Candidate Experience | Rozpouštíme buzzword

Candidate Experience | Rozpouštíme buzzword

Candidate experience (CX) neboli kandidátská zkušenost je výslednicí všech malých i velkých interakcí, do kterých kandidát s firmou vstupuje během náborového procesu. V posledních letech, kdy je o kvalitní kandidáty nouze, jde o často skloňovaný pojem. Společnosti se předhánějí v tom, která udělá nábor zajímavější, rychlejší a zážitkovější. Ne vždycky se to ale daří na první dobrou.

Začínejte od základů

Ať už děláte pro dobrou CX cokoliv, nikdy nezapomínejte rozlišovat mezi nutným základem a záležitostmi, které jsou sice příjemné, ale v konečném důsledku zbytné. V paralele k Maslowově pyramidě potřeb budou v základech dobré CX faktory jako je vhodně nastavené očekávání kandidáta, rychlá a jasná komunikace, kvalitní zpětná vazba nebo svižnost výběrového procesu. Pokud základ není dostatečné pevný, není radno se pouštět do šperkování CX výstřednostmi. Zaměřte se nejprve na časté nešvary náborových procesů jako je zbytečné prodlužování rozhodnutí, nedodržování termínů či neosobní přístup než se pustíte do rozdávání dárků na pohovorech, kandidáti to ocení.

Pokryjte všechny interakce

Strategie dobré CX často kulhá kvůli nedůslednosti. Obrázek, který kandidát získává o vaší firmě by měl v každém případě být konzistentní. Je tedy potřeba sladit komunikaci napříč všemi kanály, ať už jde o online prezentaci, osobní kontakt nebo prosté vyřizování administrativních úkonů spojených s náborovým procesem nebo nástupem nového zaměstnance. Dobrým mentálním cvičením pro uvědomění si všech kontaktních bodů je nasimulovat si průchod vlastním náborovým procesem od začátku do konce.

Pro ilustraci, pokud se vaše firma prezentuje jako mladý technologický startup, kandidáti budou pravděpodobně kromě rychlého, administrativně nenáročného a neformálního náborového procesu předpokládat, že máte doladěné a funkční (!) všechny online prezentace (kariérní stránky, inzerci na pracovních portálech etc.), že i vaše personální oddělení je technologií znalé a schopné rychle a flexibilně plánovat (a přeplánovávat) pohovory, využívat elektronických pozvánek a dalších technologických vychytávek, šetřících čas a nervy. Každá drobnost se počítá.

CX (ne)končí s přijatou nabídkou

Ač CX v teorii končí přijatou nabídkou, kde se přeměňuje v employee experience (EX) neboli zaměstnaneckou zkušenost, v praxi je přínosné tento předěl okázale ignorovat. Je dobré mít na paměti, že jak v náboru, tak v udržování vaší pracovní síly spokojené a produktivní, není nikdy vyhráno. Kandidát se může ještě před nástupem rozhodnout nenastoupit, případně odejít ve zkušební době nebo jednoduše dříve než se stihnout vrátit náklady na jeho nástup do firmy. Pracujte tedy i se všemi následnými procesy. Zjistěte kdo a jak komunikuje s lidmi, kteří mají v blízké budoucnosti nastupovat, navazujte nábor a jeho vylepšování na dobrý preboarding a onboarding.

Pokud navážeme na předchozí příklad mladého technologického startupu, dbejte na to, že dokonalou CX nezkazíte záležitostmi jako je rozbitý nebo čistě jen uživatelsky nepříjemný excelový formulář zasílaný nově nastupujícím kvůli sběru osobních dat nebo neosobní či dokonce nepřátelská komunikace ze strany IT při předávání vybavení. CX a EX jdou vždy ruku v ruce a je třeba je řešit společně. Ano, někdy to umí být zahlcující. V tu chvíli je třeba se vrátit k první radě - začínat od základů a pracovat ve spirále. Místo velkolepých revolucí kontinuálně zlepšujte drobnosti ve všech vašich procesech. Chce to čas, trpělivost a odhodlání, ale odměnou vám bude výrazně větší spokojenost na obou stranách.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.