Aktivní naslouchání jako zásada úspěšné komunikace

Aktivní naslouchání jako zásada úspěšné komunikace

Jako jsme dříve popsali v našem předchozím článku, komunikace je klíčem k udržení pozitivních vztahů jak v životě, tak na pracovišti. Schopnost jasně sdělovat pokyny, nápady a myšlenky vám může pomoci dosáhnout úspěchu v jakékoli kariéře. Rozvíjet své komunikační dovednosti můžete především praxí.

Jednou z nejdůležitějších dovedností efektivní komunikace je aktivní naslouchání. Rozvíjení těchto soft skills vám pomůže budovat a udržovat vztahy, řešit problémy, zlepšovat procesy a uchovávat informace. 

Co je aktivní naslouchání?

Aktivní naslouchání je schopnost plně se soustředit na mluvčího, porozumět jeho sdělení, porozumět informacím a zamyšleně reagovat. Na rozdíl od pasivního naslouchání, což je akt naslouchání řečníkovi, aniž byste uchovali jeho sdělení, tato vysoce ceněná dovednost mezilidské komunikace zajišťuje, že se dokážete zapojit a později si vybavit konkrétní detaily, aniž byste museli informace opakovat. Svou pozornost můžete udržet pomocí používání verbální i neverbální techniky. Místo přemýšlení a myšlenkového nacvičování toho, co byste mohli říci, až řečník skončí, aktivní posluchač pečlivě zvažuje slova řečníka a ukládá si informace do paměti.

Proč je na pracovišti důležité aktivní naslouchání?

Ať už hledáte novou pracovní příležitost, snažíte se získat povýšení nebo pracujete na posunu své současné pozice, zlepšení vašich dovedností aktivního naslouchání vám pomůže uspět. Stejně jako kritické myšlení a řešení konfliktů vám tato dovednost pomůže zvýšit vaši hodnotu i v roli zaměstnance.

Pomáhá budovat vztahy

Aktivní naslouchání pomáhá ostatním cítit se komfortně, když s vámi sdílí informace. Když prokážete svou schopnost upřímně naslouchat tomu, co ostatní říkají, budou mít větší zájem s vámi pravidelně komunikovat. To může pomoci otevřít příležitosti ke spolupráci, rychle dokončit práci nebo zahájit nové projekty. Všechny tyto věci vám mohou pomoci k úspěchu ve vaší kariéře.

Pomáhá budovat důvěru

Když lidé vědí, že s vámi mohou volně mluvit bez přerušování, odsuzování nebo nevítaných citoslovcí, je pravděpodobnější, že se vám svěří. To je užitečné zejména při setkání s novým zákazníkem nebo obchodním partnerem, se kterým chcete navázat dlouhodobý pracovní vztah.

Pomáhá identifikovat a řešit problémy

Aktivní naslouchání druhým vám pomůže odhalit výzvy a potíže, kterým ostatní čelí, nebo problémy v rámci projektů. Čím rychleji tyto problémy odhalíte, tím dříve můžete najít řešení nebo vytvořit plán, jak je vyřešit.

Pomáhá rozvíjet vaše znalosti a porozumět různým tématům

Skvělí zaměstnanci se vždy snaží učit něco nového a rozšiřovat své znalosti. Protože aktivní naslouchání vám pomáhá udržet si nasbírané informace, pomůže vám také lépe porozumět novým tématům a zapamatovat si, co jste se naučili, abyste je mohli v budoucnu použít.

Pomůže vyhnout se chybějícím důležitým informacím

Vzhledem k tomu, že aktivní posluchači jsou řečníkem velmi zaujatí, jsou schopni si vybavit konkrétní detaily. To je zvláště důležité, pokud jste například na školení a potřebuje vstřebat veškeré informace o nových procesech, technologiích nebo musíte následně zaškolit své kolegy. 

Jak se stát aktivním posluchačem

Ke zlepšení vašich dovedností mezilidské komunikace můžete použít tato cvičení:

Verbální poslechové dovednosti

Parafráze

Shrňte hlavní body sdělení, které řečník sdílel, abyste plně pochopili jejich význam. Může vám být tak objasněna informace, kterou jste na první poslech nepochopili, nebo si naopak rozšíříte informaci o další detaily. 

Ptejte se na otevřené a konkrétní otázky

Pokládejte otázky, které ukazují, že jste shromáždili podstatu toho, co bylo sděleno, a co je potřeba ke sdílení dalších informací. Ujistěte se, že na tyto otázky nelze odpovědět jednoduchým „ano“ nebo „ne“. Pokládejte přímé otázky, které mohou zodpovědět více podrobností.

Příklad: „Máte pravdu – proces registrace by mohl vyžadovat určitou aktualizaci. Jaké změny byste chtěli provést v procesu během příštích šesti měsíců?“

Používejte krátké verbální afirmace

Krátká, pozitivní prohlášení pomohou ukázat, že jste zaujatí a schopni zpracovat informace, které řečník poskytuje. Malé verbální afirmace vám pomohou pokračovat v konverzaci, aniž byste přerušili řečníka nebo narušili jeho průběh. Použít můžete například „Rozumím." „Chápu." „Ano, to dává smysl." „Souhlasím."

Projevte empatii a sdílejte podobné zkušenosti

Dejte najevo, že jste schopni rozpoznat emoce a sdílet pocity druhých. Tím, že projevíte soucit, se můžete spojit s řečníkem a začít budovat pocit vzájemné důvěry.

Diskutování o srovnatelných situacích ukáže, že jste jeho sdělení úspěšně navnímali. Můžete tak poskytnout informace o tom, jak jste vyřešili podobné problémy vy sami. 

Připomeňte si dříve sdílené informace

Pokuste se zapamatovat si klíčové pojmy, nápady nebo jiné důležité body, které s vámi druhý člověk v minulosti sdílel. Nejen, že dáte najevo, že posloucháte druhé, co zrovna říkají, ale také, že jste schopni uchovat informace, vybavit si konkrétní detaily a přijít s novým řešením.

Neverbální poslechové dovednosti

Přikyvujte

Když řečníkovi nabídnete několik jednoduchých přikývnutí, ukážete, že rozumíte tomu, co říká. Přikývnutí je užitečné, podpůrné vodítko a nemusí nutně sdělovat, že s mluvčím souhlasíte – pouze, že jste schopni zpracovat význam jeho sdělení. Vždy mějte také oči na řečníkovi a nedívejte se na ostatní lidi nebo předměty v místnosti. 

Usmějte se

Stejně jako přikývnutí, i malý úsměv povzbudí řečníka, aby pokračoval. Na rozdíl od přikývnutí však sděluje, že souhlasíte s jeho zprávou nebo jste spokojeni s tím, co říká. Úsměv může nahradit krátkou verbální afirmaci, rozptýlí napětí a zajistí, aby se mluvčí cítil příjemně.

Vyvarujte se rušivých pohybů

Snažte se vyhnout pohybům, jako je mrknutí na hodinky nebo telefon, slyšitelné povzdechnutí, čmárání nebo klepání perem. Měli byste se také vyhnout verbální nebo neverbální komunikaci s ostatními, kteří naslouchají řečníkovi. Ten se pak totiž může cítit frustrovaně a nepříjemné.


Na rozvoji a budování vašich vztahů můžete vždy pracovat pomocí výše uvedených verbálních a neverbálních technik. Díky tomu se vám zajisté podaří uchovat si i více informací v paměti a lépe interagovat na pracovišti. Vždy je třeba dbát ohled i na to, s jakým člověkem aktuálně komunikujete. Více o tom, jaké komunikační styly používat, abyste se dokázali domluvit se všemi, jsme popsali v tomto článku.

Aktivní naslouchání vyžaduje opakovaný trénink. Čím více budete tyto techniky procvičovat, tím přirozeněji je budete moci praktikovat.


AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.