Nenechte se zaskočit otázkami o firemní kultuře

Nenechte se zaskočit otázkami o firemní kultuře

Při přípravě na pracovní pohovor je důležité si uvědomit, že může dojít na téma firemních hodnot a firemní kultury. Připravte se a dopředu si zjistěte, jaké hodnoty firma vyznává a jaká panuje ve společnosti kultura, poněvadž doba, kdy byli noví zaměstnanci najímáni jen na základě své kvalifikace, dovedností, nebo zkušeností, je dávno pryč. Dnešní náborové procesy sahají mnohem hlouběji. Kandidáti jsou hodnoceni i podle toho, do jaké míry se dokáží sladit s vizí a s hodnotami společnosti. Mnoho zaměstnavatelů tak dá přednost kandidátovi, který bude sdílet hodnoty a způsob práce (nebo se jim bude schopen přizpůsobit), které ve firmě již existují, ačkoli bude jeho kvalifikace nižší oproti jinému uchazeči o práci. Důvod je prostý – pomůže to zachovat soudržnost firmy.

Co se rozumí pod sdílením firemní kultury?

Ačkoli se může zdát, že jste podle životopisu ideálním kandidátem, je důležité, zda se budete schopni efektivně zapojit do již zaběhnuté kultury firmy. Jestliže je například váš potenciální zaměstnavatel známý tím, že podporuje inovace a práci v týmu, nabízí se otázka, zda by se vám dařilo fungovat v takovém prostředí? Pokud jste spíše typ člověka, který namísto týmové práce preferuje práci samostatnou podle stanoveného postupu, pravděpodobně to o vás odhalí otázky týkající se toho, zda se do kultury firmy hodíte. 

Pokud vám firemní kultura vyhovuje (a rozhodně byste si měli o společnosti předem zjistit co nejvíce informací), připravte se na pravděpodobné otázky týkající se kulturní vhodnosti, abyste měli co největší šanci uspět. Upozorňujeme na to, že pokud by vás napadla myšlenka na lhaní, dobrý tazatel nepravdy odhalí, proto se tomu raději vyhněte. 

Různá odvětví a jejich podobory vyžadují různé typy kulturní shody. Zatímco marketing je například spíše o dynamice, nápadech a týmové práci, IT odborník bude upřednostňovat metodičtější přístup (a zároveň bude i týmovým hráčem). 

Ve stavebnictví jsou klíčové inovace a týmová práce. Architektura vyžaduje navíc kreativitu. Každý kandidát, který se uchází o pozice v těchto odvětvích, by měl být připraven na to, že bude muset čelit zkoušce, zda jeho osobnost, pracovní morálka a vize z něj udělají kandidáta, který bude vynikat.

Pojďme ukázat příklady, kdy jedinec do firemní kultury nezapadá:

Kandidát, který upřednostňuje samostatnou práci na projektech, nejspíš nebude vynikat na pracovišti, kde si váží spolupráce. 

Kandidát, který vyžaduje vedení a neustálé udávání směru, nemusí vyhovovat rychle se rozvíjejícímu start-upu, ve kterém se od zaměstnanců očekává iniciativa.

Lídr, který klade důraz na to, že má hlavní slovo a vše je pod jeho kontrolou, může mít problémy v holokratickém prostředí firmy, v níž si váží slova každého zaměstnance stejně.

Proč je důležitá schopnost přizpůsobit se kultuře?

Správná kombinace pracovních zkušeností, sdílení firemní kultury nebo schopnost se jí přizpůsobit, je velkým přínosem pro společnost i pro zaměstnance. Je snazší udržet morálku a rovnováhu v týmu. S tím se pojí i to, že lidé mají tendenci setrvat v týmu déle a je pro ně snazší sladit se s firemními cíli a zaměřit se na ně. 

Pokud si společnost správně nastaví své podmínky, kulturní soulad začíná na samém vrcholu a prochází celým pomyslným řetězcem až k nejnovějšímu nebo nejmladšímu zaměstnanci. Má-li se každý i nadále hlásit k vizi firmy, musí být komunikace naprosto jasná a pravidelná.

Buďte pozorní a rozpoznejte, když se náborář snaží proniknout hlouběji

Během pohovoru si vždy dejte na čas s odpovědí, vše si nejprve dobře promyslete. Možná si všimnete otázky, která se týká kulturní vhodnosti, jako jsou některé z níže uvedených. Buďte nicméně připraveni i na možné následující otázky, které budou ověřovat, zda je pravda to, co říkáte, nebo zda si domýšlíte, co chce náborář slyšet. 

Dále, pokud se dostavíte na pohovor na pracoviště, mějte na paměti, že hodnocení nezačíná a nekončí mezi čtyřmi stěnami kanceláře personálního oddělení. Způsob, jakým komunikujete s recepční, jak pozdravíte náboráře, jak komunikujete se zaměstnanci během prohlídky kanceláře - to vše může být spíše využito k tomu, aby potencionální zaměstnavatel zjistil, jací skutečně jste a s jakou pravděpodobností zapadnete.

10 klasických otázek týkající se firemní kultury (vašeho souladu s firemní kulturou) 

Každý náborář má své metody a oblíbené otázky týkající se vaší osoby a firemní kultury. Pokud se zajímá o to, zda se do firemní kultury hodíte, je pravděpodobné, že vám položí jednu nebo dvě otázky z následujícího seznamu. Nastudujte si je, připravte si odpovědi a mluvte upřímně. Tím markantně zvýšíte své šance na úspěch - a odstartujete svou novou kariéru co nejlépe.

Když ráno vstáváte co, co vás těší na skutečnosti, že jdete do práce?

Jaké pracovní prostředí vám umožňuje být nejproduktivnější a zároveň nejspokojenější?

Co je podle vás největším problémem většiny dnešních kanceláří?

Kdybych měl mluvit s vašimi předchozími kolegy, jak by popsali vaši roli v týmové práci?

A co by ti stejní lidé řekli o vašem stylu práce a o tom, jakou jste měl roli v rámci kanceláře?

Povězte mi o situaci, kdy jste měl/a pocit, že nezapadáte do pracovní kultury. Proč tomu tak podle vás bylo? A co jste s tím udělal/a?

Jak důležitá je na moderním pracovišti empatie a humor?

Když přemýšlíte o práci s ostatními lidmi, jaký vztah k nim preferujete?

Když přemýšlíte o svých nadřízených, jaký styl řízení preferujete? Co může šéf udělat lépe, abyste byl/a v práci spokojen/a?

Můžete popsat, jak podle vás vypadá dobrá firemní kultura?

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.