15 tipů na teambuildingové aktivity na pracovišti

15 tipů na teambuildingové aktivity na pracovišti

Jak pravidelně stmelovat váš tým? Naštěstí existuje mnoho teambuildingových aktivit, které můžete provozovat pravidelně právě na pracovišti, a mnoho z nich zabere méně než 10 minut. Zde je několik příkladů, jak ve vašem týmu podpořit zábavu i skupinové aktivity, které zaměstnance namotivují a navíc prohloubí vzájemné vztahy mezi kolegy.

Význam teambuildingu

Budování týmu je jednou z nejdůležitějších investic, které můžete pro své zaměstnance udělat. Pomáhá skupině lidí naučit se efektivně pracovat jako tým. Nejčastěji se jedná o zábavné a motivační aktivity, které pomáhají týmu budovat dovednosti, jako je řešení problémů, plánování, komunikace, ale i důvěra. Pravidelný teambuilding navíc:

◼ Podporuje vytváření vazeb a socializaci. Ta zvyšuje morálku a pomáhá zaměstnancům efektivněji spolupracovat při řešení problémů na pracovišti.

Zvyšuje výkon týmu. Po společném absolvování teambuildingových aktivit zaměstnanci lépe chápou své zájmy, silné a slabé stránky.

Zlepšuje produktivitu. Zábavné teambuildingové aktivity mohou zaměstnancům pomoci efektivněji se propojit a naučit je dobře spolupracovat.

Podporuje inovace a kreativitu. Úspěšné budování týmu přispívá ke kreativnějšímu pracovišti, protože lidé mají větší představivost ve chvíli, kdy se cítí přirozeně a pohodlně.

Zlepšuje komunikaci. Aktivity zaměřené na budování týmu pomáhají lidem být mezi sebou přirozenější a lépe se jim mezi sebou komunikuje.

Co jsou teambuildingové aktivity?

Teambuildingové aktivity jsou hry nebo jiné interakce, které nejenže uvolní atmosféru, ale zároveň posílí osobní vztahy vašich zaměstnanců. Existuje celá řada aktivit, ale většina zahrnuje vysokou úroveň osobní interakce, kdy si členové týmu navzájem sdělují osobní údaje, spolupracují na dokončení zábavného úkolu nebo soutěží proti sobě v přátelské soutěži.

Cílem je budovat vztah mezi kolegy, podporovat důvěru a přátelství, které vytváří pevné pracovní vztahy. Cvičení zaměřená na budování týmu také pomáhají zaměstnancům cítit se odpočinutí a nabití energií, aby mohli být maximálně efektivní. Zároveň pak na pracovišti panuje uvolněnější atmosféra. Tyto aktivity mohou také obohatit jednotlivé členy týmu rozvojem jejich kritického myšlení a schopností řešit problémy.

1. Zaměstnanecké Bingo

Stejně jako u běžného binga vytvoříte kartu s pěti sloupci a pěti řadami. Uprostřed nechte „volné místo“ a zbytek vyplňte zajímavými fakty, které o sobě mohou spoluhráči prozradit. Pole mohou obsahovat informace jako „Chci navštívit Ameriku“, „Nemám rád čokoládu“ nebo „Mám více než tři sourozence“. Požádejte každého člena týmu, aby všechny obešel a našel kolegy, kterých se konkrétní informace v tabulce týká.

2. Kdo jsem?

Začněte tím, že všem členům týmu rozdáte kartičky. Požádejte je, aby na kartu napsali jméno slavné nebo historicky významné osoby (pokud se váš tým již navzájem zná, mohou napsat jména kolegů). Nechte zaměstnance, aby si vyměnili karty, aniž by se na ně dívali, a přilepte si je na hlavu. Poté budou klást otázky, aby získali vodítka, která jim pomohou uhodnout jméno na kartě. Pro ukrácení doby hry můžete tým rozdělit do dvojic/trojic. 

3. Hra možností

Nejprve posbírejte několik náhodných předmětů z celé kanceláře, ideálně jeden nebo dva na člena týmu. Když přijde účastník na řadu, předejte jim předmět, který budou muset použít jako ukázku něčeho jiného. Když bude mít například v ruce sešívačku, může s ní zacházet tak, že ji používá jako kleště na maso. Aniž by účastník promluvil, ostatní členové týmu musí uhodnout alternativní použití předmětu. Tato hra může pomoci rozvíjet vynalézavost a představivost.

4. Dvě pravdy a jedna lež

Shromážděte všechny členy svého týmu do kruhu a požádejte je, aby se střídali ve vyprávění tří faktů o sobě. Jedna z informací však musí být lež. Kolegové pak musí uhodnout, která z věcí je nepravdivá. Tato hra může pomoci budovat mezilidské vztahy tím, že odhalí povahové rysy nebo koníčky, které mají členové vašeho týmu společné.

5. Minové pole

Umístěte náhodné překážky na pracovišti a určete jedno místo jako cílovou čáru. Vyberte dobrovolníka se zavázanýma očima a dva nebo tři další členy týmu, kteří budou působit jako průvodci. Úkolem průvodců je používat pouze hlasové povely k vedení zaměstnance se zavázanýma očima kolem překážek k cílové čáře. Dodržování pokynů průvodců může pomoci vybudovat důvěru mezi členy týmu, což může posílit schopnosti spolupráce.

6. Výkladová kresba

Tato aktivita dává členům týmu šanci uplatnit svou kreativitu. Budete potřebovat tužku, papír a nějaké obrázky. Členové týmu se spárují a posadí se zády k sobě. Jeden dostane kreslící potřeby a druhý obrázek, aby ho partner neviděl. Každé kolo trvá jednu minutu. Partner s obrázkem může nepřímo popsat, co je na obrázku. Nesmí říct „nakresli dům“, ale musí popsat, co vidí, pomocí slov jako „rodina, okna, krb“ a podobně. Když čas skončí, všechny skupiny porovnají své kresby. Výsledky jsou často zábavné a mohou pomoci členům vašeho týmu získat přehled jasné komunikaci.

7. Papírové letadlo

Tato aktivita umožňuje členům týmu spolupracovat a vyjádřit svou kreativitu a inženýrské dovednosti. Nejprve se rozdělte do malých skupin se stejným počtem účastníků. Dejte každému týmu stejné pomůcky, jako je pět kusů papíru, dvě kancelářské sponky, pásku a barevné pero. Dejte jim pět minut na dokončení tří letadel. Odměňte tým, který vytvoří následující:

◼ Papírové letadlo, které letí nejdál

Papírové letadlo, které letí nejdéle

Papírové letadlo, které vypadá nejlépe (většinovým hlasováním)

8. Lidský uzel

Všichni účastníci se postaví do kruhu proti sobě. Požádejte každého, aby natáhl pravou ruku a vzal za ruku někoho naproti sobě. Pak je nechte udělat to samé levou rukou. Nakonec jim sdělte, aby se rozmotali, aniž by uvolnili ruce.

9. Létající vajíčko

Seskupte své zaměstnance do týmů po třech až pěti lidech. Každému týmu podejte krabici s nejrůznějšími věcmi (houba na mytí nádobí, brčka, balónky, rulička od toaletního papíru..) spolu s nevařeným vejcem. Účastníci mají za úkol postavit cokoliv, co vajíčko udrží nerozbité. Cílem je vajíčko na vyrobený předmět zavěsit, uložit dovnitř nebo jakkoliv ochránit, a poté z konkrétní výšky celý předmět pustit. 

10. Časopis

Požádejte svůj tým, aby vytvořil obálku časopisu o vaší společnosti, vytvořil titulky, obrázky, citáty, hlavičku i vedlejší poutáky. Můžete z toho zároveň udělat soutěž a třeba se i inspirovat.

11. Den D / Shark Tank

Rozdělte svou skupinu do týmů po dvou až šesti lidech a požádejte je, aby vytvořili imaginární produkt a vytvořili pro něj prezentaci, včetně názvu značky, sloganu, obchodního a marketingového plánu a předpokládaného prodeje. Přiřaďte tři nebo čtyři lidi jako žraloky a přidělte jim imaginární peníze, které mohou investovat do produktů. Vítězí tým, který vyhraje největší investici.

12. Stavte mosty, ne zdi

Díky této teambuildingové aktivitě jednotlivé týmy staví stavby pomocí materiálů, které jim jsou poskytnuty. Když dokončí stavbu jednotlivých stran, týmy musí spolupracovat, aby jednotlivé strany mostu do sebe zapadly.

13. Svázané ruce nejsou překážkou

Spoluhráči jsou v této hře svázáni za zápěstí a požádáni o dokončení řady úkolů. Mohou dostat zadání jako zabalit dárek, nalít sklenici vody nebo poskládat stavbu lega. Přidejte časový limit, aby byla výzva ještě obtížnější.

14. Tohle je lepší než tamto

Rozdělte účastníky do týmů v sudém počtu a poté vyberte čtyři nebo více různých předmětů, které dáte každému týmu. Účastníci pak dostanou scénář, ve kterém musí objekty seřadit podle jejich užitečnosti ve scénáři. Tématem může být uvíznutí na ostrově, záchranný plán při evakuaci budovy nebo cokoliv spojeného s vaší firmou.

15. Týmový znak

Rozdělte účastníky do týmů po třech nebo čtyřech lidech a nechte je naplánovat, nakreslit a namalovat emblém reprezentující jejich tým, něco, co identifikuje tým a jeho hodnoty. Týmy pak mohou prezentovat svůj znak a vysvětlí, co znamená.

Tip na závěr

Tyto teambuildingové aktivity můžete realizovat na denní bázi a pravidelně tak udržovat dobrou náladu a soudržnost vašich týmů. Navíc můžete vyzkoušet plánovat teambuildingy napříč odděleními ve vaší firmě. Umožníte tak zaměstnancům lépe se navzájem poznat a vytvořit si pevnější pracovní vztah. Nebo také identifikovat konkrétní činnosti, které mohou zaměstnanci dělat pravidelně společně. Nic ale nepřehánějte a pokud máte tým tvořený výhradně z introvertů, myslete i na ně.

Dalším řešením pro budování týmu je najmout externího facilitátora. Tato osoba spolupracuje se skupinou zaměstnanců na navrhování aktivit, jako jsou diskuze, skupinové brainstormingy, nejrůznější hry i kooperativní úkoly. Pokud máte tedy pocit, že si na tvoření teambuildingů nevystačíte sami, pro jeho efektivitu bude určitě nejlepší volba najít si profesionála.

Poznání různých druhů teambuildingových aktivit vám však může pomoci určit ty, které jsou pro váš tým nejvhodnější. Proto vždy zkoušejte a pozorujte, co vaše zaměstnance nejvíce baví a jaké aktivity se vám zdají nejefektivnější a nejúčinnější.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.