Není stáž jako stáž aneb jak zajistit spokojenost obou stran

Není stáž jako stáž aneb jak zajistit spokojenost obou stran

Firemní stáže jsou velmi populárním nástrojem, který pomáhá studentům a čerstvým absolventům získávat zkušenosti a praxi v oboru nebo si vyzkoušet zaměstnání, které je zajímá. Naopak vám jako firmě může přinést stážista velmi přínosné nápady, inovace a čerstvý vhled do již zavedených procesů. Navíc je to výborná možnost získat šikovnou pracovní sílu za poměrně malé náklady. Zároveň si touto cestou také můžete „vychovat“ svého budoucího stálého zaměstnance. 

Proč a jak nabídnout stáž pro studenty či absolventy, aby situace byla tzv. win-win, tedy přínosná pro obě strany? Úspěšný program se stážisty přináší několik úskalí, na které si jako firma musíte dát pozor. Při vytváření tohoto programu i při samotném výběru stážisty byste neměli opomenout určité kroky. V prvé řadě je potřeba si odpovědět na pár základních otázek.

Jakou práci bude stážista vykonávat?

Je důležité, aby ani jedna strana neměla pocit, že je stážistova pozice „navíc“ a že jeho přítomnost bude přínosná jak pro vás, tak i pro něj. Předem si jasně stanovte, co bude náplní jeho práce, stejně jako byste nabízeli práci na hlavní pracovní poměr. Vymezte si konkrétní činnosti, které stážistovi předložíte u přijímacího pohovoru, a u kterých víte, že bude ideální kandidát k jejich vykonání.

Jak dlouhou stáž uchazečům nabídnete?

Je potřeba si uvědomit, jaké množství práce a jakou oblast má stážista pokrýt. Následně můžete kalkulovat, zda je pro vás přívětivá spolupráce každodenně, online, osobně například 2x týdně nebo se s každým domluvíte individuálně. Délka stáže by samozřejmě měla odpovídat také tomu, aby uchazeč stihl vykonat zadané úkoly a měl dostatek času předvést vámi požadovaný výkon. Opět ale záleží na obsahu jeho práce. Při spokojenosti obou stran se můžete domluvit i na prodloužení stáže.

Dáte přednost studentům nebo absolventům?

Jasně si stanovte, koho hledáte. V případě studentů můžete preferovat studenty třetích ročníků bakalářského stupně studia, nebo vyšší. U čerstvých maturantů a posluchačů prvních ročníků vysokých škol se může stát, že nebudou dostatečně samostatní, chybí jim rozhled a mnohdy se sami ještě snaží zorientovat na škole. Jejich další nevýhodou může být absence praktických zkušeností z vašeho oboru nebo podobných odvětví. V případě absolventů se naopak můžete potýkat s jejich časovou vytížeností, typicky pracovní úvazky a brigády.

Podle jakých kritérií stavíte program pro stážisty?

Hlavním kritériem by měla být naléhavost a důležitost aktivních projektů nebo procesů ve vaší firmě. Do programu se snažte promítnout celý proces realizace projektu, kterého se stážista účastní. Pokud současně realizujete jak dlouhodobé projekty trvající několik let, tak kratší projekty s životním cyklem v horizontu několika týdnů, určete si, zda je ideální na obě tyto rozdílné roviny najmout stejného člověka. Dalším kritériem pro vás samozřejmě mohou být také předchozí zkušenosti uchazeče nebo jeho motivace a ambice se vzdělávat a přinést vaší firmě něco nového.

Jaký přínos má stážista pro vaši firmu?

Kvalitní stážista dokáže zastat řadu činností a být velkým přínosem pro firmu i projekty. Noví stážisté pomáhají rozvíjet kolektiv, oživují provoz firmy, obohacují ji o nové znalosti, zkušenosti, kontakty a pohled na výzvy. V neposlední řadě můžete zůstat se stážisty v kontaktu i po skončení stáže, pravidelně je pak znovu využívat jako externisty na různé placené pozice nebo je můžete doporučit dál. Řada bývalých stážistů se může stát i vašimi interními spolupracovníky. 

Co je hlavním cílem programu práce se stážisty?

Přínos musí být především pro vás, ve vyhotovené práci, kterou stážistovi zadáte, a samozřejmě i získání praktických zkušenosti pro něj samotného – osvojení si nových dovedností, navázání kontaktů nebo nahlédnutí do procesů chodu firmy.

Co od stážistů očekáváte?

Především byste se měli zaměřit na zodpovědnost, svědomitost, samostatnost, nadšení, komunikativnost, uživatelské znalosti běžných kancelářských softwarů, nebo i základní znalosti technického rázu, pokud se jedná o specifické zaměření. U marketingového stážisty budete očekávat, že je seznámen se sociálními sítěmi, editací webu, případně grafickým programem, u vědecké stáže budete očekávat, že velký zájem projeví například student konkrétního oboru a patřičné úkoly vykoná na základě potřebných znalostí.

Kdo se stážistům věnuje?

Každý stážista by měl mít svého mentora, se kterým po určitém časovém úseku stáže proběhne feedback, na kterém se analyzuje dosavadní průběh stáže a rozebere se způsob dalšího průběhu. Obě strany si tak mohou říct, s čím jsou spokojeni, co by uvítali nebo naopak změnili. 

Nabídnete placenou nebo neplacenou stáž?

Velmi důležitý krok k hledání nových uchazečů. V případě, že nabízíte zpravidla neplacenou stáž, pokuste se alespoň hledat zdroje, jak práci stážistů finančně ohodnotit, což se může povést díky různým podpůrným programům. V případě účasti stážisty na větším komerčním projektu a jeho bezchybného výkonu jej můžete ocenit i jednorázovým finančním bonusem. V případě neplacené stáže byste měli stážistu ohodnotit alespoň feedbackem na celou jeho práci a oficiálním osvědčením o vykonané stáži.

Co byste měli zvážit, pokud chcete najmout stážistu a jakých chyb se vyvarovat?

Je potřeba si uvědomit, že přestože je nabírání stážistů pro vaši firmu velmi přínosné v mnoha směrech, jedná se také o velký časový a energetický závazek, obzvlášť v případě, kdy stážisty pravidelně obměňujete. V prvé řadě zvažte, že máte k dispozici garanta/mentora, který se bude stážistovi věnovat a dokáže na něj delegovat smysluplné úkoly a který zároveň disponuje dostatkem času pro mentorování. Stážistovi je nutné poskytnout vhodné prostředí a pracovní pomůcky a technologie (např. místo v kanceláři, počítač, software). Dále je vhodné promyslet i možná rizika a prevenci - například pojištění nebo zálohy technologií či dat, které by mohl stážista nedopatřením poškodit, nebo záležitosti citlivých obchodních informací nebo komunikací, ke kterým by mohl mít stážista přístup.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.