Důležitost kritického myšlení a konkrétní metody

Důležitost kritického myšlení a konkrétní metody

Kritické myšlení je důležitou schopností každého z nás. Jedná se o myšlení, které je založeno na argumentech a diskuzi a pracuje s rozumem i logikou. Přestože vychází se slova „kritika“, nenechte se zmást, nejedná se o nic negativního. Slovo „kritika“ pochází z řeckého kritikē, což označuje především umění rozlišovat a posuzovat. Kritické myšlení klade důraz na pochopení problému ze všech stran – srovnává to, co jsme již zjistili nebo viděli, naše získané vědomosti a zkušenosti, s tím, co jsme zjistili od druhých a kvalifikovaných osob. Při kritickém myšlení je tedy důležité umět vyhledávat, získávat, zpracovávat informace, umět je vyhodnotit a pochopit a případně i předat dál. V dnešní době se na nás chrlí obrovské množství informací ze všech stran a je potřeba identifikovat ověřené, a především pravdivé informace, umět se vyhnout konspiracím, hoaxům, fake news a dalším nepodloženým faktům a dezinformacím.

Vaše kritického myšlení je také pro dobro vašeho zaměstnavatele. Díky němu se totiž můžete vyhnout chybám v úsudku, uděláte si vlastní názor, a především nepodlehnete slepému naslouchání příkazů. Zároveň rozvíjí kreativitu a vynalézavost, zdokonaluje Vaše názory a umožňuje se vymanit ze stereotypů. Na vyšších pozicích jistě zaměstnavatele potěší vaše sebekritičnost, objektivita, racionalita, schopnost dívat se na věci s odstupem, a především se kriticky ohlížet na místa, kde musíte přijmout zásadní rozhodnutí. Kritické myšlení není vrozené, ale můžeme se mu naučit nebo ho trénovat. Zde jsou konkrétní metody, které můžete využít při jeho rozvoji, a to pomocí čtení, psaní nebo myšlení:

I.N.S.E.R.T.

Tato metoda používá značky na okraji textu, které vám pomohou se v něm lépe orientovat a zefektivní učení a myšlení. Poznámkový systém vychází z názvu Interactive Notation Systém for Effective Reading and Thinking. Jedná se o tyto znaménka:

Co jsme věděli

+ Nová informace

Rozporuplná informace s tím, co jsme již věděli

? Neporozumění, potřeba vyhledat další informace

V-CH-D

Vím – chci se dozvědět – dozvěděl jsem se.

Tato metoda utřídí vaše myšlenky a uspořádá informace před a po studiu dané problematiky. 

Kostka

Podívejte se na předmět a popište, co vidíte. Porovnejte, asociujte, analyzujte, aplikujte a argumentujte pro a proti.

T-graf

Tato metoda vám poskytne protichůdné pohledy a názory na dané téma. Připraví vás na diskuzi a uspořádáte si argumenty.

Vennovy diagramy

Popisují individuální vlastnosti a společné vlastnosti. Graficky uspořádají vaše informace a ve výsledku zobrazí vztahy mezi konkrétními pojmy. 

Brainstorming

Ideální technika pro hledání co nejvíce nápadů na určité téma. Vyplatí se ji aplikovat především ve skupině, kdy více jedinců dokáže předložit kreativní nápady v poměrně krátkém čase.

Myšlenkové mapy

Pomocí myšlenkových map můžete organizovat a třídit informace. Zaznačte si důležité pojmy, klíčová slova a také souvislosti a návaznosti mezi nimi. Nejobecnější a nejdůležitější informace pak větvěte na ty konkrétnější. Myšlenkové mapy můžete tvořit v několika nástrojích také online. Uživatelský přívětivé je například Coggle, Bubbl.us nebo XMind.

Diamant

Tato metoda vás vede k tomu, abyste analyzovali a vymezili dané téma a snažili se vystihnout jeho podstatu. K vyjádření máme omezený počet slov, která se musí použít předepsaným způsobem. Téma v diamantu je zkoumáno ze dvou různých stran – pokuste se vystihnout, co je podle vašeho mínění na tématu pozitivního a jaké má kladné stránky. Další fáze je potom zaměřena i negativní rysy tématu. 

Pyramida

Tato metoda pomáhá analyzovat přečtený text a identifikovat klíčové myšlenky pomocí osmi kroků:

1 slovo: hlavní myšlenka

2 slova: detailní popis

3 slova: hlavní myšlenka

4 slova: další detaily

5 slov: autorův záměr

6 slov: důležitá slova / pojmy / termíny

7 slov: prospěch čtenáře z textu

8 slov: co jsme se naučili

Díky tomu, že v pyramidě vyjadřujeme myšlenky předepsaným počtem slov, jsme nuceni je přesně formulovat a výstižně psát.

Bloomova taxonomie

Jedna z nejlepších teorií ke vzdělávacím cílům, která popisuje učení v několika úrovních. Učení na těch vyšších vychází z nižších úrovní.

6. Vytvořit

5. Vyhodnotit

4. Analyzovat

3. Aplikovat

2. Pochopit

1. Pamatovat

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.