Kreativita v podnikání

Kreativita v podnikání

Kreativita může hrát zásadní roli v jakémkoli odvětví. Podpora kreativity na pracovišti může firmám pomoci vyvinout jedinečná a inovativní řešení i nabídky klientům, a zároveň odlišit společnost od jejích konkurentů nebo přilákat nové zákazníky. 

Co je to kreativita?

Kreativita představuje schopnost rozvíjet nové nebo fantazijní nápady a proměňovat je ve skutečnost. Firmy mohou využívat kreativitu na pracovišti k vytváření inovativních řešení nebo tvorbě pozitivnějšího pracovního prostředí. Kreativita podporuje zaměstnance, aby mysleli mimo normu a experimentovali. Kromě toho zahrnuje tvůrčí proces také kladení otázek nebo pohled na problémy z různých perspektiv, což může dále podporovat produktivnější brainstorming a týmové chování.

Proč je kreativita v podnikání důležitá?

Podpora kreativity na pracovišti může pomoci zvýšit obchodní úspěchy. Kreativní myšlení umožňuje jednotlivcům rozvíjet nové nebo inovativní nápady a zpochybňovat normy nebo staré způsoby myšlení. Toto chování může podnikům pomoci vytvářet produkty, služby a další nabídky, které se odlišují od konkurence.

Jaké jsou výhody kreativity?

V dnešní době se firmy také často setkávají s neustále se měnícím prostředím. V důsledku toho musí odborníci rychle posoudit nové situace a vyvinout strategie, jak se v nich orientovat. Díky kreativitě mohou společnosti nejen čelit stávajícím výzvám, ale také myslet dopředu. Zavedením pravidelných brainstormingů nebo procesů kreativního myšlení mohou nadále přicházet s novými, vylepšenými nebo vzrušujícími nápady, které splňují současné i budoucí potřeby a trendy jejich trhů.

Jak zvýšit kreativitu na pracovišti?

Existuje několik strategií, které můžete použít k podpoře a zvýšení kreativity na pracovišti. Můžete použít následující tipy:

Podporujte otevřenost

Kreativita často zahrnuje zkoušení nových věcí. To vyžaduje mít otevřenou mysl a vyhrazený úsudek při naslouchání nápadům kolegů nebo zaměstnanců. Jedním ze způsobů, jak podpořit otevřenost, je vypůjčit si techniku ​​„Ano a“, kterou používají improvizované divadelní skupiny. Spíše než reagovat na myšlenku diskusí o jejích chybách nebo ji rovnou odmítnout, tato metoda umožňuje skupině ji přijmout a stavět na ní. Eliminace používání „ne“ umožňuje slyšet všechny myšlenky. Když lidé vědí, že nebudou čelit odmítnutí, mohou být ochotnější sdílet své nápady – bez ohledu na to, jak pobuřující mohou vypadat.

Podporujte rozmanitost

Pracovní síla složená z různých pohledů a dovedností může rozvíjet kreativnější podnikání. Myslete na tyto faktory při najímání zaměstnanců nebo vytváření týmů. Rozmanitost můžete podpořit také tím, že budou různá oddělení vzájemně spolupracovat. Když spolupracují různé skupiny nebo jednotlivci, umožňuje to každému podívat se na situaci z různých úhlů. Mohou vidět něco, co by je jinak nenapadlo. Změna jejich perspektiv jim může pomoci vyvinout inovativnější a kreativnější řešení.

Zvažte flexibilní pracovní podmínky

Pokud je to možné, můžete zavést flexibilní pracovní podmínky, která zaměstnancům poskytne více svobody. Příležitosti práce z domova mohou způsobit, že se zaměstnanci budou cítit pohodlněji, pomůže to snížit stres a zvýšit produktivitu. Může jim to také poskytnout více svobody než sezení u stolu v kanceláři, což mohou využít k tomu, aby byli aktivnější a hráli si s nápady. Umožnit zaměstnancům, aby si zvolili svou pracovní dobu, může také podpořit kreativitu, protože jim to umožní pracovat, když se cítí nejproduktivněji nebo nejinspirovanější.

Pořádejte brainstormingy

Brainstorming je jednou z metod kritického myšlení, díky kterému můžete získat spoustu zajímavých nápadů pro své podnikání. Podporuje spolupráci a povzbuzuje účastníky, aby sdíleli své nápady a diskutovali o nich prostřednictvím různých her nebo technik. Při přípravě této metody vybírejte účastníky s různými dovednostmi a perspektivami, abyste podpořili kreativní myšlení. 

Umožněte zaměstnancům dobít energii

Každodenní úkoly a kreativní úsilí mohou vyžadovat značné množství energie. Abyste svým zaměstnancům udrželi energii, dopřejte jim čas, aby se dobili. Kromě toho, že je budete povzbuzovat, aby si podle potřeby vzali placené volno, můžete podporovat přestávky během pracovního dne. Některé společnosti například vyvíjejí wellness programy, aby naučily zaměstnance, jak je důležité chránit své duševní a fyzické zdraví, a způsoby, jak toho dosáhnout.

Přestávky můžete podpořit také tím, že v kanceláři vytvoříte klidné prostory, kde si zaměstnanci mohou odpočinout. Tyto pauzy můžete v práci využít i pro krátkou procházku, pobyt venku nebo několika minutové meditační cvičení.

Poučte se z neúspěchu

Když firma podporuje riskování a experimentování, zaměstnanci mohou cítit větší svobodu využívat svou kreativitu. Když váš plán nebo projekt nevyjde, spolupracujte se svými kolegy i nadále a využijte to jako příležitost k učení. Oslavte dobré aspekty pokusu a diskutujte o tom, jak se můžete vyhnout podobným chybám a zlepšit své budoucí úsilí. Pamatujte na to, že strach ze selhání může bránit kreativitě.

Odměňte kreativitu zaměstnanců

Kreativitu ve vaší firmě můžete podpořit odměňováním těch, kteří tuto dovednost využívají. Zkoušení nových věcí může být obtížné, snažte se proto pobízet své zaměstnance, aby sdíleli, experimentovali, byli inovativní a nebáli se přijít s novými nápady. Tyto odměny reflektují to, že jako firma dokážete ocenit kreativní myšlení a přístupy a že na ně v rámci firemní kultury kladete důraz. 

Někteří zaměstnavatelé dokonce udělují ceny jednotlivcům za jejich kreativitu. Mohou také odměnit týmy, které pracují na projektech, které testují nové koncepty, tím, že jim poskytnou peněžní bonus.

Kreativita při řešení problémů

Firmy mohou k řešení problémů v práci využít i různá cvičení za pomocí kreativity. K posouzení produktu nebo služby slouží například metoda SCAMPER, díky které navrhnete nové způsoby, jejich zlepšení nebo navržení něčeho zcela nového. 

S = substitute 

Co můžeme nahradit, abychom zlepšili tento produkt/službu? Za co je můžeme vyměnit? Čím by šla vybraná část nahradit?  

C = combine

Jak můžeme zkombinovat tento produkt/službu s něčím jiným, abychom zvýšil efektivitu? Jak můžeme propojit zdánlivě nesourodé části?

A = adapt

Jak můžeme přizpůsobit tento produkt/službu, aby se dostal na jiný trh? Jak můžeme danou věc či její část upravit, aby šla použít jiným způsobem, za jiných podmínek nebo uspokojila jiné potřeby?

M = modify 

Jak můžeme produkt/službu upravit přidáním funkcí nebo zefektivněním? Jak můžeme daný produkt upravit (zvětšit, zmenšit, zlehčit; změnit tvar, barvu, skupenství, funkci..)

P = pit to other use

Jak jinak mohou lidé používat tento produkt/službu? K čemu jinému se může hodit? Kdo jiný by to mohl použít?

E = eliminate

Co můžeme z tohoto produktu/služby odstranit nebo jak mohu snížit náklady s tím spojené? 

R = rearrange/reverse

Můžeme něco na tomto produktu/službě přeskládat a zlepšit? Jak by šlo danou službu udělat obráceně?


Kreativita a inovace jsou vlastnosti, které se lidé snaží rozvíjet, aby jim pomohly dívat se na svět novými způsoby a vytvářet nové a neotřelé nápady. Pamatujte, že rozsah kreativity je omezen pouze schopností myslet mimo normu a že nemá žádnou vlastní hodnotu, pokud ji člověk neprojeví ve skutečnost a neaplikuje. Obě vlastnosti jsou nedílnou součástí pokroku vlastního i lidské civilizace, protože lidé vymýšlejí nové způsoby, jak vyjádřit své myšlenky a kultivovat je do inovací, které činí společnost bezpečnější, zdravější a dostupnější.

Dávejte proto vždy volnost vlastním nápadům, novým myšlenkám vašich kolegů, a především dejte volnost svým zaměstnancům. Nikdy nevíte, co zajímavého se zrodí a kam daleko se může váš business posunout.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.