Jak napsat motivační dopis v sedmi krocích

Jak napsat motivační dopis v sedmi krocích

Dobře napsaný motivační dopis může rozhodnout mezi odmítnutím a pozváním na pohovor. Jak ho tedy napsat, aby vaše žádost neskončila v koši a postoupili jste ve výběrovém řízení? Přečtěte si naše tipy, jak při psaní motivačního dopisu postupovat a na co se v něm zaměřit.

Co je to motivační dopis?

Motivační dopis je dokument (nebo text e-mailu) podrobně popisující vaše dovednosti a důvody, proč se ucházíte o práci, případně studium, stáž nebo dobrovolnickou činnost, a proč jste právě vy vhodným kandidátem. Tento dopis doprovází vaši žádost a přiložené dokumenty, jako je životopis, portfolio nebo další nezbytnosti vztahující se například ke studiu, pokud žádáte o stipendium. 

Motivační neboli průvodní dopis by měl být napsaný tak, aby dále poukázal na vaši profesní historii, kvalifikaci a zkušenosti, které se k dané práci vztahují. Většina společností, organizací a institucí požadují motivační dopisy jako součást procesu podávání přihlášek, aby lépe porozuměly vám jakožto žadateli a vaší motivaci k výkonu dané práce.

V rámci motivačního dopisu můžete navíc uvést, v jaké situaci se momentálně nacházíte – jste čerstvý absolvent, na mateřské dovolené nebo měníte zaměstnání? Všechny tyto stavy můžete doplnit o důvody, proč se o dané místo ucházíte a navrhnout způsob a začátek případné spolupráce. 

Jak napsat motivační dopis

Pokud napsání motivačního dopisu věnujete dostatek času, kvalitní výsledek by vám měl zajistit zpětnou vazbu v podobě odpovědi na vaši žádost a v nejlepším případě i pozvání na pohovor. 

1. Prozkoumejte firmu

Než cokoliv napíšete, je dobré si podrobněji prozkoumat společnost, ve které žádáte o práci. Přečtěte si, kde se vůbec nachází, jaké jsou její hodnoty a cíle, v jak velkém kolektivu se pracuje, jaké jsou zkušenosti jiných pracovníků. Na to vše se můžete ve svém motivačním dopise zaměřit a propojit své zkušenosti s jejich ideály. 

2. Udělejte si osnovu

Osnova vám pomůže, aby byl váš motivační dopis uspořádaný a stručný. Poznamenejte si vše, co byste rádi zmínili, a v jakém pořadí body sepíšete. V motivačním dopise se zaměřte na několik témat:

◼ Proč se ucházíte o danou pozici 

Proč vás organizace nebo firma zajímá / čím vás zaujal jejich inzerát

Jaké jsou vaše dovednosti nebo vlastnosti, které budou přínosem pro firmu

Jaké zkušenosti a schopnosti z jejich inzerátu ovládáte a můžete se v nich dále rozvíjet

3. Vyberte vhodnou šablonu

Stejně jako CV můžete i motivační dopis zanést do šablony. Některé organizace dokonce poskytují své vlastní, které můžete vyplnit a s celou žádostí odeslat. Vždy je dobré se ujistit, že dodržujete, co očekávají. 

Z hlediska designu by váš motivační dopis měl vypadat jako váš životopis. Měli byste použít stejné písmo, barvy, hlavičkový papír, případně další prvky, které jste zakomponovali již do svého CV. Symetrie mezi těmito dokumenty bude vypadat organizovaně a zodpovědně.

4. Napište úvod

V úvodu se představte. Pokud je to možné, oslovte příjemce příjmením, ​​abyste motivačnímu dopisu dodali osobní ráz. Váš úvod by měl upoutat pozornost a povzbudit příjemce, aby četl dál. V této části můžete uvést vaše úspěchy a relevantní zkušenosti. 

5. Rozeberte vaši kvalifikaci

V jednotlivých odstavcích se věnujte jednotlivým tématům. Podrobněji vysvětlete vaše zkušenosti, které odráží požadavky z pracovního inzerátu. Pamatujte, že cílem vašeho motivačního dopisu je přesvědčit příjemce o vašich schopnostech. Proto použijte přesvědčivá fakta, které můžete dále podložit konkrétními výstupy vaší práce.

6. Přidejte shrnutí

Na závěr svého motivačního dopisu shrňte vaše cíle, což zanechá pozitivní výsledný dojem. Měli byste také poděkovat příjemci za zvážení vaší žádosti a vyzvat ho, aby se podíval na další přílohy a kontaktoval vás, pokud má nějaké dotazy.

7. Vše zkontrolujte

Zkontrolujte svůj motivační dopis, aby byl výstižný a profesionální. Opravte všechny pravopisné a gramatické chyby nebo krkolomné fráze. Upravte informace již uvedené v životopise, abyste zajistili, že váš motivační dopis obsahuje pouze jedinečné informace.

Raději si před odesláním žádosti dejte čas a odstup. Druhý den můžete text vidět objektivněji. Pokud si něčím nejste jisti, nechte si hotovou verzi ještě překontrolovat někým blízkým.

Pár tipů na závěr

◼ Dodržujte všechny náležitosti pro formátování, délku a obsah. Nic nezkazíte, když vytvořte text o délce 1/2 strany základním 12-ti bodovým písmem, jako je Times New Roman nebo Arial.

Pište s osobností. Vaše zájmy, pocity a perspektivy jsou jedinečné, takže psaní o nich je dobrý způsob, jak odlišit vaši žádost od ostatních. Pište přirozeným tónem a uveďte zajímavé detaily, které pomohou vašemu motivačnímu dopisu vyniknout. Nemusíte se vyhýbat ani humoru, pokud zvážíte, že je firma naladěna na stejnou vlnu a ocení nějaký vtipný dovětek.

Pište krátké, aktivní věty, které nelze špatně interpretovat.

Zaměřte se na své silné stránky s spíše se vyhněte vlastním problémům nebo nedokonalostem. Na ty můžete upozornit na pohovoru, když se vás náborář doptá na vaše negativní vlastnosti. Vaše žádost tak bude působit pozitivně.

V neposlední řadě kriticky přemýšlejte o tom, zda uvádíte všechny relevantní podrobnosti. Motivační dopis pro manažerskou pozici bude potřebovat více detailů o vašich zkušenostech a konkrétních budoucích plánech než například pozice asistenta. Ukažte, že máte kvality, které firma hledá. Posuďte svůj formát a strukturu textu a zhodnoťte, zda informace logicky navazují. Svůj motivační dopis neustále vylepšujte a aktualizujte dle momentální situace nebo oblasti, ve které o zaměstnání žádáte.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.