Tipy pro efektivní týmovou spolupráci

Tipy pro efektivní týmovou spolupráci

Efektivní týmová práce je srdcem každého úspěšného týmového projektu. Zatímco některé týmy mohou spolupracovat přirozeně, u jiných je potřeba aplikovat některé osvědčené postupy, díky kterým pak může skupina pracovat efektivně a dosahovat skvělých výsledků. Pochopení toho, jak dobře spolupracovat s ostatními, je také velmi vyhledávanou dovedností zaměstnavatelů, protože pomáhá podnikání, zajišťuje produktivitu a dosahování cílů společnosti. V tomto článku vám přinášíme několik tipů pro efektivní týmovou práci. 

Než začnete pracovat na týmovém projektu, definujte si jasné cíle, role a komunikační metody pro danou skupinu. 

Jasně definované cíle

Úspěch každého projektu začíná jasně definovaným cílem sdíleným se všemi členy týmu. Jasný účel můžete vytvořit nastavením klíčových ukazatelů nebo definováním konkrétních výsledků. Když tým sdílí konkrétní cíl, jednotlivci si pak dokážou konkrétněji rozplánovat čas i další zdroje. Definování cílů pomáhá také zaměstnancům porozumět jejich rolím a tomu, jak jejich práce přispívá k celkovému úspěchu projektu. Stanovení cílů by mělo být SMART – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.

Jasně definované role 

Vymezte pro každého člena týmu oblast, kterou bude mít na starost, a stejně tak i konkrétní úkoly. Zbavíte se tak duplicitní práce a časovou kapacitu členů týmu využijete opravdu na maximum. Když každý člen týmu pochopí roli, kterou hraje při plnění cílů projektu, bude se moci soustředit na své odpovědnosti.

Měření práce a odměny pro každého člena týmu

Výkonnost týmu můžete i měřit, a to pomocí několika nástrojů. To pak může mít pozitivní vliv na motivaci jednotlivců – nebudou se totiž spoléhat na to, že se ztratí v davu. Můžete měřit kolik času strávil každý pracovník na projektu, kolik dokončil úkolů nebo zda dodržel stanovený deadline a tím tak nenarušil návaznost prací. Odměna členům týmu za splnění počátečních cílů nebo za dosažení významného pokroku pomáhá členům vašeho týmu zůstat motivováni a na správné cestě k dokončení projektu. Uznání může také pomoci vašim spolupracovníkům zapamatovat si důležitost jejich role v projektu a zvýšit morálku. Vedoucí týmu by měli dát pozitivní zpětnou vazbu tím, že si všimnou výjimečné práce nebo pochválí cennou myšlenku. Uznání vašich spolupracovníků při práci na společném cíli může pomoci motivovat celý tým.

Otevřená komunikace

Otevřená, čestná a uctivá komunikace je pro efektivní týmovou práci zásadní. Členové týmu se musí cítit pohodlně při vyjadřování svých nápadů a názorů, aby každý jednotlivec přispíval k plnému potenciálu a rozvoji projektu. Jasná komunikace vede k větší důvěře mezi členy týmu a ruší bariéry, díky nimž může být práce týmu pomalejší a méně efektivní.

Chcete-li vytvořit základ silné komunikace, zaměřte se na to, kdy a jak používat různé způsoby komunikace, jako jsou e-maily, online zprávy, telefonní hovory nebo schůzky. Pokud máte probíhající projekt, naplánujte například krátké schůzky, abyste průběžně kontrolovali pokrok. Dopřejte každému členovi týmu stejný čas, aby předal své úspěchy i chyby. Vyhraďte si čas, abyste skupině pomohli vyřešit problémy, kterým čelí, nebo poskytněte konstruktivní zpětnou vazbu. Můžete vysvětlit, že budete používat chaty k diskusi o každodenní práci a týdenní e-mail ke komunikaci důležitých milníků. Avšak pravidelným setkáváním se tváří v tvář dosáhnete zvýšené efektivity, zapojení zaměstnanců a jejich motivace. Ušetříte si tím i spoustu času.

Dále nezapomeňte na to, že sdílení i těch méně pozitivních informací, vám ve výsledku přinese pouze to dobré.

Zvýšit šance na úspěch můžete i pomocí těchto dalších tipů

Vytvořte produktivní pracovní prostředí

Každému týmu bude příjemně v jiném pracovním prostředí v závislosti na členech týmu a cílech. Začněte svůj projekt přizpůsobením fyzického prostoru tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Při vytváření tohoto prostoru se zamyslete nad nástroji a technologiemi, které váš tým bude potřebovat, i nad přístupem k dalším osobám mimo váš tým. Pokud například pracujete na úkolu, který vyžaduje, aby tým společně diskutoval o nápadech, najděte tichou konferenční místnost, kde se zaměstnanci budou cítit pohodlně při výměně nápadů. Místnost by měla být vybavena potřebnými nástroji, například tabulí, projektorem nebo počítačem se specifickým softwarem. 

Buďte kreativní

Kreativita je důležitou součástí úspěšného týmového projektu. Kreativní řešení problémů a experimentování jsou zásadní koncepty, do nichž je možné zapojit se jako skupina. Vyhraďte si čas například na brainstorming se svým týmem a podpořte kreativní řešení. 

Setkejte se mimo pracoviště

I když jste možná přizpůsobili své pracovní prostředí tak, aby vyhovovalo všem potřebám vašeho týmu, někdy se členové cítí pohodlněji v prostředí mimo práci. Setkání mimo kancelář také umožní spolupracovníkům vybudovat vztah a přiblížit se jako tým, což může zvýšit kreativitu. Naplánujte si třeba skupinový oběd, odpolední přestávku v kavárně nebo vyjeďte na teambuildingový víkend. Tipy na online i outdoor aktivity jsme pro vás připravili v tomto článku.

A ještě pár dalších tipů na závěr:

Uznávejte dobrou týmovou práci. Je příliš jednoduché přičítat týmový úspěch jen vůdci nebo konkrétním jednotlivcům. Většiny výsledků dosahují celé týmy, což byste měli také umět ocenit.

Snažte se, aby si spolupracovníci lépe rozuměli. Vyzývejte zaměstnance, aby nepodléhali stereotypům a pomáhejte jim lépe chápat různé pohledy různých lidí na jednotlivé problémy a výzvy. Zároveň budujte schopnost přizpůsobit se, ale zároveň se i rozvíjet. 

Dejte prostor všem. To, že se lidé dívají na stejné věci různě, není nic špatného. Naopak je to výhoda pro týmovou spolupráci.

Nečekejte výsledky okamžitě. Týmy potřebují čas, aby se naučily efektivně pracovat. Na rozvoj týmové spolupráce proto nahlížejte jako na dlouhodobý projekt, v němž malé, postupné kroky mohou vést k velkým výsledkům.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.