Empatie na pracovišti

Empatie na pracovišti

Jednou z nejcennějších dovedností na pracovišti je bezpochyby empatie. Vědět, jak být empatický, vám může pomoci zlepšit komunikaci s ostatními a utvářet tak skvělé a pevné vztahy, což povede nejen k pozitivní atmosféře na pracovišti. 

Proč je empatie na pracovišti důležitá?

Každý člověk má své vlastní hodnoty, kulturní chápání, zázemí a perspektivy, díky kterým je jedinečný. Při práci v týmu můžete využít svou schopnost empatie a porozumění ostatním. Druzí tak ocení, že berete v potaz jejich názory a že se snažíte pochopit jejich jednání. Komunikace pak nevázne a spolupráce může mít díky empatii hladký průběh. 

Jaké jsou výhody empatie v zaměstnání?

1. Zlepšuje komunikaci

Když budete empatičtí, budete schopni lépe přizpůsobit svůj komunikační styl osobě nebo skupině, se kterou komunikujete. Tón hlasu nebo řeč těla si můžete upravit tak, aby co nejlépe odpovídaly konverzaci. K tomu, jak komunikovat s kolegy, vám může dopomoci i náš předchozí článek, ve kterém jsme popsali typy i důležitost komunikace na pracovišti.

2. Upevňuje pracovní vztahy

Díky empatii se můžete stát lepším členem týmu i kolegou. Pokuste se porozumět perspektivám svých kolegů a budujte tak pevné vztahy založené na vzájemné důvěře. Zvažte použití aktivního naslouchání a slov povzbuzení, když spolupracovníci sdílejí své nápady nebo naopak starosti, kterými si v zaměstnání prochází.

3. Podporuje kreativní myšlení

Pokud budete na své empatii pracovat, může to mít pozitivní vliv nejenom na vztahy na pracovišti, ale i při samém výkonu práce. Můžete mít například za úkol zvážit nejdůležitější potřeby vašich cílových zákazníků. Důraz na empatii vám a členům vašeho týmu může pomoci vžít se do situace zákazníka a vymyslet strategie, které by vás v dané situaci nejvíce oslovily.

Pochopení produktu nebo služby z pohledu koncového zákazníka vám může pomoci identifikovat výzvy nebo příležitosti, o kterých jste dříve neuvažovali, a být ochotnější experimentovat s novými řešeními. Důležitost kritického myšlení jsme navíc popsali v tomto našem článku.

4. Zvyšuje prodejní a investiční příležitosti

Empatie na pracovišti vám může pomoci lépe porozumět motivaci vašich současných a budoucích zainteresovaných stran, jako jsou klienti, zákazníci a investoři. Ti mohou mít různé motivace pro výběr společností, takže si můžete procvičit empatii průzkumem svých potenciálních investorů. Díky empatii objevíte jejich profesní zázemí a identifikujete všechny podobnosti, které můžete sdílet. Během konverzace apelujte na jejich znalosti a zkušenosti, které pravděpodobně ovlivní jejich rozhodnutí.

Podobný průzkum a diskusní metody můžete uplatnit při zajišťování smluv s novými klienty nebo aktualizaci starých smluv se stávajícími klienty. Prozkoumejte a zjistěte, co je pro ně důležité, abyste se mohli při své prezentaci odvolat na jejich potřeby. Identifikujte potenciální problémy, kterým může jejich společnost čelit, a vaše společnost jim může poskytnout řešení.

5. Zlepšuje služby zákazníkům

Díky empatii můžete zlepšit své dovednosti v oblasti služeb zákazníkům, protože dokážete předvídat jejich přání a potřeby. Když zákazník zavolá kvůli problému, může být frustrovaný a chtít, abyste mu naslouchali. Tím, že je necháte sdělit všechny podrobnosti, ukážete tak, že si ceníte toho, co říkají a s čím se vám svěřují. Klienti i kolegové, kteří se cítí vyslyšeni, budou s větší pravděpodobností otevření vašim nápadům.

Jak být empatičtější?

Existuje několik způsobů, jak můžete zlepšit své empatické dovednosti na pracovišti. K rozvoji své empatie v práci využijte tyto kroky:

1. Aktivně naslouchejte

Empatii si můžete procvičit aktivním nasloucháním, abyste pochopili kolegovu otázku nebo problém. Až poté přemýšlejte o odpovědi. Tato strategie vám umožní soustředit se pouze na jeho potřeby, abyste plně porozuměli jeho pocitům a úhlu pohledu.

2. Personalizujte svoji komunikaci

Když si zmapujete prostředí, ve kterém komunikujete, můžete začít uvažovat nad tím, jak se nejlépe naladit na vlnu ostatních, abyste tzv. mluvili stejným jazykem. Můžete například změnit slovní zásobu a slova, která používáte, na základě znalostí vašeho klienta nebo kolegy. Když mluvíte s kolegou, použijte více odborných výrazů, naopak při prezentaci před klientem použijte jednodušší a univerzálnější slova. 

3. Nabídněte pomoc

Empatie vám může pomoci pochopit a řešit problémy vašich kolegů, jako je zvýšená pracovní zátěž nebo osobní problémy. Empatii si můžete procvičit tím, že nabídnete pomoc jakýmkoli způsobem, i kdyby šlo pouze o vyslechnutí. Nicméně pozor, nic se nemá přehánět. Toto gesto může členům vašeho týmu ukázat, že nekopete pouze za sebe, což ve výsledku pomůže dobré pracovní morálce. 

4. Zvažte jinou perspektivu

Pokud se váš tým setká s mezilidským konfliktem, využijte diskuse produktivně a zkuste se na situaci podívat z jiných úhlů pohledu. Jakmile pochopíte jejich pocity, možná budete schopni lépe reagovat. Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně jejich problémů či připomínek, doptejte se. Vyjasnění vlastní perspektivy může i jim pomoci lépe pochopit vás.

5. Ptejte se

Empatie je o snaze porozumět jiné perspektivě a často to není tak snadné, jen si zkusit představit, co druzí cítí. Když se budete svého kolegy nebo klienta ptát na různé otázky o jeho potřebách, pocitech a perspektivách, můžete díky lepším vztahům a vzájemné důvěře lépe pochopit, co opravdu potřebují.

Pokud vás například zákazník požádá, abyste poskytli konkrétní produkt, který ale vaše společnost již nenabízí, můžete se ho zeptat, k jakému účelu jej potřebuje. Tyto informace vám mohou pomoci lépe porozumět jeho požadavkům a přemýšlet o jiných produktech, které máte v nabídce a které mohou splnit zákazníkovy specifické potřeby.


Na závěr, jednoduše nebuďte lhostejní ke svému okolí a ono nebude lhostejné k vám. :) 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.