Komunikační styly aneb jak se domluvit se všemi

Komunikační styly aneb jak se domluvit se všemi

V jednom z našich předchozích článků jsme se zabývali důležitostí komunikace a na co si dát pozor při konverzaci s kolegy. V dnešním článku se zaměříme na konkrétní komunikační styly, které vám pomohou domluvit se při práci s jakýmkoliv typem člověka, se kterým se setkáte.

Proč jsou komunikační styly důležité?

Ve chvíli, kdy jednotlivci používají různé komunikační styly, může snadno dojít ke konfliktům nebo nedorozuměním. Pochopení vlastností a tendencí různých komunikačních stylů vám může pomoci efektivně komunikovat s někým, kdo má jiný styl.

Váš komunikační styl je způsob, jakým se domlouváte s ostatními, a určuje, jak mluvíte, jednáte a reagujete v různých situacích. Zde jsou čtyři základní styly komunikace:

1. Pasivní komunikační styl

Pasivní komunikátoři jsou obvykle tiší a nevyžadují pozornost. Během debat se mohou chovat lhostejně a zřídkakdy zaujmou pevný postoj nebo se prosadí. Obvykle nesdílejí své potřeby ani nevyjadřují své pocity, takže může být obtížné poznat, kdy se cítí nepříjemně nebo potřebují pomoc s důležitým projektem, a kdy pomoc nepotřebují.

Pasivního komunikátora poznáte podle několika signálů: 

◾ Nejsou schopni říct „ne“

Mají špatné držení těla nebo pohodový postoj

Nepoužívají oční kontakt

Mluví měkkým hlasem

Chovají se omluvně

Ošívají se

Pokud máte co dočinění s člověkem, který komunikuje tímto stylem, zvažte tyto metody:

Buďte přímí. Zahajte konverzaci jeden na jednoho, protože soukromé interakce jsou pro pasivního komunikátora často pohodlnější než skupinové.

Zeptejte se na jeho názor. Poskytněte dostatek času, aby si své odpovědi promyslel.

Vyhněte se kladení otázek s přímou odpovědí „ano“ nebo „ne“, jelikož získáte pouze malé množství podrobností. Buďte trpěliví s dlouhými odmlkami, protože pasivní jedinci si často dávají na čas promyslet odpověď.

Pokud jste pasivní komunikátor, je důležité pracovat na svých komunikačních schopnostech. Hledejte příležitosti, kde máte pocit, že můžete přirozeně mluvit. Pokud vám není dobře ve skupině, vyhledejte osobní schůzku. Pokud dáváte přednost psaní před mluvením, zkuste místo osobní komunikace využít e-mail. Postupem času uvidíte, že otevřené sdílení svých myšlenek vytváří příležitosti pro pozitivní interakce a hlavně výsledky.

2. Agresivní komunikační styl

Agresivní komunikátoři často vyjadřují své myšlenky a pocity a mají tendenci ovládnout konverzaci, často na úkor ostatních. Takový člověk může také reagovat dříve, než začne přemýšlet, což může negativně ovlivnit vztahy a snížit produktivitu na pracovišti.

Zatímco tento komunikační styl může v určitých situacích vzbudit respekt, ti, kteří lépe reagují na klidný přístup, jsou často zastrašeni.

Jaké jsou projevy agresivního komunikátora?

Přerušování lidí, když mluví

Vstupování do osobního prostoru

Arogantní držení těla

Používání agresivních gest

Udržování intenzivního očního kontaktu

Při debatě s agresivním komunikátorem zvažte tyto metody:

Buďte klidní a asertivní. Snažte se nenechat zastrašit. Zaměřte svou konverzaci na přístup k problému a jeho řešení.

Udržujte rozhovory profesionální. Nasměrujte konverzaci mimo osobní problémy nebo emoce.

Ukončete konverzaci, pokud se agresivní komunikátor stane nezvladatelným nebo pokud máte pocit, že se debata nikam pozitivně neposouvá.

Pokud máte agresivní styl komunikace, postupem času možná zjistíte, že se vám nedaří udržovat kladné a pevné vztahy na pracovišti. Naučit se více pozitivnějších komunikačních technik vám může pomoci překonat některé vaše agresivní tendence. Zároveň se vám může podařit snížit i stres. Zkuste se věnovat nějaké fyzické aktivitě nebo meditaci.

3. Pasivně-agresivní komunikační styl

Lidé používající tento styl se navenek jeví jako pasivní, ale často mají agresivnější motivaci, která řídí jejich jednání. I když jejich slova mohou znít příjemně, jejich činy nejsou vždy v souladu s tím, co říkají. Pasivně-agresivní komunikátoři mohou v tichosti manipulovat se situací tam, kde jim to bude prospěšné. 

Tito lidé se mohou projevovat následovně:

Mumlají

Používají sarkasmus

Popírají

Ukazují šťastnou tvář, i když jsou jasně naštvaní

Pokud máte co dočinění s pasivně-agresivním člověkem, možná zjistíte, že podkopává vaše úsilí i poté, co vás slovně ujistil, že proti vám nedělá nic špatného. Při jednání s takovým jedincem vyzkoušejte tyto metody:

Snažte se nenechat prostor pro nesprávnou interpretaci nebo zmatek.

Konfrontujte negativní chování. Mluvte s těmito lidmi přímo o jejich chování. Zvažte zapojení manažera, pokud vaše debata nepřinese změnu.

Komunikujte jeden na jednoho a žádejte o zpětnou vazbu na vaše vzájemné chování či diskutovaný problém. Snažte se komunikovat upřímně.

Pokud máte pasivně-agresivní sklony, hledejte příležitosti, jak otevřeně sdělit své myšlenky a potřeby. Najděte způsob, jak jasně a upřímně komunikovat, aby bylo vidět, že aktivně usilujete o přímé řešení situace.

4. Asertivní komunikační styl

Tento styl je obvykle nejvíce respektující a produktivní druh komunikace na pracovišti. Asertivní komunikátoři sebevědomě sdílejí své myšlenky a nápady, ale vždy jsou zdvořilí a slušní. Ochotně přijímají výzvy, ale vědí, jak říct „ne“, když je to potřeba. Chápou své vlastní limity a chrání své hranice, aniž by jednali přehnaně agresivně nebo defenzivně. Jsou zároveň těmi, kteří mohou usnadnit a snadno vést produktivní diskusi.

Asertivní chování se projevuje prostřednictvím:

Rozsáhlých gest

Tendencí spolupráce a sdílení

Zdravého vyjadřování myšlenek a pocitů

Dobrého držení těla

Jasného hlasu

Přátelského očního kontaktu

Máte-li ve svém týmu asertivní komunikátory, povzbuďte je, aby sdíleli své nápady, umístěte je na vedoucí pozice a požádejte je o pomoc při řešení pasivních, pasivně-agresivních a agresivních komunikačních stylů. Asertivní komunikace je běžně považována za nejproduktivnější a nejžádanější komunikační styl, zejména v pracovním prostředí.

Chcete-li zlepšit své asertivní komunikační dovednosti, zkuste následující:

Vyjadřujte své potřeby a nápady s důvěrou

Aktivně naslouchejte

Povzbuďte ostatní, aby sdíleli své nápady

Buďte otevření zpětné vazbě na vaše komunikační silné stránky a také na oblasti, které je třeba zlepšit

Vyhledejte kurzy profesního rozvoje

Hledejte příležitosti k procvičování veřejného vystupování


Komunikační dovednosti lze rozvíjet a zlepšovat praxí a sebeuvědoměním. Efektivní komunikace může zajistit hladký chod a efektivitu vašeho pracoviště i běžného života. Aby byla opravdu efektivní, musí se do konverzace aktivně zapojit obě strany. Pokud máte pocit, že se vaše debata ubírá špatným směrem a nemůžete s kolegou nebo klientem vyjít, vždy se snažte být upřímní, zdvořile jim sdělte svůj pohled a společně se snažte najít řešení.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.