Mateřská škola EduArt
Mateřská škola EduArt

O společnosti

Pracujeme s přímým zážitkem dítěte, přirozenou zvídavostí a fantazií dítěte.

Vedeme děti k samostatnému zaujímání postojů k hodnotám a kritickému myšlení.

Nabízíme dětem co nejširší možnost trávit čas venku a podporujeme vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě.

U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání.

Nabízíme dětem dostatek rozmanitých možností, jak poznávat svět.

Přistupujeme k nim s respektem a pomáháme jim rozšiřovat si obzory i mimo jim známá prostředí rodiny a školky.

Otevřené pozice