Jak se chovat na pohovoru. Být či nebýt sám sebou?

Jak se chovat na pohovoru. Být či nebýt sám sebou?

Čeká Vás pracovní pohovor? Potom jste se jistě setkali s celou řadou rad a tipů, jak se na tuto událost připravit. Jedna z klasických pouček zní „prostě se uvolni a buď sám sebou“. Je však cesta k úspěšnému pohovoru skutečně takto prostá?

Nikoliv podle odborných psychologických výzkumů. Dle řady studií je klíčovou součástí úspěšného pohovoru naše schopnost správně číst sociální situace a pružně se jim přizpůsobovat. Je důležité pochopit, co se snaží budoucí zaměstnavatel či personalista určitou otázkou zjistit. Bylo zjištěno, že uchazeči o zaměstnání, kteří v této schopnosti převyšovali ostatní, byli při pracovních interview hodnocení lépe.

S tímto zjištěním se ale psychologové nespokojili. Každý z nás zvládne hádat, jen málokdo však dokáže správně analyzovat. Podle nejnovějších studií nemá na výsledek pracovního pohovoru vliv přirozená schopnost vytvářet velké množství hypotéz o tom, jaký je pravý účel zadané otázky. Hrát zároveň několik rolí se tedy nemusí vyplatit. Pokud máme více tipů, co asi budoucí zaměstnavatel hledá, můžeme se sice pokusit o jistý kompromis – skloubit v odpovědích sebevědomí i skromnost, samostatnost i týmovou práci či introverzi s extroverzí. Tento přístup nám však podle výzkumníků k novému zaměstnání nepomůže.

Rozhodující je kvalita odhadů, nikoli jejich kvantita. Schopnost uchazečů správně číst sociální situace a empaticky uvažovat o potřebách budoucího zaměstnavatele jsou v dnešní době klíčovou součástí úspěchu při pracovním pohovoru. Jakým způsobem lze však tyto schopnosti získat? Jak se přizpůsobit obrazu, který zaměstnavatel hledá, ale přitom zůstat věrný tomu, kým člověk ve skutečnosti je? Na tyto otázky lze nalézt odpovědi nejlépe pomocí pečlivého tréninku a přípravy s odborníky z oblasti pracovního poradenství.

Být při pracovních pohovorech pouze „sám sebou“ je sice snadnou, ale nepříliš efektivní strategií. Přijít na pracovní pohovor připraven po konzultaci s odborníkem však může být rozhodujícím faktorem pro získání vysněné pracovní pozice.


Ycluster

Inovujeme HR procesy ve výběru a rozvoji lidí a modernizujeme psychodiagnostiku ve světě práce, kariérního i osobního rozvoje.