Záchrana planety? 10 pracovních pozic, které přinesou změnu

Záchrana planety? 10 pracovních pozic, které přinesou změnu

Udržitelnost je populární a rostoucí oblast, která se snaží integrovat společenské vědy, environmentalistiku a stavební inženýrství, aby byla Země udržitelnější. V tomto článku se zaměříme na konkrétní profese, které se snaží ve svém oboru na udržitelnost soustředit a do budoucna by mohly výrazně pomoci naší planetě.

Co je to udržitelnost?

Udržitelnost má za cíl zamezit vyčerpání přírodních zdrojů za účelem udržení ekologické rovnováhy v životním prostředí.Kariéra v této oblasti může nabídnout inovativní způsoby, jak řešit obavy o ekologickou rovnováhu a udržitelnost Země. Abyste mohli budovat kariéru s udržitelností, většinou takové pozice vyžadují alespoň bakalářský titul v oboru. Zde je několik příkladů profesí, které můžete zvážit, pokud máte zájem o práci v této oblasti:

1. Urbanista

Urbanisté obvykle pomáhají společnostem a organizacím vypracovat plány na využití půdy. Komunity, silniční systémy, parky a celkové uspořádání města mohou být často prioritami v návrzích urbanistů. Městští plánovači navíc vyvíjejí programy nebo plány pro přizpůsobení rostoucí populace s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Urbanistické plánování může vyžadovat nové stavební nebo restaurátorské projekty k modernizaci budov, dopravních systémů nebo jiné infrastruktury. Dále mohou spolupracovat s různými organizacemi, aby pomohli zajistit projektům územní, stavební nebo environmentální předpisy.

2. Zahradní architekt

Zahradní architekti zkoumají přirozenou geografii a terén a poté implementují různé designové strategie, aby hladce spojily umělé struktury s prostředím. Zahradní architekti pracují ve městech i na venkově a mohou pracovat na rozvoji jedinečných prostorů nebo na budování udržitelných systémů. Využívají dovednosti jako je design, kreativní řešení problémů i technické dovednosti a znalosti. 

Tato profese mnohdy zahrnuje plnění úkolů v kanceláři, ale může také vyžadovat práci v týmu, protože často spolupracují s architekty a inženýry.

3. Environmentální geolog

Důležitým aspektem související s udržitelností je hledání alternativních zdrojů energie. Environmentální geologové k tomu pomáhají studiem historie planety a tím, jak se zapojuje a spolupracuje s jejími různými ekosystémy a biosférou. Environmentální geolog hraje důležitou roli při konzultacích s plynárenskými a těžebními společnostmi ohledně spotřeby a získávání energetických zdrojů. Mohou používat sofistikovaná zařízení, jako jsou drony, k pořizování leteckých snímků a referenčních záznamů vrtů, aby pomohli zmapovat různé zdroje jako je ropa a další energetické zdroje. 

4. Environmentalista

Environmentalisté hledají nejlepší metody ochrany životního prostředí a podporu lidského zdraví. Obecně mohou v této oblasti poskytovat služby soukromému a veřejnému sektoru, kde často zkoumají zdravotní a environmentální problémy a pracují na identifikaci příčin a vytváření řešení. Vědci mohou zkoumat a analyzovat záhadné nemoci, nevysvětlitelné deformace místní divoké zvěře nebo nemoci v komunitě s neznámým zdrojem. Environmentalisté hledají příčiny těchto problémů a zkoumají způsoby, jak je odstranit.

5. Ekolog

Ekologové studují a nacházejí způsoby řešení, jak lidské jednání ovlivňuje a mnohdy ničí životní prostředí. Často pracují pro ekologické organizace, kde provádějí výzkum a vytvářejí řešení environmentálních problémů způsobených lidským chováním, interakcí s dopadem na životní prostředí. Ekologové mohou být dokonce součástí výzkumného týmu, který studuje a analyzuje účinky výstavby, obnovy nebo jiných komunitních procesů na ekosystémy.

6. Inženýr pro kvalitu ovzduší

Tito inženýři zodpovídají za analýzu znečištění ovzduší v dané oblasti zaváděním monitorovacích procesů, chemických a statistických analýz a 3D počítačového modelování. V některých případech mohou navrhnout nebo upravit zařízení na kontrolu znečištění. Své úsilí soustředí hlavně na velká města, kde měří a analyzují dopad určitých postupů na místní ovzduší.

7. Environmentální inženýr

Environmentální inženýři využívají principy inženýrství v kombinaci se znalostí životního prostředí, jako je složení půdy a biologické a ekologické procesy, k řešení problémů o životním prostředí. Dále mohou být zapojeni do projektů nebo plánů na zlepšení veřejného zdraví, likvidace odpadu a recyklace, stejně jako do plánů na kontrolu nebo minimalizaci znečištění ovzduší a vody. Není neobvyklé, že environmentální inženýři pracují v soukromých, veřejných nebo vládních agenturách a ekologických organizacích.

8. Energetický manažer

Energetičtí manažeři provádějí audity, aby zajistili efektivní využívání finančních i ekologických zdrojů. Mohou být zaměstnáni v soukromém nebo veřejném sektoru. Jejich služby sahají i do výrobního sektoru a jsou potřebné při vývoji nových městských projektů, plánů obcí a vládních zakázek. Dále jsou zodpovědní za kontrolu spotřeby energie a vody navrhováním energeticky účinných projektů, které splňují dané specifikace, právní požadavky a rozpočtová omezení. V neposlední řadě je potřeba, aby se neustále vzdělávali, protože je po celou dobu jejich kariéry vyžadována průběžná certifikace.

9. Projektový koordinátor pro udržitelná města

Projektoví koordinátoři řeší klimatické krize a opatření v územních plánech konkrétního města. Zabývají se projektový managementem, podílejí se na průběhu udržitelných kampaních pro města, komunikují s dalšími odbornými poradci, zodpovídají dotazy týkajících se ochrany klimatu ve městech a územního plánování, podporují poradenství aktivní veřejnosti v ochraně klimatu a životního prostředí a mohou organizovat nejrůznější workshopy o možnostech realizace klimatických opatření.

10. Manažer pro udržitelný rozvoj

Tato pozice vyžaduje řízení pracovních skupin, komunikaci s firmami a vytváření progresivní agendy pro veřejnou diskusi. Manažeři pro udržitelný rozvoj připravují a organizují eventy za účastí firem, odborné veřejnosti i státní správy a budují business development. Formují a řídí trendy v oblasti udržitelnosti, řeší, kolik CO2 se každoročně vyprodukuje do ovzduší, jaké pěstování plodin zatěžuje přírodu nebo kolik odpadu vyprodukuje průměrná česká domácnost.


Jako další profese můžeme zmínit například podnikového ekologa, lektora ekologie a environmentálního vzdělávání, právníka v oblasti klimatického práva a životního prostředí nebo terapeuta environmentálního žalu, jenž pomáhá lidem, kteří trpí úzkostmi a necítí se dobře z toho, jak v současnosti vypadá stav životního prostředí a planety celkově.

Kariéru v oblasti udržitelnosti poskytuje naději na slibnou budoucnost pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, jak populace neustále roste a společnosti a organizace hledají další způsoby, jak rozšířit, vybudovat a využít palivové zdroje v ekologicky udržitelných zdrojích, bude se poptávka po této kariéře objevovat čím dál častěji. Sledujte proto naši nabídku, ať vám neunikne žádná profese, která by splňovala udržitelné podmínky a posunula vaši kariéru o level výš.

Pokud se vám zdá, že kariéra v oblasti udržitelnosti není nic pro vás, případně vám schází potřebné vzdělání, vždy můžete přispět k trvale udržitelnému rozvoji i jinak. Snažte se vhodně likvidovat odpady, věnujte pozornost kvalitě výrobků, vyhněte se letům na krátkou vzdálenost, používejte věci vícekrát než jednou a respektujte přírodu. Možností a cest, jak z planety udělat lepší místo k žití, je spousta.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.