Teorie motivace aneb jak mít radost z práce

Teorie motivace aneb jak mít radost z práce

S motivací jde všechno lépe, ale není vždy snadné ji najít nebo udržet. Vědět, jaké metody použít, abyste motivaci znovu získali, vám může pomoci vrátit se k pozitivním pocitům z plnění úkolů nejen v práci. Pojďme se podívat na to, proč je motivace důležitá, jaké jsou její typy a jak ji získat nebo oživit.

Důležitost motivace

Motivace je jakousi hnací silou, která nás nutí dělat věci, jak nejlépe umíme. Mezi nejznámější teorie motivace patří Maslowova hierarchie potřeb. Její autor definoval pět základních lidských potřeb, které jsou poskládány dle jejich důležitosti: fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, potřeba sounáležitosti, lásky a přátelství, potřeba úcty a respektu, potřeba seberealizace. Jakmile člověk naplní jednu potřebu, postupuje dál až na vrchol pyramidy. 

Motivace je důležitá především proto, že zvyšuje efektivitu a produktivitu. Díky ní můžeme v práci vynaložit značné úsilí, přinášet výsledky, mít ze sebe dobrý pocit, získat lepší ohodnocení nebo růst v kariéře, díky čemuž pak můžeme mít větší pocit štěstí. Každá činnost a každý krok se tedy na sebe nabaluje a je nedílnou součástí celého motivačního procesu.

Typy motivace

Motivace standardně rozdělujeme na pozitivní a negativní. Pozitivní motivace, jak název napovídá, vám pomáhá soustředit se na pozitivní výsledky, které vyplývají ze splnění úkolu nebo dosažení určitého cíle. Jak ji udržet? Opakujte si důvody, proč je daný úkol nutný splnit. Pomůže vám to získat v práci povýšení? Účastníte se workshopu, který vám pomůže rozvíjet důležité technické dovednosti v oboru? Žádáte o práci, která by mohla otevřít dveře novým příležitostem ke změně kariéry? Pravidelně si připomínejte, co hotovou prací nebo zpracovaným úkolem můžete získat. To by vás mělo motivovat k jejímu dokončení.

Na druhou stranu negativní motivace je spojována se strachem a zaměřuje se na negativní výsledky, které by se mohly objevit, pokud uděláte chybu nebo nedokončíte určitý úkol nebo nesplníte cíl. Čeho se můžete obávat?

◼ Pokud moje prezentace nebude dobře přijata, mohlo by to ovlivnit mou šanci na povýšení.

Pokud tento úkol nedokončím, moji kolegové ze mě budou frustrovaní.

Pokud tuto pracovní nabídku nedostanu, zmeškám obrovskou příležitost v kariéře, o které sním. 

Ve chvíli, kdy začnete přemýšlet o negativních výsledcích, často se začnete děsit i úkolů s tím spojených. Zatímco oba typy motivace jsou účinné při plnění úkolů, pozitivní motivace je inspirativní, ale negativní motivace může způsobit únavu a není obvykle účinná pro dlouhodobý kariérní růst. Snažte se proto vždy negativní myšlenky o budoucnosti přetvořit v něco pozitivního. Například tvrzení „Pokud moje prezentace nebude dobře přijata, mohlo by to ovlivnit mou šanci na povýšení.“ můžete změnit na: „Pokud bude moje prezentace dobře přijata, mohlo by to podpořit moji žádost na povýšení.“ Tvorbu samotné prezentace pak budete směřovat k tomu, aby byla lepší. 

Motivace může přijít a odejít

Jako lidské bytosti nemůžeme neustále podávat špičkové výkony. Úroveň motivace se může lišit podle toho, jakým výzvám ve svém životě čelíme, jak řešíme neočekávané situace a pečujeme o své emocionální a fyzické zdraví. Je tedy normální, že i v úrovni motivace během života zažíváme změny nebo výkyvy.

Motivace v práci

Ranní vstávání je pro mnohé každodenní bolestí. O to víc, pokud vstáváte do práce, která vás netěší, nebaví a nenacházíte v ní nic, co by vás motivovalo. Zkuste tento pocit změnit. Každé ráno se například můžete těšit na skvělou kávu na pracovišti, pozdravení se s kolegy, kteří každý den srší vtipem. Zaměřte se na maličkosti, které vám ale ve výsledku udělají pěkný den. 

Pokud nedokážete najít nic, na co byste se v zaměstnání mohli těšit, je možná na čase uvažovat o změně a najít si práci takovou, která vás znovu nakopne.

Stanovení cílů

Chcete-li mít pozitivní a udržitelnou motivaci, je důležité hluboce porozumět svým cílům. Motivace může být užitečná v mnoha situacích v životě, ať už se snažíte dokončit své vzdělání, chcete změnit kariéru nebo pracujete na rozvoji určitých dovedností. Cíle vám dávají směr a umožňují vám soustředit se na to, jaké kroky musíte udělat, abyste jich dosáhli.

Pokud si nejste jisti, co musíte učinit, abyste dosáhli svého cíle, vyhledejte si potřebné informace nebo se doptejte zkušenějších. Pokud například zvažujete žádost o povýšení, požádejte kolegu, který byl v tomto kroku úspěšný. Může vám poradit, ve kterých znalostech nebo dovednostech se musel zlepšit, jaký absolvoval kurz nebo také, jak vůbec s žádostí postupoval a jaký byl její průběh.

Při stanovování cílů může být užitečné podělit se o ně s přáteli nebo kolegy nebo si je sepsat a umístit na dobře viditelném místě jako konzistentní připomínku. Sledování vašeho pokroku může pomoci udržet si motivaci, která vás inspirovala k dosažení těchto cílů.

Sestavte si plán

Stanovte si konkrétní milníky, které vám v cestě mohou pomoci. Dosažení dílčích cílů vás zároveň bude motivovat. Nezapomeňte proto na konkrétní plán, podle kterého budete postupovat. Zde můžete uplatnit také svoji kreativitu – můžete si tvořit barevnou tabulku, postupně odškrtávat nebo vybarvovat hotové úkoly. Pokud nejste v tomto směru tvořiví, mohou vám posloužit mobilní aplikace. Některé z nich jsme popsali v tomto článku.

Najděte si „motivátory“

Najít si konkrétní věci, které vám v motivaci mohou pomoci je velmi individuální, avšak velmi nápomocné. Někomu může pomoci hudba, poslech podcastů a motivačních řečníků. Někdo se rád ohlédne za svými pozitivními výsledky v minulosti, na kterých může dále stavět. Někoho motivují kolegové nebo přátelé, kteří dosáhli vyšších výsledků a mohou tak být skvělou inspirací nebo i mentorem. Pro někoho je vhodnou motivací také cvičení nebo meditace. Zkuste si najít to nejvhodnější pro vás a aplikujte to vždy, když máte pocit, že se vaše motivace ztrácí.

Odměňte se

Většina cílů není splněna přes noc, takže udržení motivace je často problém, pokud pracujete na dlouhodobých cílech. Nezapomeňte však, že i menší krůčky v dlouhé cestě se počítají. Nebuďte na sebe proto naštvaní, když nejste jeden den produktivní a raději byste celý den prospali. Možná potřebujete nabrat sílu, aby další dny mohly být plodné.

Poté, co si stanovíte cíle a dáte se do práce, je důležité se na cestě odměnit. A to klidně po každém překročení nějakého klíčového milníku. Odměňte se činností, která vás baví. Kupte si něco, po čem dlouho koukáte. Pusťte si oblíbený seriál. Vydejte se na místo, které jste dlouho toužili vidět. Cokoliv, na co se i po dalším odvedeném úkolu můžete zase těšit. 


Ať už se ucházíte o zaměstnání, rozvíjíte se ve své kariéře nebo před sebou máte zpracování důležitého projektu, práce na motivaci vám může pomoci dosáhnout úspěchu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace, zdroje a nástroje k dokončení úkolů, že jste si stanovili strategii práce i způsob odměňování a identifikovali vše, co vám pomůže cítit se při práci dobře, pozitivně a hlavně - motivovaně.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.