Na co se (ne)ptát během pracovního pohovoru?

Na co se (ne)ptát během pracovního pohovoru?

Pracovní pohovor probíhal na výbornou a chýlí se ke konci. Už, už si říkáte, jak se Vám hezky vedlo. Potencionální zaměstnavatel se Vás však zeptá, zda máte nějakou doplňující otázku, zda Vás zajímá něco, co nebylo dosud řečeno. V momentě, kdy tento dotaz uslyšíte, můžete být zaraženi. Zdá se Vám, že už všechny podstatné informace zazněly? Přesto mluvte a ptejte se. Je vždy lepší odpovědět otázkou než zdvořile odpovědět, že Vás momentálně nic nenapadá. Ve druhém případě totiž může nabýt pohovorující pocitu, že se o firmu patřičně nezajímáte, nebo že Vás pozice, na kterou se hlásíte, dostatečně nezajímá a ve finále najme jiného kandidáta. Mějte na paměti, že se snažíte nejen získat práci, ale chcete též posoudit, zda je pro Vás daná společnost a pozice vhodná. Mimo to je možnost kladení otázek skvělým způsobem, jak nahlédnout do firemní kultury a konkrétních každodenních povinností v práci. Díky kladení otázek můžete též zdůraznit některé z Vašich kvalit, dovedností a zkušeností a ukázat zaměstnavateli, proč jste právě Vy tím nejlepším kandidátem pro pracovní pozici.

Níže uvádíme několik návrhů, jak se na výše uvedenou otázku připravit a dobře na ni reagovat. 

Připravte se 

Dá se říct, že výše uvedená otázka bývá položena na konci každého pracovního pohovoru. Proto nepodceňte přípravu a zkuste si naplánovat a promyslet, co by Vás zajímalo vzhledem k pozici, o kterou se ucházíte. Vytvořte si seznam otázek, avšak pamatujte na to, že otázky můžete měnit a modifikovat na základě osoby, která pohovor vede. Je lepší připravit si otázek více, poněvadž mnoho z nich může být v průběhu pohovoru zodpovězeno. 

(Pokud se například setkáte s někým z HR, Vaše otázky se mohou zaměřit spíš na pohovor nebo na celkovou organizaci společnosti. Pokud pohovor povede osoba, která se má stát Vaším nadřízeným, můžete se ptát na konkrétní otázky týkající se Vaší zamýšlené pracovní role a pracovní náplně.)

Na co byste se měli zeptat? 

Z Vašich otázek by mělo být jasné, že jste během pohovoru dávali pozor a rychle jste získali představu o cílech a prioritách společnosti. Můžete reflektovat to, co již zaznělo, nebo můžete rovnou zmínit inovaci, která Vás napadla. 

TIP: Snažte se klást otázky s otevřeným koncem, nikoli otázky, na které je odpověď „ano“, nebo „ne“.

Otázky týkající se pozice

Zde můžete využít skvělé příležitosti a dozvědět se o tom, co budete přesně dělat, pokud Vám to již nebylo důkladně popsáno v předchozí části pohovoru. Pokud nebyla v nabídce práce uvedena výše platového ohodnocení, je v pořádku se na výši platu taktně zeptat. Stejně tak je na místě zeptat se na pracovní dobu v případě, že není zcela jasně daná a jedná se například o směnný provoz. Další otázky mohou znít například takto:

Můžete se podělit o více každodenních povinností této pozice? Jak byste popsal/a běžný den v této pozici?

Kdybych byl přijat na tuto pozici, jaká je možnost pracovního růstu?

Čeho bych měl/a dosáhnout v následujících dvou měsících na této pracovní pozici?

Co je podle Vás nejdůležitějším ukazatelem úspěchu na této pracovní pozici?

Otázky týkající se společnosti nebo vedoucího pohovoru

Máte perfektní příležitost získat představu o firemní kultuře a o tom, jak si společnost vede. 

Jak byste popsal/a styl řízení společnosti? 

Co Vám dělá radost každý den, když přicházíte do práce? 

Jak dlouho pracujete v této společnosti?

Můžete mi prozradit něco o firemní kultuře?

Jaké jsou cíle společnosti v rámci nadcházejícího roku?

Otázky týkající se Vaší osoby

V tomto okamžiku můžete také získat představu o tom, jak Vás vedoucí pohovoru v jeho průběhu vnímal, zda si myslí, že jste dobrým kandidátem. S těmito otázkami můžete dát najevo, jaké máte sami pocity z pozice, na kterou se hlásíte a zároveň (na základě zpětné vazby) můžete případný problém vyřešit rovnou na místě. Můžete položit například následující otázky:

Jak na vás působím jako kandidát?

Je nějaká zkušenost, o které si myslíte, že mi chybí? 

Na co se neptat

Na začátku pohovoru chcete zapůsobit dobře, svědomitě se připravíte ale máte domluvenou další schůzku a jste v časovém presu, protože jste špatně odhadli čas. Přesto není vhodné se na začátku ptát

Jak dlouho bude pohovor trvat?

Jestliže padne na začátku pohovoru takováto otázka, můžeme Vám garantovat, že nejspíš dlouho trvat nebude. O dané místo přece stojíte, a proto tomu přizpůsobte svůj kalendář, vyhraďte si na něj zhruba 1, 5 – 2 hodiny času, abyste se nedostali do tlaku, že nestíháte dojít včas na další schůzku.

Ačkoli můžete pokládat otázky s otevřeným koncem, neznamená to, že nezáleží na typu otázky. Vyvarujte se otázek, které se týkají následujících témat:

Čím se společnost zabývá – použijte internet, udělejte si přehled. Na tuto otázku se opravdu nehodí ptát se při pohovoru. O pracovní pozici máte zájem, proto jste si dopředu udělali potřebný přehled.

Mimopracovní aktivity – je v pořádku klást otázky týkající se firemní kultury, ale vyhněte se dotazům zaměřeným na mimopracovní činnosti, jako například přátelská posezení s kolegy po práci, čas na oběd s kolegy nebo dovolenou. Tyto typy otázek mohou vyvolat pocit, že máte malý zápal do práce a zajímáte se spíš o mimopracovní činnosti a odpočinek. 

Osobní život vedoucího pohovoru nebo „drby“ z kanceláře. Prokažte pohovorujícímu stejnou míru zdvořilosti, jakou byste chtěli sami dostat. Neptejte se na rodinné záležitosti, životní situaci nebo „drby“ o lidech, které můžete oba znát. 

Otázky, které byste si mohli zodpovědět sami. Pokud lze na Vaši otázku odpovědět jednoduchým kliknutím na internetu, přeskočte ji. Otázky plýtvající časem nebudou oceněny. Vedoucí pohovoru očekává, že jste již se základními informacemi o společností obeznámili skrze internet (například otázka „Čím se společnost zabývá?“ opravdu není na místě). 

Velmi komplikované otázky. Ptejte se vždy na jednu konkrétní otázku, další vždy mohou následovat. Snažte se docílit toho, abyste v tento moment konverzaci rozvinuli, nikoli komplikovali její průběh. Ukažte své perfektní komunikační dovednosti!


Kladením zajímavých a nevšedních otázek na pohovoru získáte náskok před konkurencí. Snažte se na konverzaci co nejlépe připravit, tak prokážete, že máte o danou pracovní pozici opravdu zájem.

Přejeme hodně úspěchů!

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.