Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Zajímá vás, kolik z celkové hrubé mzdy zaplatíte na daních, jaká částka vám přistane na účtu a jak se počítá čistá mzda? Pak tu pro vás máme jednoduchý návod, jak na to.


Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou

Hrubá mzda je částka, kterou zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům a je uvedena v pracovní smlouvě. Čistá mzda je pak finální výše, kterou vám zaměstnavatel vyplácí po odečtení všech odvodů, tedy zdravotního a sociálního pojištění a zálohy na daň z příjmů.


Odpočet z hrubé mzdy

Odvody za zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, představují 4,5 % z měsíčního příjmu, zálohy na sociální pojištění pak činí 6,5 %. Sociální a zdravotní pojištění však musí platit i zaměstnavatelé. Pro ty je sazba o něco vyšší. Za sociální pojištění odvádějí za každého zaměstnance 24,8 % a za zdravotní 9 %.


Jako daňový poplatník si však můžete celkovou částku základu daně z příjmů ponížit pomocí takzvané nezdanitelné části základu daně. Jedná se o bezúplatná plnění (dary), úroky z hypotečního úvěru, pojistné na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky nebo příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání. V případě, že budou tyto odpočty dostatečně vysoké, vznikne poplatníkovi přeplatek na dani, který můžete po státu požadovat zpět formou vratky.


Z hrubé mzdy se také odečítá daň z příjmů, a to ve výši 15 %. Za určitých podmínek ji však můžete snížit, a to díky slevám na dani. Konkrétně se může jednat o slevu na poplatníka, děti, manželku/manžela, invaliditu, na studenta nebo umístění dítěte do školky.


Odpočty se týkají i těch, kteří pracují na zkrácený úvazek nebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), kam se řadí studenti, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci nebo lidé registrovaní na Úřadu práce.


Výše záloh, kterou musí zaměstnanci i OBZP platit, se odvíjí od minimální mzdy, která se v roce 2023 z 16 200 Kč zvýšila na 17 300 Kč. 


Odvody pro OSVČ

Odvodům se samozřejmě nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jejichž výše záloh se odvíjí od aktuální průměrné mzdy. Ta pro rok 2023 činí 40 324 Kč. Nově jsou OSVČ povinni odvést minimálně 2 722 Kč za zdravotní a 2944 Kč za sociální pojištění, a to za každý měsíc.  Jak vypočítat čistou mzdu

Přepočet čisté mzdy z hrubé mzdy není zase tak velká věda. Stačí, když od hrubé mzdy odečtete 6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění. Pak je také potřeba odečíst daň z příjmů, která činí 15 % (nebo případně 23 %, pokud máte roční příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy). Tu však můžete snížit, dle slev na dani, které se vás týkají.


Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Abyste mohli zjistit výslednou výši vaší mzdy, je potřeba znát mzdu hrubou. Vždy ji můžete najít ve vaší pracovní smlouvě. Poté je potřeba uvést, zda jste podepsali prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení) a zda se vás týkají některé ze slev na dani.

Níže přiložená mzdová kalkulačka pro rok 2023 vám ukáže, jaká bude vaše čistá mzda po odečtení všech odvodů i započítání slev:


V případě, že nejste s výsledkem spokojeni, máte několik možností. Můžete si například přivydělat vedlejší činností, zvýšit si kvalifikaci a zažádat u zaměstnavatele o více peněz. Dalším řešením je samozřejmě změna zaměstnání a hledání nové práce. S tím vám mohou pomoci naše nabídky a také tipy na pohovory.