10 nejlepších dovedností, které stojí za to zmínit v životopise

10 nejlepších dovedností, které stojí za to zmínit v životopise

Sekce dovedností ve vašem životopise zaměstnavatelům ukazuje, že máte schopnosti potřebné k práci, o kterou se ucházíte. Recruiteři často věnují této části zvláštní pozornost, aby zhodnotili, do jaké míry má smysl ve výběrovém řízení pokračovat. Nejedná se o informace, které jsou stěžejní k vašemu přijetí, ale rozhodně vám jejich uvedení v životopisu přilepší.

Tvrdé (hard) vs. jemné dovednosti (soft skills)

Zaměstnavatelé hledají zaměstnance, kteří mají správnou kombinaci dvou různých typů dovedností: tzv. měkkých a tvrdých. Tvrdé dovednosti se obvykle dají naučit, zatímco měkké dovednosti se rozvíjejí mnohem hůře, protože typicky zahrnují osobnostní rysy, a proto jsou pro zaměstnavatele mimořádně cenné. Ve většině případů jsou na sobě závislé – měkké dovednosti totiž mohou zlepšit vaše tvrdé dovednosti. Pokud jste například vývojářem softwaru, zaměřujete se na detaily, jste zručný v programovacím jazyce, pravděpodobně budete schopni odhalit chyby a opravit problémy, které se v kódu mohou objevit.

Příklady tvrdých dovedností:

◾ Dvojjazyčné nebo vícejazyčné schopnosti

Správa databáze a systémů

Zabezpečení sítě

SEO / SEM marketing

Statistická analýza

Data mining

Vývoj softwaru

Návrh uživatelského rozhraní

Řízení marketingových kampaní

Programovací jazyky (jako Python. C++ nebo Java)

Vedení účetnictví

Obsluha určitých zařízení nebo strojů

Projektový management

Plánování

Psaní a zpracování textu

Tvorba dat do tabulek

Správa e-mailů

Servis automobilů

Copywriting

Digitální bezpečnost

Grafický design

Ilustrace

Editace videa

Lékařská diagnostika

Tvrdé dovednosti jsou specifické pro danou práci nebo odvětví. Obecně se jedná spíše o technické dovednosti, které se naučíte ve škole, absolvujete kurz nebo získáte zkušenosti po několika letech v zaměstnání.

Příklady měkkých dovedností:

Integrita

Spolehlivost

Efektivní komunikace, verbální i neverbální, psaná komunikace

Týmová práce

Tvořivost a kreativita

Řešení problémů

Kritické myšlení

Přizpůsobivost

Organizace

Ochota se učit

Empatie

Služby zákazníkům

Rozhodování

Vedení lidí

Time management

Psaní poznámek

Dochvilnost

Konstruktivní kritika

Flexibilita

Trpělivost

Inovace

Optimismus

Silná pracovní morálka

Měkké dovednosti jsou osobní návyky a vlastnosti, které utvářejí to, jak pracujete sami i v týmu. Jsou to schopnosti, které lze uplatnit v jakékoli práci. Často mohou být označovány jako „lidské dovednosti“ nebo „sociální dovednosti“.

Co uvést v životopise

Jako uchazeč o zaměstnání je důležité, abyste zdůraznili své nejlepší tvrdé i měkké dovednosti, abyste se firmě jevili jako všestranný kandidát. Je také užitečné zvážit, jak tyto dva typy dovedností souvisejí navzájem a s prací, o kterou se ucházíte a budete se o ně moci opřít při pohovoru. Nejprve si zjistěte, jaké dovednosti jsou ve vašem oboru nejvíce žádané a relevantní pro danou pozici. Ve svém životopise jim věnujte samostatný oddíl a zmiňte vše podstatné, například:

1. Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání je schopnost plně se soustředit na člověka, který s vámi v danou chvíli mluví, porozumět jeho sdělení, porozumět informacím a uvážlivě reagovat. Aktivní posluchači používají verbální i neverbální techniky, aby dokázali udržet svou pozornost. Více o této schopnosti jsme se rozepsali v tomto článku

2. Komunikační dovednosti

Schopnost komunikovat je stěžejní, ať už se hlásíte na jakoukoliv pozici. Komunikaci využíváte v poskytování i přijímání různých druhů informací, když chcete vytvářet vazby s kolegy i nadřízeným, a především když pracujete s klienty nebo poskytujete služby zákazníkům. Komunikační dovednosti zahrnují naslouchání, mluvení, pozorování i empatii. Mít silné komunikační dovednosti je zkrátka důležité v každém odvětví na každé kariérní úrovni.

3. Počítačové znalosti

Počítačové dovednosti představují vaši schopnost ovládat různé technologie. Hardwarové dovednosti vám umožňují fyzicky ovládat počítač. Softwarové dovednosti vám pomohou efektivně používat počítačové programy a aplikace. Existují určité softwarové dovednosti, které v dnešní době zaměstnavatelé považují za samozřejmost, jako je práce s textovými nebo tabulkovými dokumenty, vyhledávání na internetu, psaní e-mailů nebo používání chytrých telefonů. 

4. Zákaznický servis

Dovednosti zákaznického servisu zahrnují vlastnosti a postupy, které pomáhají řešit potřeby zákazníků a vytvářet pozitivní zkušenosti. Obecně platí, že dovednosti v oblasti zákaznických služeb do značné míry závisí na řešení problémů a komunikaci. Zákaznický servis je často považován za „měkkou dovednost“, včetně vlastností, jako je aktivní naslouchání a čtení verbálních i neverbálních podnětů.

5. Mezilidské dovednosti

Na mezilidské (interpersonální) dovednosti se spoléháte při interakci a komunikaci s ostatními. Pokrývají různé situace, kde je nezbytná spolupráce. Rozvíjení interpersonálních dovedností je důležité pro efektivní spolupráci v týmu, řešení problémů a vedení projektů nebo týmů.

6. Vůdčí schopnosti

Vůdčí schopnosti využíváte při organizování jiných lidí k dosažení společného cíle. Ať už jste v manažerské pozici nebo vedete projekt, vůdčí schopnosti vyžadují, abyste motivovali ostatní k dokončení řady úkolů. O tom, jaké existují druh vedení, jsme se rozepsali v tomto článku.

7. Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti jsou vlastnosti pomáhající řídit úkoly, lidi nebo celé týmy. Dobrý manažer je organizovaný, empatický a jasně komunikuje, aby podpořil tým nebo projekt. Manažeři by také měli být zběhlí v měkkých dovednostech a technických dovednostech souvisejících s jejich odvětvím.

8. Schopnost řešit problémy

Dovednosti v oblasti řešení problémů jsou vlastnosti, které vám pomohou určit zdroj problému a rychle najít efektivní řešení. Tato dovednost je vysoce ceněna v jakékoli pozici pro každé odvětví. Řešení problémů navíc může vyžadovat určité technické dovednosti specifické pro dané odvětví nebo práci.

9. Schopnost time managementu

Umět si dobře řídit čas, být schopný dodržovat termíny a koordinovat v této oblasti i další lidi, je velmi oceňovaná dovednost. Umožňuje vám dokončit úkoly a projekty včas a zároveň zachovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zůstat organizovaný vám dále může pomoci rozdělovat úkoly podle důležitosti. Hluboké pochopení vašich individuálních, týmových i firemních cílů může poskytnout výchozí bod při rozhodování, jak naložit se svým časem.

10. Přenosné dovednosti

Přenosné dovednosti jsou vlastnosti, které jsou užitečné pro každého zaměstnavatele při změně zaměstnání nebo kariéry. Přenosné dovednosti často zahrnují měkké dovednosti, jako je flexibilita, organizace, týmová práce nebo jiné vlastnosti, které zaměstnavatelé hledají u silných kandidátů. Přenosné dovednosti lze použít k umístění vašich minulých zkušeností při ucházení se o novou práci – zejména pokud jde o jiné odvětví.


Nejlepší dovednosti, které lze uvést do životopisu, se samozřejmě liší podle typu práce, kariérní úrovně, vzdělání i dalších faktorů. Například dovednosti nejdůležitější pro řidiče nákladního vozidla se budou lišit od dovedností marketingového manažera. Zároveň se zaměřte také na definování pokročilosti vašich znalostí, především u tvrdých dovedností. Uveďte proto u každé zkušenosti s konkrétním nástrojem nebo činností, na jaké úrovni se vaše znalosti nacházejí, jak dlouho s danou věcí pracujete, případně ve kterém roce jste získali osvědčení nebo certifikát o absolvování kurzu v tomto oboru.

Při vytváření seznamu dovedností zahrňte však pouze ty, o kterých víte, že jsou vašimi silnými stránkami. Pokud se stále něco učíte, můžete informací uvést v motivačním dopise s informací, že je to například i důvod, proč si hledáte zaměstnání v tomto oboru. 

Cílem vašeho seznamu dovedností v životopise je ukázat náborářům, že jste tím nejlepším kandidátem. Než se tedy ucházíte o jakoukoliv práci, věnujte čas tomu, abyste si přečetli vlastnosti a schopnosti jsou pro zaměstnavatele nejcennější, a přizpůsobte tomu svůj životopis.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.