Jak se prezentovat a působit sebejistě

Jak se prezentovat a působit sebejistě

Rozvíjení sebejistoty je proces, který vyžaduje neustálou sebereflexi a praxi. Když budete pracovat na zvýšení vašeho sebevědomí, bude se vám lépe komunikovat s kolegy, snadněji prosadíte své nápady a s velkou pravděpodobností tím zvýšíte i své šance na kariérní růst. 

Význam sebevědomí na pracovišti

Zdravé sebevědomí je na pracovišti doslova klíčové. Umožňuje vám riskovat a zároveň vyhodnocovat oblasti, které vedou ke zlepšení a osobnímu rozvoji. Bez sebevědomí se někteří zaměstnanci bojí mluvit, vyjádřit své nápady, většinou se cítí nepohodlně, a především zůstávají ve stínu sebevědomějších kolegů. 

Sebevědomí může zároveň ovlivnit přesvědčení o tom, jak dobře dokážete plnit úkoly, které splňují očekávání nadřízených. Ve výsledku to pak může mít i dopad na to, jak vnímáte svoji hodnotu u společnosti. Sebevědomí také umožňuje týmům být kreativní, což vede k inovativnímu a kolaborativnímu prostředí, kdy ti členové týmu, kteří dokážou sdílet své skutečné osobnosti a vyjádřit své myšlenky a názory, budou také maximálně efektivní na svých pozicích.

Jak působit sebevědoměji

Sebevědomí i sebeprezentace jsou v práci důležitými schopnostmi, protože vám umožňují sdílet nápady a myšlenky. Zároveň tak odstraňují pocity nedostatečnosti, a naopak budují víru v sebe samého a ve své hodnoty. Jak je ale budovat?

Pečujte o své fyzické a duševní zdraví. Studie ukazují, že udržení fyzického a duševního zdraví mimo pracoviště je také důležité pro sebevědomí na pracovišti. Doporučujeme si přečíst náš článek Návyky, které vám pomohou zachovat duševní zdraví.

Buďte aktivní a zkoušejte nové věci. Dobrovolná činnost na nových projektech vám může pomoci nejen rozvíjet nové dovednosti, ale také zvýšit vaše sebevědomí v kolektivu. Kývněte na nabídku vedení projektu nebo se přihlaste do školícího programu, které firma nabízí. 

Rozpoznejte své silné a slabé stránky. A zároveň zapracujte na přijímání zpětné vazby a konstruktivní kritiky od ostatních. Pokud vaše společnost provádí pravidelné hodnocení výkonu, může být užitečné požádat o přímou zpětnou vazbu o vašich silných a slabých stránkách. Poté můžete určit konkrétní kroky ke zlepšení. Zvažte ale, jestli je právě ve vašem případě tento způsob vhodný, ať nadřízeného akorát nenavedete na své chyby a nedostatky. 

Vytvořte si plán na zlepšení slabých stránek. Sebevědomí lidé nejsou zbaveni slabostí. Pokuste se identifikovat, co na sobě můžete zlepšit a jakým způsobem toho dosáhnout. Pokud se například bojíte mluvit na meetingu, můžete zorganizovat událost pro vaše kolegy, aby se vám před nimi snadněji vystupovalo. Trénovat a snížit tak obavu z vašeho vystupování můžete i na vašich ostatních společenských aktivitách. Každý si musí najít svůj vlastní originální způsob.

Využijte své jedinečné vlastnosti. Všichni jsme v něčem dobří a všem nám jde něco jiného. Identifikujte své jedinečné vlastnosti a popřemýšlejte, jak toho využít právě na vašem pracovišti. Můžete se zeptat i na názor ostatních, přátel, rodiny, kolegů a vlastně kohokoliv, komu věříte. 

Rozšiřte svou sociální bublinu. Rozvíjení vztahů na pracovišti může také pomoci budovat důvěru. Dosáhnout toho můžete například nabídkou pomoci druhým. Na oplátku vám příště pomohou oni a navíc tak získáte téma na příští konverzaci.

Naučte se nové dovednosti. Podobně jako rozvoj vašich současných dovedností, učení se zcela novým věcem nebo pokračování ve vzdělávání může mít trvalý a pozitivní vliv na vaši celkovou sebedůvěru. Když se naučíte novou dovednost, můžete ji uplatnit ve své práci, což může pomoci zvýšit vaši produktivitu a umožnit vám s větší jistotou přijímat nové úkoly.

Volte sebevědomý outfit. Projděte si svůj šatník a vylepšete svůj pracovní vzhled. Nemusíte veškeré oblečení měnit za nové. Nejdůležitější ale je, abyste se ve svém pracovním oděvu cítili maximálně dobře, pohodlně a hlavně - sebejistě. Vždy však zvažte důležitost a profesionalitu události, na kterou se oblékáte.

Ptejte se. Klást otázky a být asertivní ve svém sebevzdělávání může pomoci zvýšit vaši důvěru ve vaši kariéru. Otázky vám pomohou objasnit jakékoli informace, které by vám jinak mohly být nejasné. Navíc tím dáte najevo, že jste schopni převzít iniciativu, můžete tak zvýšit své pocity sebedůvěry a především se vyhnete pocitům úzkosti, že nevíte, jak s danou problematikou naložit. 


Pro rozvoj sebevědomí je také důležité pochopit, o co vlastně jde. Co to pro vás znamená? Zamyslete se nad vlastnostmi, které jsou specifické pro vaše pracovní prostředí. Inspirujte se od manažera nebo kolegy, kterého považujete jako inspirativní příklad. Co vás vede k přesvědčení, že jsou sebevědomí? Jak mluví? Jak reagují na otázky? Jak se prezentují při setkání s druhými?

Důvěra na pracovišti může být rozhodující pro váš úspěch. Sebedůvěra vás může učinit motivovanějšími a ambicióznějšími, méně úzkostnými a vystresovanými. Když zapracujete na své sebeprezentaci i sebevědomí, pravděpodobněji se dostanete do předních a vedoucích pozic a kariérní růst vás nemine. Sebevědomí lidé totiž věří, že mají vlastnosti, dovednosti a inteligenci, aby byli úspěšní i v těch nejnáročnějších situacích. Když v sebe budete věřit vy sami, budou vám věřit i druzí.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.