Jak podpořit duševní zdraví vašich zaměstnanců

Jak podpořit duševní zdraví vašich zaměstnanců

V práci trávíme značnou část svého života, proto je pro každého důležité najít si takové zaměstnání, ve kterém se bude cítit spokojen a které vyhovuje všem jeho potřebám. Důvěra, sounáležitost, flexibilita, uznání a smysluplnost, to vše přispívá k pohodové práci a celkové duševní pohodě. Právě na duševní pohodu vašich zaměstnanců se v dnešním článku zaměříme. Jak ji můžete podporovat? 

V moderních firmách jsou dnes běžné nejrůznější wellness programy. Mají za cíl propagovat návyky zdravého životního stylu a zlepšovat fyzické, duševní a emocionální zdraví zaměstnanců. Prospěch z těchto programů mají jak samotní pracovníci, tak ve výsledku i celá firma. Správně nastavený program totiž může zvýšit zaměstnancům produktivitu, zapojit je do komunity, udržet si je v týmu a zároveň je naučit zdravým návykům i do běžného života. 

Celková struktura a cíle podobných programů závisí na potřebách organizace a jejích dostupných zdrojích. Obvykle však zahrnují vzdělávání v oblasti duševního zdraví, budování komunity, návyky zdravého životního stylu i dílčí terapie.

Jelikož zaměstnanci tráví hodně času na pracovišti a jsou mnohdy pravidelně vystavováni stresu, upřednostnění jejich blahobytu prostřednictvím takových programů je skvělým způsobem, jak podpořit zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tento zdravý balanc je důležitý pro snižování stresu a předcházení potenciálnímu syndromu vyhoření

Podpora a povzbuzování návyků a chování, které se týkají různých aspektů duševní pohody člověka, může tuto rovnováhu výrazně zlepšit. Zároveň tak může následovat zvýšená produktivita a lepší pracovní výsledky. Když se totiž zaměstnanci cítí, že je o ně postaráno a jsou oceňováni, může to také vytvořit silnější spojení se společností a pozitivně ovlivnit celou firemní kulturu. Zaměstnanci pak více investují do práce, kterou dělají a jsou povzbuzeni v růstu.

V neposlední řadě mohou různé duševní programy pomoci snížit zdravotní rizika. Podporují totiž duševní i fyzickou aktivitu dohromady se zdravějšími stravovacími návyky. Některé firmy dokonce zjišťují, že dlouhodobý dopad jejich programů pomáhá snižovat náklady související se zdravotní péčí pro zaměstnance.

Jak na to?

Po vzoru amerického programu Total Worker Health se i v českých institucích můžeme setkat s iniciativami, které se psychickým zdravím pracovníků zabývají. Dokument Podpora duševního zdraví na pracovišti pod hlavičkou Evropské komise popisuje pokyny k uplatňování komplexního přístupu, definuje klíčové právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vysvětluje důležité pokyny k prevenci problémů souvisejících s duševním zdravím a posuzuje rizika z hlediska duševního zdraví.

Další odborná studie z EU s názvem Formy podpory zdraví na pracovišti a s tím související opatření klade důraz především na to, že nejdůležitějším aspektem podpory zdraví na pracovišti je firemní kultura. Ta je zodpovědná za to, zda jsou lidé na pracovišti spokojeni. A spokojenost a radost z práce znamená zdraví.

Státní zdravotnický ústav v roce 2016 zveřejnil dokument Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti, která se zaměřují jak na velké, tak i malé a středně velké podniky. Jako pomůcka, umožňující organizaci zaznamenávat pokroky v zavádění opatření k podpoře zdraví a sledovat jejich zlepšování, slouží dotazník pro sebehodnocení, který je součástí dokumentu.

Podnik podporující zdraví, který za vydáním dokumentu také stojí, vyhlašuje každý rok soutěž o titul Podnik podporující zdraví. Hlavními kritérii jsou informace získané z osobního auditu ve firmě. V jeho průběhu jsou komplexně diskutovány specifické podmínky a problémy na konkrétním pracovišti, případně dále doporučeny kontakty a zkušenosti z jiných podniků. Na jejich webu se můžete také inspirovat výhodami podpory zdraví na pracovišti a jaké jsou předpoklady tohoto úspěšného programu.

Jak tedy můžete iniciativu za lepší duševní zdraví svých zaměstnanců implementovat do své firmy?

1. Zhodnoťte potřeby svých zaměstnanců

Shromažďování informací o zdraví a dalších osobních cílech vašich zaměstnanců vám může pomoci vytvořit takové programy, které jsou pro vaši organizaci nejpřínosnější. Proveďte průzkum nebo vytvořte jednoduché dotazníky, které mohou poskytnout klíčový přehled o různých překážkách, které se vaši zaměstnanci snaží překonat.

2. Stanovte si cíle, které jsou přínosem pro zaměstnance i firmu

Programy podporující duševní zdraví by měly být přizpůsobeny potřebám a cílům vašich zaměstnanců. Pokud například vaše práce vyžaduje, aby zaměstnanci seděli většinu dne u stolu, poskytněte jim prostor k pohybu. Kancelář, která postrádá využití? Vybudujte fitness centrum nebo místnost na skupinová cvičení, třeba jógu, případně klidnou místnost na odpočinek. Pokud je cílem vaší organizace zlepšit stravovací návyky, nabídka čerstvého ovoce, zeleniny, čerstvých džusů i jiných zdravých alternativ, může podpořit zdravější výživové návyky.

3. Stanovte si rozpočet

Nastavení rozpočtu pro váš program vám může pomoci určit různé části programu, včetně nabídek, které můžete poskytnout svým zaměstnancům. Důkladné plánování může pomoci určit rozpočet, který odpovídá dostupným zdrojům a potřebám vaší organizace.

4. Poskytněte svým zaměstnancům možnosti

Vytvoření takového ozdravného programu, který nabízí možnosti, které osloví všechny vaše zaměstnance, je jedním ze způsobů, jak maximalizovat zapojení a účast. Začlenění různých aspektů zdraví vám může pomoci vytvořit ucelený program. Nezapomeňte proto zahrnout aktivity pro fyzické zdraví, výživu, finanční pohodu, a především duševní a emocionální pohodu.

5. Zařaďte do zaměstnaneckých benefitů „den duševního zdraví“

Den duševního zdraví je den, kdy si pracovník vezme den volna speciálně za účelem zmírnění stresu a příležitostí dát si pauzu, uvolnit se a vrátit se do práce s více energií a nadšením. Takové dny jsou velmi důležité, protože pomohou udržet balanc v práci a soukromém životě a zlepšit celkové zdraví, pohodu, náladu, motivaci a schopnost zvládat stres. Podobným benefitem mohou být také (u zaměstnanců velmi populární a vyhledávané) “sick days”, které mohou sloužit právě ke dnům, kdy člověk potřebuje regenerovat nejen své fyzické zdraví, ale i to duševní. 

6. Dejte prostor pro zpětnou vazbu 

Program k lepšímu zdraví by měl vést k neustálému růstu, měl by se zlepšovat a neustále odpovídat potřebám organizace. Firma se mění ve chvíli, kdy se mění její lidé. Nechte proto prostor zaměstnancům, aby vám dali konstruktivní zpětnou vazbu o vašich konkrétních iniciativách. Přece jen, děláte to pro ně, a proto jsou to oni, kdo by měli být spokojení. 


Své zaměstnance můžete k zapojení do programu pobídnout nějakou odměnou, například v podobě home office, finančních bonusů, dárkových karet, dovolené nebo volna navíc, obědů zdarma nebo zaměstnaneckých slev. Především se zajímejte. Starejte se o blaho svých zaměstnanců i po duševní stránce. Vyplatí se vám to.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.