Kodex hodnotitele

Obecná ustanovení

Kodex definuje a upravuje sdílení informací na platformě AplikacePráce.cz, zejména ve vztahu k uživatelským hodnocením výběrových řízení, ale také v případě publikace článků nebo komentářů v našem magazínu. Kodex je platný pro uživatele i firmy a vymezuje sdílení informací obou stran k provozovateli portálu AplikacePráce.cz a společnosti Listio s.r.o. 


Cílem kodexu není omezování osobní svobody projevu, ale vytvoření takových podmínek, které budou maximálně fér jak pro uživatele, tak pro firmy využívající portál AplikacePráce.cz 


V případě dodržování našeho kodexu vás můžeme ubezpečit, že vámi vložený obsah nebude z naši strany jakýmkoliv způsobem upraven nebo smazán. Zakládáme si na transparentním přístupu a volném šíření informací nejen o kultuře výběrových řízení na českém pracovním trhu.


Funkce hodnocení výběrových řízení nevznikla s cílem negativně hodnotit české firmy a jejich přístup k náboru nových zaměstnanců, ale poskytnout bližší informace uživatelům a kandidátům o pracovní pozici, firemní kultuře a přístupu k budoucím zaměstnancům. Zároveň vaše hodnocení poskytují zpětnou vazbu firmám jak ještě více vylepšit jejich náborový proces s cílem získat ty nejlepší kandidáty do svého týmu.


Kodex svědomitého hodnotitele 

Na co je tedy potřeba myslet při vkládání obsahu do AplikacePráce? Je to jednoduché! Svědomitý hodnotitel:

  • výběrové řízení hodnotí pouze v případě, že se ho opravdu zúčastnil. Fake news a šíření nepravdivých informací s cílem se zabavit nebo poškodit firmy nepodporujeme.
  • hodnotí anonymně, kdy jeho hodnocení je pouze tak anonymní, jak ho sám napíše. Doporučujeme tedy nepoužívat konkrétní jména, datumy, výjimečné události nebo extrémně specifické dotazy, které by vás mohli nepřímo identifikovat.
  • hodnotí maximálně objektivně a s odstupem. Zároveň chápe, že jeho výběrové řízení se může vymykat standardům a ne vždy jde všechno podle plánů - jsme jenom lidé.;
  • píše slušně, bez vulgarismů, nadávek, sexuálních narážek, rasistických a genderových poznámek a podobně. Jednoduše tak, aby si hodnocení mohla přečíst i jeho maminka a nestyděla se za něj. 
  • nesdílí citlivé a důvěrné informace s cílem poškodit konkrétní společnost.
  • nesdílí žádné odkazy na jiné služby, hazard, soutěže a další pochybné odkazy.


Porušení kodexu 

V případě porušení kodexu si vyhrazujeme dle našeho uvážení:

  • konkrétní obsah vymazat z webu AplikacePráce.
  • nahradit konkrétní část obsahu nezávadným textem v případě, kdy význam hodnocení zůstane zachován.


V žádném případě nepřepisujeme, neupravujeme a nestylujeme vaše hodnocení ani komentáře. Pokud tedy některé hodnocení porušuje kodex do takové míry, že nejde odstranit pouze závadnou část textu, pak je toto hodnocení jednoduše odsouzeno ke smazání.