Neverbální komunikace na pracovišti i pohovoru

Neverbální komunikace na pracovišti i pohovoru

Neverbální komunikace je velmi vlivným nástrojem. Naučit se přesně vysílat a přijímat neverbální signály je klíčovou součástí úspěšné profesionální i mezilidské komunikace. V tomto článku se dozvíte, co vše spadá do neverbální komunikace a jak ji můžeme využít na pracovišti nebo během výběrového řízení.

Co je to neverbální komunikace?

Neverbální komunikace je klíčovou součástí sdílení a shromažďování informací v mezilidských interakcích. Hraje ve většině konverzací stejně velkou roli jako verbální komunikace. Tento typ komunikace vyjadřuje váš postoj, náladu, úroveň energie i emoce. Je to vlastně vše, co použijete při sdílení nějaké zprávy, ale nepoužijete při tom slova – oční kontakt, mimiku, gesta. Používáte ji pokaždé, když s někým komunikujete, ať už si toho všímáte nebo ne. Naučit se jak „mluvit“ neverbálně, tak číst neverbální sdělení ostatních, je kritickou komunikační dovedností. 

Neverbální komunikace je důležitá, protože nám poskytuje cenné informace o situaci. A to včetně toho, jak se člověk může cítit, jak druzí přijímají informace nebo jakým způsobem k sobě navzájem můžeme přistupovat. Rozvíjení schopnosti číst neverbální komunikaci je neocenitelná dovednost, kterou můžete využít v každé fázi své kariéry.

Typy neverbální komunikace

Řeč těla

Řeč těla je způsob, jakým osoba vyjadřuje svůj názor pomocí postavení a pohybu těla. Pokud se člověk cítí naštvaný, může zkřížit ruce. Pokud je nervózní může se ošívat, mnout si dlaně nebo těkat očima. 

Způsob, jakým pohybujeme rukama a nohama, jak je rychlá nebo pomalá chůze, stání, sezení nebo vrtění, to vše může druhé osobě sdělit různé zprávy. Například sezení v klidu a plné naslouchání vyjadřuje respekt a pozornost. Pokud se naopak cítíme unaveně nebo zklamaně, naše ramena budou pravděpodobně svěšená.

Gesta

I když se gesta v různých komunitách značně liší, obecně se používají záměrně i neúmyslně k předávání informací. Když chceme například sdělit pozitivní zpětnou vazbu, můžeme ukázat palec nahoru. Časté gesto je například i “ok”, kdy se spojí palec s ukazováčkem. Přestože u nás toto gesto vyjadřuje souhlas nebo to, že je vše v pořádku, například v Řecku je považováno za sexuální narážku. Pokud tedy pracujete v mezinárodní společnosti, doporučujeme si na gesta dávat velký pozor. Alespoň na ty, o kterých víte, že je používáte nejčastěji.

Osobní prostor

Vytváření nebo snižování vzdálenosti mezi vámi a lidmi kolem vás může také naznačit, jak vnímáte své pohodlí v dané situaci nebo důležitost konverzace. Obecně k respektování osobního prostoru platí, abyste se ve společenské zóně drželi 1,2 až 3,6 m. Čím je vám člověk bližší, tím kratší je i vzdálenost mezi vámi.

Paralanguage

Parajazyk, jinak také vokalika, zahrnuje nejazykové prvky řeči, jako je rychlost řeči, výška tónu, intonace, hlasitost a další. Díky těmto technikám můžete dát sdělované informaci odlišný význam nebo tak vyjádřit emoce. Pokud vás například během výměny názorů strhnou emoce, můžete začít mluvit rychleji se zvýšeným hlasem.

Mimika

Jednou z nejčastějších forem neverbální komunikace je mimika. Použití obočí, úst, očí a obličejových svalů k přenosu emocí nebo informací bývá velmi efektivní. Lidé často zvedají obočí nebo široce otevírají oči, pokud se cítí překvapení. Naopak semknou rty, pokud se cítí naštvaní.

Strategické používání  očí (nebo nedostatek očního kontaktu) je také extrémně účinný způsob, jak sdělit svou pozornost, zájem či naopak.

Dotyky

Někteří lidé používají jako formu komunikace také dotek. Nejčastěji se používá k vyjádření podpory. Tato forma komunikace by měla být používána střídmě a pouze tehdy, když víte, že druhá strana ji přijme. Nikdy by neměla být používána k vyjádření hněvu, frustrace nebo jiných negativních emocí.

Jak využít neverbální komunikaci na pracovišti

Neverbální komunikaci používáte téměř jistě ve všech svých mezilidských interakcích. Naučit se, jak ji konkrétně využívat v práci, však může mít významný dopad na efektivitu vaší profesionální komunikace. 

Buďte si vědomi toho, co děláte

Určitě máte neverbální návyky, které používáte každý den. Pokud například víte o své tendenci kousat se do rtu, zvedat obočí nebo se vrtět na židli, můžete se pokusit tyto návyky, které mohou působit dosti nejistě, odstranit, nebo je naopak použít ve svůj prospěch. Být si vědom svého vlastního stylu komunikace vám také může pomoci naučit se interpretovat komunikaci ostatních.

Buďte empatičtí

Neverbální komunikace je často ovlivněna individuální situací nebo aktuálními okolnostmi. Abyste mohli přesně interpretovat signály někoho jiného, ​​možná budete muset zvážit kontext a podle toho se vcítit. Pokud například kolega sedí se zkříženýma rukama a shrbenými rameny, může se na první pohled zdát, že je frustrovaný nebo rozrušený. Když se však zamyslíte nad souvislostmi, možná si uvědomíte, že kancelářské topení je rozbité a kolega je málo oblečený. Místo toho, abyste si jeho postoj vykládali jako nepřátelské, mohli byste se pokusit zjistit, jestli mu například jen není zima.

Dávejte si pozor, jak se vyjadřujete

Lidé často vysílají neverbální signály, aniž by si uvědomovali, co sdělují. Pokud nemáte pod kontrolou své vlastní automatické fyzické reakce a odezvy, můžete je upravit tak, aby zprávy předávaly přesněji a efektivněji. Dávejte pozor, abyste neverbální komunikaci využili pouze tehdy, pokud víte, že bude přijata dobře a přesně interpretována. Naklánění se přes rameno někoho jiného, ​​abyste se podívali na jeho práci, by mohlo být vnímáno jako naprosto normální a nezbytné. Mohlo by jim to však být nepříjemné, pokud jsou zvyklí udržovat značné množství osobního prostoru. 

Zároveň doporučujeme přečíst si náš článek Jak komunikovat s kolegy, ve kterém jsme se zaměřili na aplikaci návyků, které vám pomohou komunikovat v zaměstnání bez zbytečných nedorozumění, domněnek nebo nejasností.

Jak využít neverbální komunikaci na pohovoru

Pohovory jsou klíčovou, často nezbytnou, součástí procesu hledání zaměstnání. Kromě vašich zkušeností a dovedností chtějí náboráři zjistit, zda váš temperament a osobnost budou zapadat do firemní kultury. Hodnotí, jak se prezentujete, pozorují vaši řeč těla a úroveň angažovanosti.

Je proto důležité rozpoznat a sledovat, jaké signály posíláte například pomocí řečí těla. To, jak se chováte, by mělo odpovídat tomu, co říkáte.

Procvičte si neverbální komunikaci

Před pohovorem si vyzkoušejte pohovor nanečisto, například s někým blízkým. Následně vzájemně zhodnoťte, jaké prvky neverbální komunikace by nemusely působit při výběrovém řízení dobře a co by také mohlo zbytečně odvádět pozornost od informací, které říkáte. 

Oblečte se profesionálně

Váš vzhled je první věcí, které si na vás náboráři všimnou. Úhledný, čistý a upravený vzhled může prokázat sebevědomí, oddanost dané pozici i některé schopnosti. Chcete-li udělat co nejlepší dojem, oblečte se na úroveň vyšší než pozici, na kterou se hlásíte. Ujistěte se, že jsou vaše boty čisté a bez škrábanců, a že i vaše oblečení je čisté a padnoucí. 

Používejte správné držení těla

Stůjte rovně, hlavu držte vzpřímenou a ramena stáhněte dozadu pro optimální držení těla. S takovým postojem budete působit sebevědomě a jistě.

Udržte svůj mobilní telefon mimo dosah

Když ve firmě čekáte na náboráře a jste poblíž recepce nebo zaměstnanců, buďte příjemní a přátelští, odpovídejte na jakékoli přímé otázky. Vyhněte se používání mobilního telefonu, můžete tím naznačit nedostatek zájmu nebo pozornosti. U samotného pohovoru telefon schovejte úplně.

Projevte zájem

Použijte neverbální komunikaci k vyjádření zájmu o to, co říká váš tazatel nebo ostatní přítomní. Navažte oční kontakt s osobou, která na vás mluví. Pokuste se uvolnit a přikyvujte, abyste dali najevo souhlas a potvrdili, že vnímáte. Ale pozor, přehnané přikyvování může značit i míru nejistoty. 

Když je to vhodné, usmívejte se. Naopak buďte opatrní se svými gesty. Pokud se hlásíte o místo v mezinárodní společnosti, napříč kulturami totiž některá gesta nemusí znamenat totéž. Proto raději zvolte méně dramatické pohyby. Zvažte propojení prstů nebo držení rukou v klíně, abyste je zaměstnali.

Pozor na fyzický kontakt

Mezi běžné případy doteků při pohovorech patří potřesení rukou. Třes rukou by měl být pevný, silný a krátký. Během pohovoru nenavazujte další kontakt. 

Během pohovoru se může projevit také nervozita, což je během stresových situací normální. Dejte si pozor, aby tak neovlivnila jak vaši neverbální, tak i verbální komunikaci. Raději se zhluboka nadechněte, utřiďte si myšlenky, a teprve poté srozumitelně a sebevědomě odpovídejte. Další tipy, jak zvládnout nervozitu při pohovoru, jsme popsali v tomto článku.


Neverbální komunikace se týká způsobů, jakými komunikujeme s ostatními a beze slov. Obecně si svou neverbální komunikaci neuvědomujeme, protože jde často o zvyky a nevědomé činy. Mluvenou komunikaci to tak může buď posílit, nebo naopak potlačit. Komunikační schopnosti se však řadí mezi nejlepší dovednosti, které zaměstnavatelé nejčastěji uvádějí ve svých pracovních inzerátech. Silné komunikační schopnosti jsou zásadní pro budování osobních i pracovních vztahů. Nepodceňte se proto v jejich zdokonalování. Udělejte si čas na pochopení řeči těla a výrazů obličeje těch, se kterými se stýkáte i pracujete, a také na rozvíjení způsobů, jakými neverbální komunikaci používáte.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.