Jak odpovědět na otázku o předchozích selháních

Jak odpovědět na otázku o předchozích selháních

Odpověď na otázku, týkající se Vašeho selhání, může být jedním z nejdůležitějších faktorů při pracovním pohovoru. Velmi záleží na dojmu, který na náboráře zanechá. Z Vaší odpovědi může personalista odvodit, zda jste orientováni na růst, nebo zda tápete, když se ocitnete v neznámé situaci. Zaměstnavatele také zajímá, zda jste se poučili ze svých chyb, a proto musíte být schopni prokázat, že jste se z neúspěchu ponaučili.

Je náročné podrobně popsat potenciálnímu zaměstnavateli své neúspěchy nebo nezdary. Tento typ otázky je nicméně častý. Tazatel chce vědět, zda dokážete uznat své slabiny a převzít odpovědnost za své chyby. To může také prozradit, jaká rizika podstupujete, jaké máte návyky a jak dokážete definovat vlastní vnímání úspěchu a neúspěchu.

Když budete mluvit o některém ze svých pracovních selhání, může to náboráři hodně napovědět o tom, jaký zaměstnanec se z Vás pravděpodobně vyklube. Jste typ člověka, který se nevzdává a neustále hledá způsoby, jak se rozvíjet? Nebo jste typ člověka, který se neumí poučit z vlastních chyb, který znovu a znovu dokáže věci stejným způsobem pokazit?

Muset vyprávět člověku, na kterého se aktivně snažíte udělat dojem, o tom, kdy jste udělali obrovskou chybu, může být skličující. Naštěstí máme několik tipů, které vám tuto situaci na pohovoru usnadní.

1. Ukažte, že jste zodpovědní a upřímní.

Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat někoho, kdo vypadá, že se vymlouvá a za svou chybu vždy viní ostatní. Tento typ lidí se obvykle nepoučí ze svých neúspěchů a chyb a celkově se s takovými lidmi špatně pracuje. Neříkejte tedy něco jako: "No, nedávno jsem údajně udělal chybu v práci, ale rozhodně to moje chyba nebyla...".

Když se Vás potencionální zaměstnavatel zeptá na okamžik, kdy jste selhali nebo udělali chybu, ukažte mu, že za chyby přebíráte odpovědnost, místo abyste vinu svalovali na druhé. Přiznejte se k ní, uznejte, že jste mohli něco udělat lépe a jinak, a při vysvětlování mluvte jasně a buďte přímí.

2. Prokažte, že se učíte ze svých chyb

Každý dělá chyby, nicméně žádný personalista nechce přijmout někoho, kdo bude stále opakovat tytéž chyby. Proto se ujistěte, že jste ukázali, co jste se z dané zkušenosti naučili a jak jste ji využili ke zlepšení.

3. Držte se své odpovědi a vyprávějte jasný a stručný příběh.

Kdykoli vám někdo položí otázku, která vyžaduje příběh (což rozhodně zahrnuje otázku typu "Povězte mi, kdy se vám nedařilo?"), zajímá ho, zda dokážete vyprávět jasný příběh a dostat se z bodu A do bodu B, aniž byste zbytečně odbočovali. 

To platí pro jakoukoli otázku týkající se Vašeho chování. Pokud při pracovním pohovoru nedokážete jasně komunikovat, bude mít tazatel obavy o Vaše budoucí komunikační schopnosti v zaměstnání. Nebuďte proto při svých odpovědích příliš rozvláční a nerozbíhejte se různými směry. Buďte struční a snažte se vyprávět v chronologickém pořadí, aniž byste se museli opakovaně vracet v čase.

Obecně platí, že když odpovídáte na pohovoru na behaviorální otázky, nejprve popište situaci, ve které jste se ocitli, dále rozhodnutí, která jste učinili a rovněž výsledek. Poté můžete dalších 20-30 vteřin hovořit o tom, jak jste tuto zkušenost využili k tomu, abyste se v budoucnu zlepšili.

Také vždy získáte bonusové body, pokud budete znít skromně. Snažte se, aby vyznělo, že si vážíte lekce, díky které jste se něco naučil a jste za to rádi (i když zažívání neúspěchu není v danou chvíli samozřejmě příjemné...). Pokud tyto aspekty splníte, budete mít pro pohovorujícího skvělou odpověď, která na něj zapůsobí.

Chyby, kterých se vyvarujte, když mluvíte o situaci, v níž jste selhali

Především nedopusťte, aby Vaše odpověď byla chaotická nebo aby trvala příliš dlouho. Nezapomeňte být struční a výstižní! Doporučuje se, aby odpověď trvala přibližně 30-60 sekund. Také se nesnažte, aby to vyznělo tak, že jste se z této zkušenosti nic nenaučili a hlavně neobviňujte ostatní. Vždy se zodpovídejte za to, co jste mohli při neúspěchu udělat Vy jinak.

Mějte připravenou odpověď. Každý člověk selže, tak se to nesnažte skrývat nebo se chovat, jako byste žádné neúspěchy neměli. Připravte si příklad a počítejte s tím, že o něm budete hovořit.

Vyvarujte se také vyprávění, které by působilo nedbale. Mohli byste působit jako někdo, kdo věci uspěchá a obecně dělá mnoho chyb. Firma nebude chtít zaměstnat člověka, který věci nedělá pečlivě a často chybuje. Je lepší vyprávět příběh, který ukazuje spíše jednorázovou chybu nebo omyl než opakující se problém.

Radši se nezmiňujte o žádné obrovské katastrofě. Pokud jste udělali velikou chybu, která stála minulou společnost miliony, našli bychom raději "méně děsivý" příběh. Vyberte si skutečné selhání, ale nemluvte o katastrofě, která společnosti, v níž jste pracovali, vážně uškodila.

Stručný návod, jak odpovědět na otázku:

Vyprávějte o skutečném selhání, které jste zažili, a začněte popisem situace.

Jasně a rychle vysvětlete, co se stalo.

Přijměte odpovědnost a neomlouvejte se za selhání.

Ukažte, co jste se z této zkušenosti naučili.

Mluvte o tom, jak jste tuto zkušenost využili k tomu, abyste se ve své práci zlepšili a vyvarovali se podobných chyb.

Nemluvte o ničem, co bylo pro Vašeho bývalého zaměstnavatele katastrofou. Vyberte si skutečný neúspěch, ale ne nic příliš „strašlivého“.

Nesdělujte žádnou historku, která by naznačovala, že jste neopatrní. Lepší je podělit se o jednorázové selhání, ze kterého jste se rychle poučili.

Buďte struční a výstižní. 

 

Pokud použijete tyto výše uvedené kroky k odpovědi na otázku "Povězte mi o situaci, kdy se vám něco nepovedlo?", získáte působivou odpověď na pohovoru, která zaměstnavatele přiměje k tomu, aby Vás zaměstnal.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.