganizovat pár teambuildingových aktivit, uspořádat pravidelné firemní akce, věnovat se krátkým hrám přímo na pracovišti nebo zavést pivní čtvrtky :)

Zavedením těchto strategií můžete pro své zaměstnance vytvořit poutavější a přínosnější pracovní prostředí. Nebojte se zkoušet nové věci, a především své zaměstnance poslouchat – co jim nevyhovuje a co naopak na vašem pracovišti oceňují. Jejich spokojenost je vaše spokojenost a úspěch pro vaši firmu.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.