SLUTO s.r.o.
SLUTO s.r.o.

O společnosti

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, administrativní podpora podnikatelských subjektů i OSVČ. 

Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků "rovná se", vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele v rámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit.

Naše hlavní myšlenka „...nejen účetnictví“ vychází ze základního obsahu námi poskytovaných služeb v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Současně však posouvá filosofii naší firmy rozšířením portfolia služeb, kdy jsme již dávno překročili rámec podpory našich klientů daleko za jen „běžné“ zpracování účetnictví.

Společnost SLUTO poskytuje služby (nejen) vedení účetnictví od roku 2000. Navázala na sdružení fyzických osob, které působilo již od roku 1992. Od roku 2011 je společnost SLUTO evidována u Komory daňových poradců a v roce 2019 vyhrála titul účetní firma roku.

Magazín