Jak komunikovat s kolegy

Jak komunikovat s kolegy

Komunikace je klíčem k udržení pozitivních vztahů jak v životě, tak na pracovišti. Zlepšit ji ve vztazích s kolegy, rodinou a přáteli můžete každodenním procvičováním. V tomto článku probereme důležitost a různé typy komunikace, a také jak efektivně komunikovat na pracovišti.

Typy komunikace

K interakci s kolegy používáme na pracovišti různé typy komunikace. Patří mezi ně:

Verbální komunikace

Využívá kombinaci zvuků a slov, kterými mluvíme s ostatními lidmi. Dobré verbální komunikační dovednosti jsou nezbytné v každém pracovním prostředí. Některé prvky této komunikace zahrnují sebevědomý hlas, techniku aktivního naslouchání a vyhýbání se tzv. výplňovým slovům, jako je například „ehm“ nebo „prostě“.

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace funguje bez použití slov nebo zvuků. Mezi její znaky patří gesta, mimika, oční kontakt, řeč těla a držení těla. Když budete během konverzace s kolegou věnovat pozornost této komunikaci, mnoho vám toho může napovědět, jak fyzicky vnímá své emoce. U některých lidí si dokonce můžete povšimnout zlozvyků, které dělají, když se například snaží lhát.

Písemná komunikace

Písemná komunikace předává vaši zprávu pouze pomocí psaných slov. Na pracovišti se tento typ komunikace používá ve formě poznámek, zpráv nebo e-mailů. Když komunikujete prostřednictvím psaní, můžete se zaměřit na jednu myšlenku nebo i více témat najednou, hledat správná slova, text si pročíst a případně pozměnit. Aby byla písemná komunikace efektivní, mělo by být z jejího znění jasné, co chcete textem říct. Snažte se o jednoduchost a nespoléhejte na tón – vy i čtenář textu můžete zprávu přečíst naprosto odlišně a může tak v závěru dojít k nepochopení či nedorozumění.

Mezilidská komunikace

Jedná se o komunikaci tváří v tvář, která může probíhat mezi dvěma lidmi nebo mezi skupinou lidí. Tento typ komunikace využívá verbální i neverbální komunikaci zároveň.

Důležitost komunikace

Efektivní komunikace může zajistit hladký chod a efektivitu vašeho pracoviště. Ovlivňuje každého, včetně zaměstnanců, manažerů a celého podnikání. Efektivní komunikace v práci je důležitá jak z důvodu řešení konfliktů, tak i pro zvýšení produktivity, posílení morálky a mnohdy firmě pomůže i prosperovat.  Aby opravdu byla efektivní, musí se do konverzace aktivně zapojit obě strany. Pokud se vaše představy liší od představ vašich kolegů, buďte ohleduplní k jejich pocitům i názorům. Snažte se být však upřímní a zdvořile jim sdělte svůj pohled a společně se snažte najít řešení. 

Jak lépe komunikovat s kolegy

Aby komunikace ve vašem zaměstnání probíhala bez zbytečných nedorozumění, domněnek a nejasností, zkuste aplikovat tyto návyky: 

1. Používejte komunikaci tváří v tvář

Je mnohem osobnější než posílání e-mailů. Když zvolíte tento způsob, můžete vy i váš kolega o věcech diskutovat otevřeně, rychle a profesionálně. Můžete se vzájemně vyslechnout i reagovat na další podněty a nově vzniklé myšlenky.

2. Naslouchejte

Když vaši kolegové mluví, je důležité naslouchat a věnovat velkou pozornost tomu, co říkají. Ukážete tím, že vám na jejich pohledu a názoru skutečně záleží. Pokud vám není jasné, o čem kolega mluví, zdvořile požádejte o vysvětlení. Naopak i ukažte, že jeho sdělení rozumíte a doptejte se na detaily. 

3. Navažte oční kontakt

V jakékoli konverzaci můžete často navazovat oční kontakt, aby druhý věděl, že posloucháte a že se do konverzace zapojujete. Oční kontakt ukazuje, že řečníkovi věnujete pozornost.

4. Věnujte pozornost neverbálním projevům

Když vedete osobní diskusi s kolegou, věnujte pozornost jakýmkoli neverbálním reakcím a sdělením. Pokud jsou například paže vašeho kolegy uvolněné a otevřené, jsou připraveni naslouchat. Pokud navazuje oční kontakt, je připraven se soustředit a slyšet, co chcete říct. Je také dobré, abyste si byli vědomi svých vlastních neverbálních projevů. Během konverzace se snažte udržovat neutrální držení těla a tón hlasu a udržujte oční kontakt.

5. Buďte přítomni a angažovaní

Můžete ukázat, že jste přítomni a zapojeni do konverzace tím, že se zaměříte na své kolegy, když mluví, a odložíte svůj telefon a další rušivé prvky. Potvrďte prohlášení svého kolegy a podle toho reagujte. V rozhovoru tváří v tvář můžete odpovědět úsměvem, kývnutím hlavy nebo zdvořilým gestem, které podpoří vaše pocity ohledně jejich sdělení.

6. Mluvte klidně a otevřeně

Až budete na řadě, abyste promluvili, pamatujte na to, abyste zněli profesionálně a klidně. Zhluboka se nadechněte a přemýšlejte o svých slovech, než je vyslovíte. Vždy s úctou informujte své kolegy, pokud vás něco trápí a jak vám mohou pomoci, co vám shází nebo se vám nelíbí.

7. Oceňte jejich čas

Na konci konverzace oceňte kolegův věnovaný čas právě vám a poděkujte mu, že si vámi promluvil a dané téma probral. Ukážete mu tím, že vám na jeho nápadech a myšlenkách skutečně záleží.


Věříme, že pokud budete efektivně procvičovat komunikační dovednosti, můžete si vybudovat sebevědomí a naučit se jasněji a sebejistěji komunikovat na pracovišti i s těmi, se kterými se vám to ze začátku zdálo obtížné. Snažte se být vždy otevření a komunikovat i v situacích, které vám nejsou příjemné. Mnohdy zjistíte, že právě díky komunikaci výsledek dopadl lépe, než jste čekali. 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.