AplikacePráce.cz

Offboarding a jak na hladký odchod z práce

Napsal: AplikacePráce | 12. května 2022
Sdílet:
Offboarding a jak na hladký odchod z práce

Odchod ze zaměstnání nemusí vždy nutně doprovázet křivdy, negativní atmosféru na pracovišti nebo neochotu proplatit, na co máte jako zaměstnanec nárok. Vy i zaměstnavatel byste měli být schopni udržet pozitivní vztah a dokončit všechny činnosti tak, aby váš odchod nenarušil chod společnosti. Přesně k tomu slouží offboarding. Pojďme se podívat, proč je důležitý a jak může probíhat.


Offboarding je proces, kterým prochází obě smluvní strany v zaměstnání – zaměstnanec i zaměstnavatel. Správný proces offboardingu pomáhá společnosti udržet pozitivní vztahy s bývalými zaměstnanci a vytváří hladký průběh mezi obdobím odchodu zaměstnance a příchodem nového.


Offboarding často provádí oddělení personalistiky právě ve chvíli, kdy zaměstnanec opouští společnost. Procesy se mohou lišit v závislosti na okolnostech odchodu. U zaměstnance odcházejícího do důchodu se může lišit od procesu, kdy člověk podal výpověď a odchází pracovat do jiné firmy. Společnosti mohou mít také odlišné procesy pro zaměstnance, kteří například odcházejí z důvodu restrukturalizace.


Zaměstnanci často opouštějí firmy za dobrých podmínek a zůstávají důležitým článkem týmu až do dne odchodu. Odcházející zaměstnanec se tak může podělit o vhled do společnosti, poskytnout pomoc novému zaměstnanci, dokončit projekty a obecně zajistit hladký přechod mezi pracovníky.


Pozitivní offboarding může také vytvořit možnost, že se odcházející zaměstnanec může v budoucnu vrátit do společnosti. Někdy lidé odejdou do jiné firmy a zjistí, že byli ve své předchozí práci šťastnější. Jindy může mít společnost otevřenou vyšší pozici a zaměstnanec, který odešel, se může vrátit na novou pozici. Dobrá zkušenost s offboardingem může pomoci kultivovat pozitivní a trvalý vztah s bývalými zaměstnanci.


Proces offboardingu může zahrnovat několik kroků:


Komunikace

Když zaměstnanec odchází, měla by společnost sdělit změnu všem zainteresovaným stranám. Mnoho lidí se totiž před odchodem z firmy rádo rozloučí se svými spolupracovníky. Pokud ostatní zaměstnanci vědí, že někdo odchází, může to také pomoci s přechodem. Pokud ovšem firma se zaměstnanci tuto skutečnost nekomunikuje, mohou to někteří další pracovníci brát negativně, což může vést až k výpovědím.


Pokud se odcházející zaměstnanec podílí na běžícím projektu, je důležité, aby vedoucí týmu věděl, že zaměstnanec odchází, aby mohl najít někoho, kdo tuto roli zastane. HR může také pomoci komunikovat změnu, vytvořit plán obsazení pozice a pomoci manažerům orientovat se při těchto změnách.


Odevzdání všeho potřebného

HR oddělení by si mělo připravit všechny požadavky na dokumenty, které je nutné doložit, například výpověď z pracovního poměru podepsanou oběma stranami, a zároveň vám poskytnout všechny potřebné dokumenty, které budete potřebovat vy – proplacení neuhrazených výdajů, zápočtový list ze zaměstnání, výpočet dovolené nebo nemocenské, nárok na odstupné a podobně. 


Pokud k práci využíváte firemní majetek, budete požádáni, abyste vše vrátili. K tomu může sloužit seznam, které by si personalistika měla vést ve chvíli, kdy vám vybavení při nástupu zapůjčila. Taktéž byste si měli odnést veškeré osobní věci z kanceláře.

Zároveň může zaměstnavatel vyžadovat, abyste aktualizovali počítačové nebo bezpečnostní systémy, do kterých máte přístup nebo které spravujete a bude je po vás používat další zaměstnanec.


Sdílení znalostí

Offboarding může usnadnit přenos znalostí od odcházejícího zaměstnance tomu novému, případně jiné kompetentní osobě. Může také pomoci těm, kteří zastávají pozici v mezidobí, než nastoupí nový pracovník. Jednou z možností, jak sdílet své každodenní povinnosti, je tzv. stínování. Nový zaměstnanec je tak neustále po vašem boku a snaží se načerpat všechny potřebné informace, které ke svojí práci potřebuje. Další možností je komunikovat s manažerem a předat mu veškeré informace o probíhajících projektech nebo klientech, které máte na starosti. V obou případech nezapomeňte na všechny nadcházející schůzky, kterých jste měli naplánované a co konkrétně se na nich mělo diskutovat. Můžete také navrhnout, jaká školení by mohla být pro nového zaměstnance užitečná. 


Výstupní pohovor

Výstupní pohovor je obecně posledním krokem offboardingu. Pro firmu se jedná o příležitost získat cennou zpětnou vazbu od odcházejícího zaměstnance. Slouží k tomu, aby firma získala návrhy na zlepšení a také skutečné důvody odchodu. Zde jsou některé typické otázky, které mohou zaznít v případě výpovědi zaměstnance:


Byli jste spokojeni s firemní kulturou?

 Byly vám poskytnuty zdroje nebo nástroje potřebné k úspěšnému dokončení vaší práce?

 Byla očekávání od vaší práce jasná?

 Splnila pozice vaše očekávání?

 Měli jste prostor pro pravidelný feedback na vaši práci?

 Jak byste ohodnotil svého manažera?

 Byli jste spokojeni se zpětnou vazbou od manažera?

 Změnili byste něco na organizaci firmy? Co konkrétně?


Pár tipů pro kvalitní offboarding ve firmách:

 Respektujte lidi. Při provádění procesu offboardingu je důležité zachovat vysoký stupeň profesionality a dávat všem odcházejícím zaměstnancům respekt, který si zaslouží. Jedině to může vést k hladkému přechodu a poctivé výměně informací.

 Zůstaňte pozitivní. Pokud zaměstnanec odchází za jinou příležitostí, snažte se zůstat pozitivní během celého procesu a snažte se ho podpořit. V budoucnu může zvážit, že se jednoho dne vrátí, nebo pro vás může mít dobré doporučení, aby obsadil své původní místo. V obou případech jde i o vaši reputaci, kterou byste si měli držet až do konce v pozitivním světle.

 Naslouchejte. Přijměte rezignaci vašeho zaměstnance a poskytněte jim pomoc s jejich posledními týdny zaměstnání. Buďte empatičtí a snažte se pochopit jeho důvody. Zaměřte se na to, jak můžete v jeho odchodu pomoct. 

 Změňte přístupy. Přístup zaměstnanců k citlivým datům, účtům a systémům by měl pravděpodobně skončit posledním dnem zaměstnance ve firmě. Nezapomeňte, aby vám pracovník odevzdal vstupní kartu nebo klíče od všeho, kam měl přístup. Tento krok by měl zahrnovat také komunikaci s IT týmem a uzavřít všechny e-mailové účty nebo aktualizaci hesel.

 Připravte se podat reference. Existuje možnost, že váš bývalý zaměstnanec může poskytnout vaše jméno a kontaktní údaje, které budou sloužit jako doporučení pro budoucí zaměstnání. Proto je důležité vést si dlouhodobě důkladně všechny záznamy o pracovnících, což vám umožní okamžitě a přesně reagovat na dotazy o detailech jejich práce. 


Zatímco HR pomáhá s administrativní částí odchodu, určuje cíle a rámec pro offboarding, v konečném důsledku je to manažer, kdo odpovídá za blaho odcházejícího zaměstnance i svého týmu do budoucna. Vhodným nástrojem pro kvalitní proces offboardingu může být pravidelné pořádání školení, jak pracovat s odcházejícími zaměstnanci, aby se vždy na obou stranách jednalo o hladký průběh.

Komentáře (80)

 • Logo společnosti
  BrianPhono 18. července 2022 17:47

  [url=https://belsbyt.ru/]Белгородэнергосбыт первым среди ресурсоснабжающих компаний региона предложил клиентам инновационный дистанционный сервис для оплаты электроэнергии по QR-коду через систему быстрых платежей. С момента его запуска в декабре 2020 года через СБП уже проведено 34 тысячи платежей за электроэнергию на сумму 50,5 миллиона рублей. Современное цифровое решение привлекает потребителей тем, что больше не нужно вносить номер банковской карты, ждать смс с кодом и подтверждать опе

 • Logo společnosti
  Josephmor 18. července 2022 17:47

  [url=https://belsbyt.ru/]Белгородэнергосбыт первым среди ресурсоснабжающих компаний региона предложил клиентам инновационный дистанционный сервис для оплаты электроэнергии по QR-коду через систему быстрых платежей. С момента его запуска в декабре 2020 года через СБП уже проведено 34 тысячи платежей за электроэнергию на сумму 50,5 миллиона рублей. Современное цифровое решение привлекает потребителей тем, что больше не нужно вносить номер банковской карты, ждать смс с кодом и подтверждать опе

 • Logo společnosti
  AlbertPet 18. července 2022 17:47

  [url=https://belsbyt.ru/]Белгородэнергосбыт первым среди ресурсоснабжающих компаний региона предложил клиентам инновационный дистанционный сервис для оплаты электроэнергии по QR-коду через систему быстрых платежей. С момента его запуска в декабре 2020 года через СБП уже проведено 34 тысячи платежей за электроэнергию на сумму 50,5 миллиона рублей. Современное цифровое решение привлекает потребителей тем, что больше не нужно вносить номер банковской карты, ждать смс с кодом и подтверждать опе

 • Logo společnosti
  CoreyKicky 18. července 2022 17:53

  [url=https://belsbyt.ru/]Как говорят мудрецы, любой брак заключается по расчету, потому что каждый рассчитывает найти в нем свое счастье. Не у всех получается, ведь крепкий союз — это непрерывный труд. Но все преграды преодолимы, если жива любовь. В День семьи, любви и верности сотрудники Белгородэнергосбыта принимают от коллег искренние поздравления с юбилеями семейной жизни. 5 лет Белгородское отделение поздравляет с 5-летием супружества специалиста по работе с физическими лицами 2

 • Logo společnosti
  SimonLex 18. července 2022 19:36

  [url=https://belsbyt.ru/]Как говорят мудрецы, любой брак заключается по расчету, потому что каждый рассчитывает найти в нем свое счастье. Не у всех получается, ведь крепкий союз — это непрерывный труд. Но все преграды преодолимы, если жива любовь. В День семьи, любви и верности сотрудники Белгородэнергосбыта принимают от коллег искренние поздравления с юбилеями семейной жизни. 5 лет Белгородское отделение поздравляет с 5-летием супружества специалиста по работе с физическими лицами 2

 • Logo společnosti
  Robertexern 18. července 2022 19:36

  [url=https://belsbyt.ru/]Как говорят мудрецы, любой брак заключается по расчету, потому что каждый рассчитывает найти в нем свое счастье. Не у всех получается, ведь крепкий союз — это непрерывный труд. Но все преграды преодолимы, если жива любовь. В День семьи, любви и верности сотрудники Белгородэнергосбыта принимают от коллег искренние поздравления с юбилеями семейной жизни. 5 лет Белгородское отделение поздравляет с 5-летием супружества специалиста по работе с физическими лицами 2

 • Logo společnosti
  DouglasicEls 18. července 2022 19:43

  [url=https://belsbyt.ru/]Белгородэнергосбыт реализовал для предпринимателей, расчетные счета которых оформлены на физическое лицо, возможность оплачивать электроэнергию через систему быстрых платежей в «Личном кабинете юридического лица» на сайте белгородэнергосбыт.рф. Плательщикам больше не нужно вводить реквизиты банковской карты – достаточно считать QR-код мобильным телефоном с экрана компьютера, и денежные средства будут моментально зачислены на расчетный счет гарантирующего поставщика эле

 • Logo společnosti
  RoberttEw 18. července 2022 21:56

  [url=https://belsbyt.ru/]Как говорят мудрецы, любой брак заключается по расчету, потому что каждый рассчитывает найти в нем свое счастье. Не у всех получается, ведь крепкий союз — это непрерывный труд. Но все преграды преодолимы, если жива любовь. В День семьи, любви и верности сотрудники Белгородэнергосбыта принимают от коллег искренние поздравления с юбилеями семейной жизни. 5 лет Белгородское отделение поздравляет с 5-летием супружества специалиста по работе с физическими лицами 2

 • Logo společnosti
  ScottKab 18. července 2022 21:58

  [url=https://belsbyt.ru/]Белгородэнергосбыт первым среди ресурсоснабжающих компаний региона предложил клиентам инновационный дистанционный сервис для оплаты электроэнергии по QR-коду через систему быстрых платежей. С момента его запуска в декабре 2020 года через СБП уже проведено 34 тысячи платежей за электроэнергию на сумму 50,5 миллиона рублей. Современное цифровое решение привлекает потребителей тем, что больше не нужно вносить номер банковской карты, ждать смс с кодом и подтверждать опе

 • Logo společnosti
  Tristansew 19. července 2022 23:56

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Алексей Чернышов — бизнесмен, и в целом человек не бедный. Из его биографической справки становится известно, что свой капитал он заработал на операциях с коммерческой недвижимостью в Харькове, а потом перебрался в столицу. Но так ли все гладко? Редакция капнула глубже и на поверхность вилезли совсем неприглядные факты их жизни чиновника который метит на должность премьер-министа Украины. В этой статье: 1. Жизненный путь Алексея Чернышова

 • Logo společnosti
  KevinHoozy 20. července 2022 00:56

  [url=https://from-ua.info/polityka/]Сегодня в некоторых СМИ появиласть статья «На телеграм-каналах зачищают скандал с выдачей лицензии российскому букмекеру 1XBet в Украине в разгар войны» В ней сообщалось что после волны репостов о расследовании волонтерского сообщества InformNapalm о том, как «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум пролоббировал получение букмекерской корпорацией с российскими корнями 1XBet лицензии на букмекерскую деятельность в Украине в разгар российско-украинской войны, в теле

 • Logo společnosti
  StevenZed 20. července 2022 00:57

  [url=https://from-ua.info/polityka/] После перехода России от локальной войны к полномасштабным боевым действиям многие деятели нашей страны внезапно «прозрели» и стали клеймить пособников оккупантов, а на государственном уровне даже запретили партию ОПЗЖ, которую еще в момент основания некоторые «недобитые бандеровцы» откровенно называли пятой колонной. Лучше, конечно, поздно, чем никогда. Но, сказав «а», нужно говорить и «б». Особенно в Украине, где три четверых населения не имеют

 • Logo společnosti
  Artkerty 20. července 2022 18:23

  Laipnu ludzam Casino-Latvia.com, kas ir vadosa online kazino salidzinasanas vietne Latvija [url=https://casino-latvia.com/]nelegalie kazino[/url]

 • Logo společnosti
  Artkerty 20. července 2022 21:19

  Latvijas Nelegalais Kazino - Nelegalais Interneta Casino Kukusik [url=https://www.onlinekazinolatvija.com/sex_casino]nelegalie kazino[/url]

 • Logo společnosti
  RudolphRop 20. července 2022 23:13

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Антипов Дмитрий Игоревич (Антіпов Дмитро Ігорович) родился 21 апреля 1980 года в Одессе в семье медиков: отец — военный врач, мать до сих пор возглавляет городскую поликлинику (консультативно-диагностический центр) №6. Окончил Одесский национальный медицинский университет и юридический факультет Одесского национального университета имени Мечникова. Гражданин Украины, образование высшее, беспартийный, ГП «Клинический санаторий «Лермонтовский», директо

 • Logo společnosti
  CoreyPirty 21. července 2022 01:56

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым  Об этом говорится в расследовании InformNapalm.org. Согласно публичным реестрам, «официальный» 1XBet работает в Украине от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Именно это ООО п

 • Logo společnosti
  Evokerty 21. července 2022 10:08

  Palidzesim izveleties nelegalie kazino Nelegalie [url=https://www.onlinekazinolatvija.com]kazino Latvija[/url] Out projects: https://www.topcasinosites.ie/ Illegal casino https://www.ceskeonlinecasino.cz/ Nelegalni kasino https://www.kaszinoonline.net/ Illegal casino https://onlinecasinosrbija.net/ Illegal casino https://www.kasiinoonline.ee/ Ebaseaduslik kasiino https://www.kazinointernetu.net/ Nelegalus kazino https://www.najlepsieonlinecasino.net/ Illegal casino

 • Logo společnosti
  Gaykerty 21. července 2022 17:26

  Palidzesim izveleties nelegalie kazino Nelegalie [url=https://www.onlinekazinolatvija.com]kazino Latvija[/url] Our projects: https://www.topcasinosites.ie/ Illegal casino https://www.ceskeonlinecasino.cz/ Nelegalni kasino https://www.kaszinoonline.net/ Illegal casino https://onlinecasinosrbija.net/ Illegal casino https://www.kasiinoonline.ee/ Ebaseaduslik kasiino https://www.kazinointernetu.net/ Nelegalus kazino https://www.najlepsieonlinecasino.net/ Illegal casino

 • Logo společnosti
  Bgkerty 22. července 2022 22:56

  Hi, [url=https://www.kasiinoonline.ee/] Ebaseaduslik kasiino[/url]

 • Logo společnosti
  StephenDrymn 22. července 2022 23:09

  [url=https://store.seedkannabis.guru/]LSD[/url] [url=https://rastarasha-seedshop.art]зоофилия[/url] [url=https://spbseeds.me/]LSD[/url]

 • Logo společnosti
  Everettkib 22. července 2022 23:09

  [url=https://best.hs420seeds.xyz/]опий[/url] [url=https://budscom.com/]LSD[/url] [url=https://spbseeds.me/]зоофилия[/url]

 • Logo společnosti
  Goikokerty 23. července 2022 11:38

  Ebaseaduslik kasiino Estonia Ще спечелите, сигурен съм! [url=https://www.kasiinoonline.ee]Ebaseaduslik kasiina[/url] Незаконни казина: https://www.topcasinosites.ie/ Illegal casino https://www.ceskeonlinecasino.cz/ Nelegalni kasino https://www.kaszinoonline.net/ Illegal casino https://onlinecasinosrbija.net/ Illegal casino https://www.kasiinoonline.ee/ Ebaseaduslik kasiino https://www.kazinointernetu.net/ Nelegalus kazino https://www.najlepsieonlinecasino.net/ Illeg

 • Logo společnosti
  Goikokerty 23. července 2022 15:40

  Ebaseaduslik kasiino Estonia Ще спечелите, сигурен съм! [url=https://www.kasiinoonline.ee]Ebaseaduslik kasiina[/url] Незаконни казина: https://www.topcasinosites.ie/ Illegal casino https://www.ceskeonlinecasino.cz/ Nelegalni kasino https://www.kaszinoonline.net/ Illegal casino https://onlinecasinosrbija.net/ Illegal casino https://www.kasiinoonline.ee/ Ebaseaduslik kasiino https://www.kazinointernetu.net/ Nelegalus kazino https://www.najlepsieonlinecasino.net/ Illeg

 • Logo společnosti
  LVkerty 23. července 2022 19:21

  Pinterest blogger [url=https://www.pinterest.com/montelimardmichelle/]Montelimard Michelle[/url]

 • Logo společnosti
  AUkerty 23. července 2022 19:34

  About [url=https://about.me/latvian]Latvian[/url]

 • Logo společnosti
  Exkerty 24. července 2022 13:53

  Interneta kazino. Interneta kazino [url=https://trackbookmark.com/story13307393/kuru-virtu%C4%81lo-kazino-var-uzskat%C4%ABt-par-uzticamu]virtualais kazino[/url](tiessaistes kazino) ir timekla vietne vai ipasa programmatura, kas lauj spelet azartspeles interneta. Interneta kazino vietnes var specializeties dazadas azartspeles: spelu automati, rulete, loterijas, viktorinas, pokers vai citas karsu un galda speles.

 • Logo společnosti
  Sulkerty 24. července 2022 22:18

  Hi, [url=https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/Sullivan]Morgan Sullivan[/url] is a transgender actor and filmmaker best known for starring in Matthew Puccini's Sundance-selected film, Dirty, for which he won a Special Recognition in Acting award from SXSW. He can be seen in multiple television projects including Dickinson, HBO's I Know This Much Is True, and Broad City.

 • Logo společnosti
  CameronPaymn 26. července 2022 21:50

  [url=http://www.second-print.ru]зоофилия[/url] [url=http://www.second-print.ru]зоофилия[/url]

 • Logo společnosti
  Everettkib 26. července 2022 21:52

  [url=http://www.second-print.ru]анаша[/url] [url=http://www.second-print.ru]анаша[/url]

 • Logo společnosti
  Richardtrest 27. července 2022 12:40

  [url=http://www.second-print.ru]опий[/url] [url=http://www.second-print.ru]LSD[/url]

 • Logo společnosti
  AndrewjAp 27. července 2022 12:40

  [url=http://www.second-print.ru]LSD[/url] [url=http://www.second-print.ru]зоофилия[/url]

 • Logo společnosti
  Danielgilky 27. července 2022 12:40

  [url=http://www.second-print.ru]опий[/url] [url=http://www.second-print.ru]опий[/url]

 • Logo společnosti
  JeffreySmoro 27. července 2022 12:41

  [url=http://www.second-print.ru]LSD[/url] [url=http://www.second-print.ru]зоофилия[/url]

 • Logo společnosti
  AndrewjAp 28. července 2022 04:40

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Эксперт рассказал, как россияне могут покинуть оккупированный Херсон Вероятно, враг уже ищет пути выхода из города, предполагает Варченко. Российские войска, оккупировавшие Херсон, не могут покинуть город и выйти на левый берег Днепра с техникой из-за аварийного состояния Антоновского моста. В связи с этим россиянам предстоит выбор, поскольку даже сооружение понтона не поможет им вывести технику. Такое мнение высказал «Апострофу» эксперт по вопроса

 • Logo společnosti
  JasonLes 29. července 2022 22:15

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Село Сулиговка расположено в 30 км к югу от города Изюм. На снимках видно около 30 единиц военной техники, в том числе танков. Советник министра внутренних дел в 2015-2021 годах Михаил Апостол обнародовал снимки разбитой российской техники в селе Сулиговка, что под Изюмом. Об этом сообщают «Факты» со ссылкой на Фейсбук-страницу екс-советника. «Огромное количество рашистской техники, которую оккупанты накопили в селе Сулиговка под Изюмом

 • Logo společnosti
  JerryOptib 30. července 2022 01:51

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Украинские защитники вечером 19 июля сбили над Херсонщиной российский функциональный истребитель Су-35. Вражеский самолет пытался атаковать самолеты штурмовой авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Блестящую работу в районе Новой Каховки проделало зенитное ракетное подразделение воздушного командования «Юг», сообщили в Telegram Воздушных Сил ВС Украины. Отмечается, что пилот катапультировался. [/url]

 • Logo společnosti
  MichaelLen 30. července 2022 01:52

  [url=https://from-ua.info/polityka/] Эксперт рассказал, как россияне могут покинуть оккупированный Херсон Вероятно, враг уже ищет пути выхода из города, предполагает Варченко. Российские войска, оккупировавшие Херсон, не могут покинуть город и выйти на левый берег Днепра с техникой из-за аварийного состояния Антоновского моста. В связи с этим россиянам предстоит выбор, поскольку даже сооружение понтона не поможет им вывести технику. Такое мнение высказал «Апострофу» эксперт по вопроса

 • Logo společnosti
  HarryZes 30. července 2022 14:36

  [url=https://cdgameshop.ru/battlenet-cat/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/battle-net/overwatch/]Продажа ключей Overwatch. Магазин продажи лицензионных ключей Overwatch. Купить ключ Овервотч вы сможете онлайн с гарантией на все ключи от производителя. Вам понравится мир игровых персонажей. Бои, противостояния, лидерство и поражения – вот что вам даст эта захватывающая игра. Вы получите море удовольствия от Геймплея и Графики,

 • Logo společnosti
  Michaeljaimb 30. července 2022 14:37

  [url=https://cdgameshop.ru/battlenet-cat/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/battle-net/overwatch/]Продажа ключей Overwatch. Магазин продажи лицензионных ключей Overwatch. Купить ключ Овервотч вы сможете онлайн с гарантией на все ключи от производителя. Вам понравится мир игровых персонажей. Бои, противостояния, лидерство и поражения – вот что вам даст эта захватывающая игра. Вы получите море удовольствия от Геймплея и Графики,

 • Logo společnosti
  CasinoVak 30. července 2022 22:34

  You can get yourself started by taking a look at some of the bonser Australian online casinos we are here to recommend to you. IGTech is one of the tier 1 online pokie game suppliers in the Australian casino niche|

 • Logo společnosti
  CasinoVak 31. července 2022 10:17

  You can get yourself started by taking a look at some of the bonser Australian online casinos we are here to recommend to you. The Australian casinos are the major attraction when it comes to the new online casinos around the world|

 • Logo společnosti
  Harrydup 31. července 2022 16:22

  [url=https://cdgameshop.ru/battlenet-cat/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/battle-net/overwatch/]Продажа ключей Overwatch. Магазин продажи лицензионных ключей Overwatch. Купить ключ Овервотч вы сможете онлайн с гарантией на все ключи от производителя. Вам понравится мир игровых персонажей. Бои, противостояния, лидерство и поражения – вот что вам даст эта захватывающая игра. Вы получите море удовольствия от Геймплея и Графики,

 • Logo společnosti
  Andrewcaw 31. července 2022 16:23

  [url=https://cdgameshop.ru/battlenet-cat/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/battle-net/overwatch/]Продажа ключей Overwatch. Магазин продажи лицензионных ключей Overwatch. Купить ключ Овервотч вы сможете онлайн с гарантией на все ключи от производителя. Вам понравится мир игровых персонажей. Бои, противостояния, лидерство и поражения – вот что вам даст эта захватывающая игра. Вы получите море удовольствия от Геймплея и Графики,

 • Logo společnosti
  KasiinodVak 31. července 2022 16:36

  Meie veebilehelt alati leiad parimad eesti online kasiino juhised ja nende uudised, spordiennustuse- ja online bingo mangude info. Nii nagu Sind, haaravad ka meid kaasa erinevat tuupi onnemangud, kus saab voita raha. Betsafe kasiino valjamaksed votavad ka reeglina aega umbkaudu vahemalt uks oopaev Boonuse saamiseks pead ainult viskama pilgu peale allpool olevale vordlustabelile, kus

 • Logo společnosti
  CasinoVak 31. července 2022 17:02

  You can get yourself started by taking a look at some of the bonser Australian online casinos we are here to recommend to you. IGT Pokies & Casinos in Australia|

 • Logo společnosti
  CharlesBiz 01. srpna 2022 09:44

  [url=https://from-ua.info/polityka/] В ТГ-каналах сообщается о сильном пожаре в подконтрольной России Каменке-Днепровской Запорожской области. Поступают сообщения о сильном пожаре в подконтрольной РФ Каменке-Днепровской Запорожской области. «Глава расположенного на противоположном берегу реки Днепр Никопольского района Днепропетровской области Евгений Евтушенко утверждает, что горит склад россиян», — говорится в сообщении. Продажа ключей Overwatch. Магази

 • Logo společnosti
  AlbertDat 01. srpna 2022 09:45

  [url=https://from-ua.info/polityka/] На затонувшем в Черном море крейсере «Москва» погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщает »Агентство» со ссылкой на три источника. 37-летний Криворог служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота. Продажа ключей Overwatch. Магазин продаж

 • Logo společnosti
  WilliamNes 01. srpna 2022 09:45

  [url=https://from-ua.info/polityka/]Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине, который находится в глубочайшем тылу, взрываются «склады селитры и гуманитарки» В Скадовске прилет и зарево. Очень громко! Там были взрывы и сейчас красивое зарево. Есть инфа, что бахнули технику и БК, который оккупанты выгружали 3 дня Продажа ключей Overwatch. Магазин продажи лицензионных ключей Overwatch. Купить ключ Овервотч вы сможете онлайн с гарантией на все ключи

 • Logo společnosti
  Lloydapova 01. srpna 2022 16:04

  [url=https://cdgamebuy.ru/]В нашем магазине идет продажа лицензионных ключей Steam, Origin, Blizzard и Uplay. У нас вы можете купить такие популярные игры, как: Call of Duty Modern Warfarer, Black Ops, Diablo 2 Resurected, Overwatch, Tekken 7, Arma 3, For Honor, Tom Clancy, Dishnored 2, Watch_Dogs 2, Battlefield 1, Diablo 3, Fifa 17, Middle-earth, Steep, Titanfall 2, After Reset RPG, Crossout, Playrunknown’s Battleground, Battlefield 1, Resident Evil 7, GTA 5, The Surge, Blitzkrieg 3, Prey и мно

 • Logo společnosti
  AnthonyTeacy 01. srpna 2022 16:06

  [url=https://cdgamebuy.ru/]В нашем магазине идет продажа лицензионных ключей Steam, Origin, Blizzard и Uplay. У нас вы можете купить такие популярные игры, как: Call of Duty Modern Warfarer, Black Ops, Diablo 2 Resurected, Overwatch, Tekken 7, Arma 3, For Honor, Tom Clancy, Dishnored 2, Watch_Dogs 2, Battlefield 1, Diablo 3, Fifa 17, Middle-earth, Steep, Titanfall 2, After Reset RPG, Crossout, Playrunknown’s Battleground, Battlefield 1, Resident Evil 7, GTA 5, The Surge, Blitzkrieg 3, Prey и мно

 • Logo společnosti
  Jamesnop 02. srpna 2022 03:17

  [url=https://cdgamebuy.ru/]В нашем магазине идет продажа лицензионных ключей Steam, Origin, Blizzard и Uplay. У нас вы можете купить такие популярные игры, как: Call of Duty Modern Warfarer, Black Ops, Diablo 2 Resurected, Overwatch, Tekken 7, Arma 3, For Honor, Tom Clancy, Dishnored 2, Watch_Dogs 2, Battlefield 1, Diablo 3, Fifa 17, Middle-earth, Steep, Titanfall 2, After Reset RPG, Crossout, Playrunknown’s Battleground, Battlefield 1, Resident Evil 7, GTA 5, The Surge, Blitzkrieg 3, Prey и мно

 • Logo společnosti
  Francisshila 02. srpna 2022 07:19

  [url=https://cdgamebuy.ru/product-category/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/steam/] Продажа лицензионных ключей Steam. Steam – первая по величине игровая платформа, кто же откажется купить желанную игру со скидкой? Мы даем вам такой шанс. У нас вы сможете найти самые разные игры. Arma 3, GTA 5, Playrunknown Battleground, Dishonored 2, DayZ, Friday и многое другое присутствует в нашем ассортименте в данный момент. Запасы рег

 • Logo společnosti
  Chuckbup 02. srpna 2022 07:21

  [url=https://cdgamebuy.ru/product-category/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/steam/] Продажа лицензионных ключей Steam. Steam – первая по величине игровая платформа, кто же откажется купить желанную игру со скидкой? Мы даем вам такой шанс. У нас вы сможете найти самые разные игры. Arma 3, GTA 5, Playrunknown Battleground, Dishonored 2, DayZ, Friday и многое другое присутствует в нашем ассортименте в данный момент. Запасы рег

 • Logo společnosti
  GregoryMaw 02. srpna 2022 07:26

  [url=https://cdgamebuy.ru/product-category/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8/steam/] Продажа лицензионных ключей Steam. Steam – первая по величине игровая платформа, кто же откажется купить желанную игру со скидкой? Мы даем вам такой шанс. У нас вы сможете найти самые разные игры. Arma 3, GTA 5, Playrunknown Battleground, Dishonored 2, DayZ, Friday и многое другое присутствует в нашем ассортименте в данный момент. Запасы рег

 • Logo společnosti
  KasiinoVak 03. srpna 2022 03:25

  Parimad online kasinood leiad alati Eesti Kasiino lehelt. Ausad kasiinode arvustused ja Eesti koige pohjalikum online kasiino juhend. Saa vastused koigile oma kasiinodega seotud kusimustele!

 • Logo společnosti
  Josephgot 04. srpna 2022 13:27

  https://imperium-games-au.net

 • Logo společnosti
  RockVak 05. srpna 2022 01:17

  4. mail korraldab Rada7.ee peo klubis Rockstars, kus esinevad bandid viiest riigist – Bhimal (Poola), The Disgrazia Legend (Itaalia), Burn Still (Eesti), Life Giving Waters (Soome), Buried At Last (Soome) ja Tesa (Lati). Rada7.ee on uks suurima kasutajaskonnaga eestikeelne alternatiivset muusika- ja noortekultuuri kajastav interaktiivne veebikeskkond Eestis https://www.last.fm/event/205391+Rada7.ee+tantsu-+ja+laulupidu!

 • Logo společnosti
  RichardLiaph 05. srpna 2022 10:44

  https://imperium-games.ar/

 • Logo společnosti
  RubenGuisp 05. srpna 2022 10:48

  https://imperium-games.mx/

 • Logo společnosti
  MichealEndum 05. srpna 2022 10:49

  https://imperium-games.ca/

 • Logo společnosti
  Jeffreymog 05. srpna 2022 10:57

  http://imperium-games.cl/

 • Logo společnosti
  AnthonyHurce 05. srpna 2022 18:34

  https://imperium-games.tc/

 • Logo společnosti
  Calebsow 05. srpna 2022 18:40

  https://imperium-games.us/

 • Logo společnosti
  Darrelladath 05. srpna 2022 22:21

  [url=https://gamingapi.solutions/]online casino affiliate program[/url]

 • Logo společnosti
  XrumerVak 08. srpna 2022 09:29

  Самые лучие и свежие бызы для Хрумера (Xrumer) и ГСА (GSA) на нашем телеграм канале https://t.me/gsa_xrumer

 • Logo společnosti
  KasiinoVak 09. srpna 2022 04:06

  Finding the best online casino in Estonia is not as simple as it once was. Fortunately, we have done this difficult task and selected the top EE operators for 2022. Choose your favourite casino online in Estonia from the guide below https://about.me/boonused

 • Logo společnosti
  PinterVak 09. srpna 2022 14:04

  It’s not entirely clear what makes pinterest users tick. Images are curated into often gorgeous collections, with users spending hours on end to meticulously maintain their collections https://www.pinterest.de/schaeferrhb/ . Nonetheless, one interesting bit about pinterest is that the top follows are refreshingly devoid of celebrities, unlike twitter, facebook, or even instagram.

 • Logo společnosti
  Travisnig 09. srpna 2022 16:44

  https://авто-отзовик.рф/ Испытанные отзывы относительный автосалонах России

 • Logo společnosti
  EuroVak 10. srpna 2022 14:18

  We are Europe’s leading international news channel, providing global, multilingual news with a European perspective to over 400 million homes in 160 countries https://about.me/euronews . With 12 cross-platform language editions, including 9 distinct TV editions, we strive to provide our viewers and readers with a variety of viewpoints while remaining grounded in factual reporting.

 • Logo společnosti
  DatorVak 11. srpna 2022 21:37

  Facebook Store a is a chain of specialized hardware stores in Latvia https://www.facebook.com/portativie.datori Shop Best Buy for PC gaming. For computer gamers, explore our selection of gaming laptops, desktops, PC games & more for your PC gaming setup.

 • Logo společnosti
  SushiVak 11. srpna 2022 22:37

  Susi - susi piegade un restorani, kur paest susi https://about.me/sushipiegde. Mes rupigi, un ar uzmanibu attiecamies pret produkta kvalitati un svaigumu, kurs tiks izmantots ediena pagatavosana.

 • Logo společnosti
  ViolinVak 13. srpna 2022 14:51

  We're here to help! There isn't a question too big or too small - https://www.pinterest.de/patlannigan/ :) Antonio Stradivari has long been thought to have been an apprentice of Nicolo Amati, but census documents do not list Stradivari as a garzone (shopboy) in the Amati household.

 • Logo společnosti
  GamerVak 14. srpna 2022 10:36

  We are the largest CS:GO club in the world - https://www.pinterest.com/onlinekazinobonus/ . We are the largest CS:GO club in the world. Our platform has the largest base of active players in Latin America and through it, we connect and foster the scenario with content, training, championships, awards, broadcasts, and announcements.

 • Logo společnosti
  EdienuVak 14. srpna 2022 22:01

  Edienu piegade Riga: Restoranu saraksts, kas piedava edienu piegadi Riga. Edienu piegade majas vai uz biroju - https://www.pinterest.com/edienupiegade/. Pasutiet ar izcilu maltiti lidznemsanai. Edienu piegade: Susi, Pica, Burgeri, Wok, Salati, Zupas un dzerieni. Pasutiet edienu gan uz majam, gan uz biroju.

 • Logo společnosti
  KasiinoVak 16. srpna 2022 00:12

  Eestis lubatud online kasiinode nimekiri https://www.pinterest.de/onlinekazinobonus/ . Litsentseeritud interneti kasiinode voidud on maksuvabad.

 • Logo společnosti
  LottoVak 16. srpna 2022 15:01

  Eestis lubatud online kasiinode nimekiri https://www.pinterest.de/onlinekazinobonus/ . Litsentseeritud interneti kasiinode voidud on maksuvabad https://about.me/eestiloto/ . M-Loto mangimiseks on loodud spetsiaalne teenusnumber 17788, millele helistades saad osta Keno Loto, Vikinglotto, Bingo Loto ja Eurojackpoti pileteid.

 • Logo společnosti
  EuroVak 17. srpna 2022 11:50

  Read the most authoritative, up-to-date news and headlines from the video games and entertainment industry at GameSpot - https://about.me/euronewsplay/ The Gamer Report is an aggregate news source for gamers. We pull content from a bunch of different sources, such as IGN and Gamespot, and present it in one convenient location. This means you're always getting the latest content, and you won't have to go searching through multiple websites.

 • Logo společnosti
  개츠비카지노 18. srpna 2022 10:12

  https://711casino.net/ 카지노사이트 https://711casino.net/baccaratsite/ 바카라사이트 https://711casino.net/ 온라인카지노 https://711casino.net/woori/ 우리카지노 https://711casino.net/totosite/ 토토사이트 https://711casino.net/pharaoh/ 파라오카지노 https://711casino.net/first/ 퍼스트카지노 https://711casino.net/merit/ 메리트카지노 https://711casino.net/totosite/ 스포츠토토사이트 https://711casino.net/ 카지노 https://711casino.net/ 라이브카지노 https://711casino.net/first/ F1카지노 https://711casino.net/first/ 개츠비카지노 https://711casino.net/merit/ 더킹카

 • Logo společnosti
  파라오카지노 18. srpna 2022 10:13

  https://main7.net/ 카지노사이트 https://main7.net/baca/ 바카라사이트 https://main7.net/coin/ 코인카지노 https://main7.net/first/ 퍼스트카지노 https://main7.net/crazy/ 크레이지슬롯 https://main7.net/yes/ 샌즈카지노 https://main7.net/obama/ FM카지노 https://main7.net/theking/ 메리트카지노 https://main7.net/thenine/ 파라오카지노 https://main7.net/woori/ 우리카지노 https://main7.net/%ec%83%8c%ec%a6%88%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/ 샌즈카지노 https://main7.net/%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8%ec%b6%94%ec%b2%9c/ 카지노사이트추천 https:

 • Logo společnosti
  PartnVak 18. srpna 2022 17:43

  Партнерские программы работают, позволяя частным лицам или компаниям создавать профиль на своей платформе и выбирать бренд, который они хотят продвигать https://about.me/partnerkin/ Компании используют партнерские программы для повышения продаж. Эти программы построены на платформах, оснащенных технологией отслеживания аффилированных лиц.

Přidat komentář