15 slov, s kterými se na pohovoru neztratíte

15 slov, s kterými se na pohovoru neztratíte

Z vidiny pracovního pohovoru je většina lidí nervózní. Patříte mezi ně? Klesá Vaše sebedůvěra týkající se klasifikací a dovednosti, když se objeví perspektiva pohovoru? 

Přinášíme dobré zprávy, existuje snadný způsob, jak se na pohovor skvěle připravit a dokázat tak, že jste skvělým kandidátem!

Při pohovoru jsou velmi důležitá slova, jež používáte. Představte si je jako ústřední blýskající se body v dlouhých větách, které používáte. Tato ústřední slova vytvoří celkový obraz nejen o Vašem projevu, ale i o Vás samotných. Možná budete mít co říct o sobě a o své práci, zaměřte se ale hlavně na to, JAK to říkáte.  

Existují určitá slova, se kterými na pohovoru určitě zaujmete a vyniknete mezi ostatními kandidáty, pojďme se na ně blíže podívat. 

Ambiciózní

Jestliže použijete toto slovo naznačíte jistý potenciál. Nejambicióznější lidé chtějí vynaložit veškeré své úsilí a pracovat na dosažení svých cílů. Tímto slovem také naznačujete, že máte mnoho cílů a jste ochotni je splnit za jakoukoli cenu. 

Slovo nemusíte použít pouze u popisu svých charakteristik. Využijte jej i k popisu práce. Například: „Jednalo se o ambiciózní projekt a já jsem měl to štěstí, že jsem mohl být jeho součástí. V mnoha ohledech mi pomohl zdokonalit mé organizační dovednosti“

Priorita

Když řeknete, že něco považujete za prioritu, vzbudíte dojem, že víte, co chcete, dokážete se rozhodnout a jste ochotni upřednostnit jednu věc před druhou v případě potřeby. To také dokazuje, že svou práci neberete na lehkou váhu, což je bez debaty velmi cenná vlastnost.

Například: „Při vypracování projektu je vždy nejvyšší prioritou spokojenost klienta.“

Můžu a mám v plánu…

Fráze jako „Vaší firmě mohu přispět …“ nebo „Mé silné stránky by společnost mohla využít například při …“ implikují, že jste si stojíte za tím, co do firmy přinášíte. Jste si vědomi svých zkušeností a hodnot. Vystupujte sebejistě a sebevědomě. To, že již máte nějaké úmysly je důkazem, že jste už přemýšleli, co místo na dané pozici ve společnosti obnáší a přicházíte s úmyslem naplno využít Váš talent.

Například: „Domnívám se, že jsem pro tuto pozici vhodný, protože jsem schopen dosáhnout perfektních výsledků. V minulém zaměstnání jsem měl nejlepší výsledky za poslední tři kvartály.“

Vyřešit

Toto slovo asociuje, že máte odhodlání k řešení nejrůznějších problémů a působí velmi optimisticky. Před problémy neutíkáte, ale ihned je analyzujete, a tak dojdete k nejlepšímu možnému řešení.

Například: Mám schopnost řešit problémy prakticky a pragmaticky.

Flexibilní

Jestliže můžete, prokažte, že jste pracovali s různými lidmi v rozmanitých prostředích. Zdůrazněte také, že se dokážete rychle přizpůsobit změnám, jež se týkají termínů a rozsahu případně i obsahu projektu. Ukážete tím, do jaké míry umíte být flexibilní a jak můžete být skvělým přírůstkem do týmu. Konkrétně vysvětlete, jak jste se dokázali přizpůsobit změně v minulosti a co vás dovednost flexibility naučila, co Vám přinesla. 

Například: „Při mém posledním velkém projektu v minulé práci potřeboval klient časté změny v obsahu. Bylo to velmi náročné na dodržení termínů, které byly pro projekt stanoveny. Jako projektový manažer jsem pomohl svému týmu naučit se flexibilitě a vyhnout se tak frustraci z nedostatku času.“

Spolehlivý

Neexistuje společnost, která by si necenila zaměstnanců, kteří včas chodí do práce a kteří ve stanovených termínech dokončují projekty. Dokažte, že jste spolehliví na konkrétních příkladech z předchozích zaměstnání nebo dobrovolnických činností. Jestli je to možné, popište rozsah Vašich povinností, které jste v rámci projektu měli.

Například: „Své poslední povýšení jsem získal, díky tomu, že jsem spolehlivý a můj bývalý zaměstnavatel o tom věděl. Věřil mi, že dokáži projekty včas dokončit a dotáhnout do posledního detailu“ 

Sounáležitost (ztotožňuji se s..)

Jakmile si přečtete hodnoty a vize společnosti, ihned můžete zmínit části, které ve Vás zarezonovaly, které se potkaly s Vaší pracovní filozofií. Uveďte, co se Vám konkrétně líbí a proč, které hodnoty Vás například inspirují. Nic nepřehrávejte, buďte upřímní a veďte diskuzi nenuceně. Můžete také klást otázky týkající se hodnot a vize firmy, abyste dali najevo, že se zajímáte a záleží Vám na tom, abyste hlavní vizi firmy i jejím hodnotám dobře rozuměli. 

Například: „Při čtení hodnot Vaší společnosti mne zaujal bod o službě vzdělávání zaměstnanců v rámci jejich oboru. Tento bod se mi velmi líbí, protože chci být co nejlepší v práci, kterou dělám.“

Respekt

Poté, co jste se obeznámili se společností, jejími produkty, pracovními postupy a rozmanitostí projektů, zmiňte ty, které se Vám zdají zajímavé, kterých si ceníte. Vyjádříte tak úctu a ukážete, že jste se o podnik již dopředu sami zajímali. Můžete též mluvit o konkrétních mentorech či lektorech, vedoucích nebo jejich vlastnostech, které ve Vás budí respekt.

Například: „Jednou z vlastností, které si nejvíce vážím u svého mentora je projev empatie, poněvadž rychle získává důvěru lidí a také dokáže s lehkostí vyřešit případné konflikty.“

Příležitost

„Příležitost“ je slovo, kterým můžete popsat šance, jež jste v minulosti dostali, a mohli jste tak rozvíjet své dovednosti. Můžete při této příležitosti vyjádřit i vděk za možnosti, kterých se Vám dostalo. Na pohovoru je možné mluvit o minulých příležitostech a o tom, jak se těšíte na budoucí příležitosti.

Například: „Tuto práci vnímám jako příležitost k osobnímu kontaktu se svými klienty. Dříve jsem pracoval v back office a nyní se těším na zlepšení svých dovedností v oblasti zákaznických služeb.“

Příklad

Přejděte z obecné roviny do konkrétní! Místo toho, abyste řekli „Měl jsem na starosti teambuildingové akce.“, zkuste říct „Mohu se podělit o příklad toho, jak teambuilding, který jsem organizoval, zvýšil efektivitu práce v našem týmu.“ Potom můžete stručně vysvětlit některou aktivitu a její výsledky. Konkrétní příklady a příběhy mohou pomoci tazateli lépe Vás poznat, také zvýrazní Vaše kvality nebo schopnosti.

Například: „Rád bych se podělil například o to, jak jsem byl oceněn jako nejlepší zaměstnanec roku. Tuto skutečnost jsem uvedl také ve svém životopise. Díky tomu jsem si uvědomil, jak je důležité se ve svém oboru neustále vzdělávat a růst a přinášet tak do firmy co nejlepší výsledky.“

Těším se na…

Jakmile Vám přijde zpráva s pozváním na pohovor, můžete reagovat pozitivní zprávou, například „Děkuji za možnost zúčastnit se, velmi se těším, až prodiskutujeme, co mohu Vaší společnosti přinést.“ Prokazujete tak pozitivní zpětnou vazbu, která vždy dobře zapůsobí.

Například: Při pohovoru můžete říct: „Těším se na první schůzku s novým týmem, kdy budeme společně plánovat projekty. Baví mě naslouchat všem kolegům a jejich nápadům.“

Zkušenosti

Ačkoli své zkušenosti uvádíte v životopise, jedná se většinou o zkrácené shrnutí mnoha úkonů, které jste během své kariéry stihli splnit. Jestliže je to možné, popište během pohovoru své pracovní zkušenosti, projekty, na kterých jste se podíleli, nebo jste je vedli, můžete zdůvodnit i případné časové nuance. Zkrátka, když řeknete „zkušenost“, vyzníte jako dobře informovaní a kvalifikovaní.

Například: „Mám 10 let zkušeností v oblasti marketingu, většinou s jednou společností. Během té doby jsem nicméně pracoval pro mnoho různých klientů a naučil jsem se, jak svou práci přizpůsobit tak, aby byl spokojený každý z nich.“ 

Dovednosti

Jestliže máte z předchozích zaměstnání relevantní zkušenosti pro práci, o kterou se ucházíte, rozhodne o nich nemlčte! Naopak, poukažte na ně a nechte pohovorujícího, aby Vás lépe poznal. Namísto toho, abyste uvedli kvanta rozmanitých dovedností, soustřeďte se na to, abyste byli konzistentní. Vyberte jich třeba jenom pár a takových, které se vztahují k práci, o kterou se ucházíte.

Příklad: „Myslím, že nejcennější dovedností, kterou mám, je schopnost efektivního řízení času. Používám elektronický kalendář a každý den používám i deník k zaznamenávání svých úspěchů a toho, co potřebuji dokončit následující den. Pomáhá mi to udržovat si pořádek a sledovat správné termíny. “

Cíle

Může být užitečné poukázat na to, jak Vám budoucí zaměstnání pomůže dosáhnout Vašich profesních cílů. Popište své cíle i to, proč si myslíte, že Vám právě tato práce může poskytnout dovednosti nebo zkušenosti. Zaměřte se také na to, jakým způsobem svých cílů na dané pracovní pozici dosáhnete. 

Příklad: „Při nástupu na vysokou školu jsem si stanovil cíl, že budu pracovat na marketingových projektech a budu pomáhat rozvíjet strategii značky. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout a pracoval jsem v podniku, kde jsem tuto činnost vykonával.“ 

Leadership

I když neaspirujete na manažerskou pozici, schopnost vedení je vždy výhodou. Popište dobu, kdy jste byli ve vedoucí pozici, nebo které zkušenosti Vám pomohly rozvíjet vůdčí vlastnosti. Zamyslete se nad tím, co pro Vás znamená být lídrem a podle toho přizpůsobte své sdělení.

Příklad: „Byl jsem vedoucím projektu, na němž jsme pracovali v týmu. Dalších pět členů týmu mi každý týden podávalo report o pokroku v jejich práci. Tato zkušenost mi umožnila vidět práci na projektu ze širší perspektivy, nikoli jen ze své individuální a uvědomil jsem si, jak je důležitá podpora všech členů týmu.“

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.