Deputy Director

Tato nabídka již není platná...

Náplň práce:

- team leadership

- organizovat chod firmy

- dohlížet na chod nastavených procesů

- odpovědnost za plnění nastaveného plánu plnění

- je zručný v administrativě

- dohled nad obchodní činností

- reporting majiteli a CEO

Požaduje:

- výbornou znalost angličtiny

- působnost v Praze

- zkušenost min. 5 let v top managementu firmy

- prokazatelné výsledky vedení firmy

- úplně středoškolské vzdělání

- logické a analytické myšlení

- znalost české a americké legislativy

Nabízí:

HPP

Plat 80-12.000 Kč

6 týdnů dovolené

další benefity na základě osobní dohody

osobní rozvoj

Home Office

Popis firmy:

Celá firma operuje v angličtině, globálně (od Singapuru po Seattle) a remote (nemáme kanceláře už +15 let). Máme 20+ lidi na plný úvazek a kolem 100 externistu.

Děláme specificky druh B2B marketingu který se nazývá Advocacy nebo někdy Customer Marketing.

Našimi klienty jsou především velké IT a Tech společnosti, převážně Americké. Největší a nejstarší klient je Microsoft (kolem 70%) zakázek. Dále třeba Citfin, Zendesk, Fortinet.


Englisch version:

Job description:

Deputy Director

"right hand" of the owner, CEO.

Job description:

- team leadership

- organize the running of the company

- supervise the running of the set processes

- responsibility for fulfilling the set fulfillment plan

- is skilled in administration

- supervision of business activities

- reporting to the owner and CEO

Require:

- excellent knowledge of English

- jurisdiction in Prague

- experience min. 5 years in the top management of the company

- demonstrable results of company management

- complete high school education

- logical and analytical thinking

- knowledge of Czech and American legislation

We offer:

HPP

Salary 80-12,000 CZK

6 weeks vacation

other benefits based on personal agreement

personal development

Home Office

Company description:

The entire company operates in English, globally (from Singapore to Seattle) and remotely (we haven't had an office for +15 years). We have 20+ full-time people and around 100 interns.

We specifically do a type of B2B marketing called Advocacy or sometimes Customer Marketing.

Our clients are mainly large IT and Tech companies, mostly American. The largest and oldest client is Microsoft (around 70% of orders). Also, for example, Citfin, Zendesk, Fortinet.


Credit Post, s.r.o.

Mám zájem o tuto nabídku


Podobné nabídky


REMANTE GROUP s.r.o.
MANAŽER/KA REKLAMACÍ
REMANTE GROUP s.r.o. Na Starém břehu 2756/7, 74601 Opava HPP 11. října
60000 Kč
REMANTE GROUP s.r.o.
MANAŽER/KA BACK OFFICE – OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
REMANTE GROUP s.r.o. Na Starém břehu 2756/7, 74601 Opava HPP 31. října
45000 Kč
REMANTE GROUP s.r.o.
KVALITÁŘ / REKLAMAČNÍ REFERENT/KA
REMANTE GROUP s.r.o. Na Starém břehu 2756/7, 74601 Opava HPP 31. října
35000 Kč
REMANTE GROUP s.r.o.
BACK OFFICE - S ANGLIČTINOU
REMANTE GROUP s.r.o. Na Starém břehu 2756/7, 74601 Opava HPP 14. listopadu
33000 Kč

Výběrové řízení v Credit Post, s.r.o.