Pygmalion efekt a jeho vliv na vašem pracovišti

Pygmalion efekt a jeho vliv na vašem pracovišti

Pygmalionův efekt, český také Sebenaplňující předpověď, je fenomén, který nám říká, že vyšší pozitivní očekávání vede k vyšším a lepším výkonům. Pokud bychom předpovídali negativní očekávání, mluvili bychom o Golemově efektu, neboli záporné předpovědi. Ovlivňovány mohou být jak situace, tak i lidé. Očekávání budoucích událostí tak vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane.

Autor konceptu, sociolog Robert King Merton, popsal fenomén na konkrétním jednoduchém příkladu: student, který je před zkouškou nervózní a strachuje se, že ji nezvládne, pak opravdu neuspěje. Strávil totiž více času obavami než samotným studiem. Jestliže tedy očekáváme nějaký výsledek, vědomě se chováme tak, abychom ho dosáhli.  

Pygmalion efekt na pracovišti

Tento fenomén zjednodušeně chápejme tak, že svým chováním můžeme mnohdy měnit prostředí, ale i vztahy k obrazu svému. Pokud něčemu uvěříme a svým chováním dle toho postupujeme, většinou se opravdu bude časem jednat o sebenaplňující proroctví. Pokud budeme například bezdůvodně podezírat svého šéfa, že ohodnotil lépe kolegu než nás, je dost možné, že k tomu časem opravdu dojde, jelikož začneme svou pozornost směřovat špatným směrem, budeme naštvaní a neproduktivní, což dá naopak prostor kolegovi se více angažovat, dostat se k více úkolům, a tím pádem si zvýšit šanci na lepší ohodnocení. 

Zaměstnavatelé ale od svých zaměstnanců očekávají hodně a věří v jejich úspěchy. A pokud jim to dávají pravidelně najevo, a motivují je, zvyšují tak jejich produktivitu práce. 

Pozor ale, aby z toho zaměstnanec necítil příliš velký nátlak a neměl pocit, že musí za každou cenu splnit očekávání svého nadřízeného nebo se zavděčit kolegům. Může to pak vést i k syndromu vyhoření nebo dlouhodobému pochybování o svých dovednostech. Pokud ale důvěřujeme vlastním schopnostem a očekáváme úspěch, pravděpodobně se také dostaví.

Jak toho využít?

Pokud má člověk malé nároky, pravděpodobně ničeho velkého nedosáhne. Pokud budeme i profesně fungovat pouze v zajetých kolejích, tak jak nám stanovila pracovní smlouva a platební výměr nebo tabulka, nebudeme se rozvíjet či usilovat o zlepšení, vzestup nebo změnu, nebudeme se učit nic nového, abychom posunuli naši mysl nebo schopnosti, nemůžeme ani očekávat, že se samo stane něco zázračného.  

Zaměstnanci často bojují s tím, že sami sebe vnímají nedostatečně. Jak tedy dosáhnout jejich vyšší produktivity a jak ovlivnit jejich výkon natolik, aby byli motivováni k lepším výkonům a výsledkům?

1. Vnímejte a oceňte schopnosti druhých

Snažte se pochopit, co ovlivňuje vaše očekávání, a snažte se zacházet se všemi zaměstnanci a spolupracovníky stejně. Pokud pracujete v týmu složeném z různých dovedností, vlastností a osobnostní, pravidelně oceňujte, co každý jednotlivec do týmu přináší a jak zvyšuje produktivitu či zpříjemnění práce. Namísto identifikace slabých stránek se zaměřte na silné stránky a příležitosti k růstu jednotlivců. Tato strategie může povzbudit ostatní, aby podávali co nejlepší výkon, protože vy věříte, že mohou.

2. Identifikujte pozitivní vlastnosti

Hledejte u svých zaměstnanců pozitivní vlastnosti a pozoruhodné silné stránky. Hledejte oblasti, kde jsou nejtalentovanější a mají největší potenciál. Diskutujte o těchto silných stránkách se svými zaměstnanci a dejte jim vědět, čeho si myslíte, že jsou schopni. Dejte jim vysoká očekávání, která je povzbudí k překonání toho, čeho dosáhli v minulosti.

3. Zadejte svým zaměstnancům náročné úkoly

Zaměstnanci vykazují větší růst, když jsou schopni dosáhnout ambiciózních cílů. Přidělte svým zaměstnancům složitější úkoly a povzbuďte je, aby se překonali oproti poslednímu zpracovanému zadání. Zdůrazněte jim, že víte, že jsou schopni tuto práci bez problému zvládnout. Člověk, který dokáže překonat výzvy, bude pravděpodobně silnějším spolupracovníkem na týmových úkolech.

4. Používejte sebevědomý jazyk

Dejte svým zaměstnancům jasně najevo, že jsou výjimečně kvalifikovaní ke splnění úkolu, který jste jim zadali. Pochvalte své zaměstnance za jejich výkon a identifikujte silné stránky, které prokázali. Ti, kteří se domnívají, že patří mezi nejtalentovanější ve společnosti, se budou s větší pravděpodobností cítit sebevědomě, a v důsledku toho projeví příkladné dovednosti.

5. Dejte prostor diskusi a sebevyjádření

Ti, kteří dostanou větší příležitost vyjádřit své myšlenky během diskuse, mají větší sklony k osobnímu růstu. Zaveďte politiku otevřených dveří, vymezte čas pro diskuzi během meetingů nebo pořádejte pravidelné feedbacky s jednotlivými zaměstnanci. Dáte jim tak stejnou příležitost diskutovat o růstu vašeho týmu nebo společnosti, což může nadále pozitivně ovlivnit vaši firmu.

6. Poskytněte podrobnou zpětnou vazbu

Používejte konstruktivní zpětnou vazbu v oblastech, kde mají zaměstnanci problémy, a nabídněte praktické rady, jak by mohli pracovat lépe. Pokud se zaměstnanec potýká s určitým úkolem, nachází během postupů na problémy, povzbuďte ho a ujistěte, že víte, že je schopen jej dokončit. Můžete jim také poskytnout konkrétnější zpětnou vazbu, nasměrovat ho, předat více informací nebo i jiných prostředků, které k dokončení úkolu potřebuje. Až mu příště zadáte něco dalšího, bude čerpat z těchto zkušeností a bude více namotivovaný a soběstačnější. Podrobná a konstruktivní zpětná vazba vede zaměstnance ke zlepšení a vytváření strategií pro profesní růst.

7. Povzbuďte ostatní k vzájemné podpoře

Pygmalion efekt může mít největší dopad, když ho používají všichni v týmu. Manažeři mají jedinečnou pozici k tomu, aby ovlivňovali kulturu pracoviště, která podporuje úspěchy a silné stránky jednotlivých členů týmu.

Snažte se povzbudit své zaměstnance k tomu, aby pochválili ostatní členy týmu, když vynikají. Můžete si také udělat čas během pravidelných schůzek nebo firemních teambuildingů, abyste lidem umožnili sdílet úspěchy, na které jsou hrdí. Tato strategie může zvýšit sebevědomí vašich zaměstnanců a zvýšit jejich výkon.


Pygmalion efekt dokazuje, že nedílnou součástí úspěchu je pozitivní nastavení mysli. Pokud chceme být chytrými, úspěšnými a šťastnými, měli bychom nejprve uvěřit tomu, že je to možné. Ve chvíli, kdy si tuto skutečnost označíme jako svůj cíl, zapojíme vlastní úsilí a chováme se tak, abychom naplnili tuto předpověď, je před námi budoucnost taková, kterou jsme si vysnili. Snažte se pro to, aby na to vaši zaměstnanci neustále pamatovali.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.