Jak podat výpověď bez stresu a výčitek + VZOR

Jak podat výpověď bez stresu a výčitek + VZOR

Nepřináší vám stávající zaměstnání žádný kariérní posun? Nevěnuje zaměstnavatel pozornost vašim nápadům? Nemáte příležitost růstu, ani finančního? Jste v práci zkrátka nešťastní? Možná je nejvyšší čas podat výpověď. 

Pokud vám práce nepřináší radost, nejste motivovaní, nemáte příležitost kariérně růst, nejste spokojeni s penězi, ačkoliv jste usilovali o jejich navýšení, nebo pociťujete touhu po změně či vás straší jiný varovný signál, neztrácejte čas a netrapte se. Možností na trhu je spousta a na změnu kariéry nikdy není pozdě. Správné podání výpovědi může otevřít dveře novým příležitostem a navíc vám pomůže udržet si dobré vztahy s kolegy i vedením po zbytek trvání pracovního poměru. Pokud celý proces zvládnete profesionálně, slušně a uctivě, nemusíte se bát ani o pozitivní reference pro nového zaměstnavatele. Vždy však dejte najevo pozitivní přístup.

Jak postupovat?

Podání výpovědi vyžaduje pečlivé plánování. Jak tedy ideálně postupovat? 

1. Informujte svého nadřízeného

Než o situaci uvědomíte své kolegy a klienty, vždy o tom prvně informujte svého nadřízeného, a to ideálně osobně. Pokud to například kvůli vaší vzdálenosti nebo remote spolupráci není možné, proberte své rozhodnutí po telefonu nebo na předem domluveném meetingu. Během rozhovoru nezapomeňte zmínit tyto informace:

◾ úmysl opustit pracovní místo 

◾ váš důvod odchodu 

◾ poděkování za příležitosti, které vám zaměstnavatel poskytl

Dále můžete diskutovat o tom, co se může dít dál. Sdělte si, jakým způsobem se vaši kolegové, klienti a případně podřízení, dozví, že odcházíte. Kdo z vás o tom všechny informuje a jakou formou? Naplánujte také celý proces offboardingu, tedy vašeho odchodu, včetně školení nového zaměstnance. 

2. Odevzdejte výpověď do patřičných rukou

Ať už váš odchod komunikujete online nebo osobně, nezapomeňte, že co není písemně, jako by nebylo. Vaši výpověď musí zaměstnavatel vždy převzít a podepsat ji. Pamatujte, že ji také musí vždy přijmout. Pokud se tak nestane, dokument zašlete na poštovní adresu firmy s dodejkou. Budete mít tak oficiální doklad o odeslání. V tomto případě si ale dejte pozor na termín doručení – výpověď se bude počítat až od tohoto dne.

Na mnoha pracovištích již dnes není vyžadováno, aby se dokumenty podepisovali v papírové formě, nicméně pokud potřebujete fyzické potvrzení pro další úřady, především pro Úřad práce, doporučujeme se stále držet papírování. 

V každém případě by vaše výpověď měla obsahovat tyto informace:

◾ prohlášení o ukončení pracovního poměru

datum zahájení pracovního poměru / termín podpisu pracovní smlouvy

datum vašeho posledního dne v zaměstnání

datum podání výpovědi a váš podpis

vaše kontaktní údaje včetně trvalého bydliště a data narození

Přidat můžete také název vaší dosavadní pracovní pozice, upřímné poděkování vašemu zaměstnavateli nebo informace o předání povinností novému člověku.

V případě, že jste byli nuceni podat výpověď, přidejte také důvod, který vám váš nadřízený uvedl, když s vámi řešil ukončení pracovního poměru. Bude to pro vás důležité skrz hledání nové práce. V prohlášení se můžete také uctivě a objektivně podělit o svůj názor, proč si myslíte, že bylo rozhodnutí zaměstnavatele neoprávněné nebo nesprávné. V takovém případě zároveň sdělte, pokud vám firma ještě něco dluží – například nevyplacené či nevyčerpané placené volno.

3. Naplánujte si práci na následující dny

Pokud jste se s šéfem nedohodli jinak, čekají vás poslední dva měsíce. Během této výpovědní lhůty byste měli pracovat jako obvykle, už jen pro udržení dobrých vztahů s kolegy i stávajícím zaměstnavatelem. Pokud se však na odchodu domluvíte jinak, dejte si i přesto dostatek času na dokončení všech pracovních povinností, odbavení klientů, vyřešení všech projektů a dalších nezbytností, včetně nástupu do nové práce, pokud vás tlačí čas, nebo předání povinností novému kolegovi. Pokud jste se s nadřízeným dohodli, že nového zaměstnance zaučovat nebudete, ale máte pro něj připravit všechny informace, dejte se do toho, abyste na nic nezapomněli. Zdokumentujte své typické pracovní činnosti, všechny postupy a procesy a poskytněte zprávy o průběhu všech projektů, aby někdo další mohl snadno pokračovat ve vaší práci. Zamezíte tak nevyžádaným telefonátům nebo e-mailům i dávno po vašem odchodu a zanecháte po sobě pozitivní dojem.

4. Vraťte veškerý firemní majetek

Vraťte veškerý majetek, který jste během zaměstnání používali a který vám nepatří. Dejte proto do pořádku notebook, telefon, firemní vůz i vše další, co jste v práci denně používali. Pokud je to možné, vraťte všechny položky ve stavu, v jakém jste je obdrželi. Před vrácením vymažte z elektronických zařízení všechny osobní soubory a kontaktní informace.

5. Vezměte si osobní věci domů

Poslední den v zaměstnání si ukliďte stůl a vezměte si všechny osobní věci domů. Poznamenejte si kontaktní údaje kolegů, se kterými chcete zůstat v kontaktu, protože po odchodu k nim možná nebudete mít tak snadný přístup. Nechte svůj pracovní prostor čistý a uklizený pro dalšího zaměstnance.

Samozřejmě vše se odvíjí od konkrétní pracovní pozice i pracoviště. Některé firmy postupují dle jasně stanovených příruček, proto se neváhejte obrátit na HR oddělení, abyste na nic nezapomněli. 

Tipy, jak se slušně rozloučit se stávající prací

Buďte pozitivní. Bez ohledu na důvod vašeho odchodu ze zaměstnání, sdělte své rozhodnutí svým kolegům pozitivně. Zaměřte se na dovednosti, které jste se naučili, na přátelství, která jste navázali, a na pozitivní zkušenosti, které ostatním pracovníkům můžete vyzdvihnout.

Vyhněte se informacím o nové práci. Když informujete o vašem odchodu, soustřeďte se spíše na svou současnou práci než na tu další. Lidé jsou zkrátka zvědaví a když se budou ptát, slušně jim odpovězte, ale zároveň si udržujte lehký odstup. 

Počítejte s výpovědní lhůtou. Pokud zvažujete podání výpovědi, vždy raději počítejte s tím, že vás zaměstnavatel nebude chtít pustit hned. A proto zvažte možnost, že dva měsíce budete muset ve své práci ještě setrvat. Někteří zaměstnavatelé vás mohou požádat, abyste jim pomohli přijmout nového zaměstnavatele, předat mu vaši agendu, dokončit všechny úkoly a podobně. 

Vzor výpovědi aneb jak na to prakticky

Pokud si nevíte rady, jak na sepsání vaší výpovědi, využijte jednu z následujících šablon, které vám usnadní práci:

Vzor 1

Jméno / název zaměstnavatele …………………………

IČ: ……………………………………………………….

Sídlo firmy …………………………………………


Výpověď z pracovního poměru


Vážení,

u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne ……………, zaměstnán/a jako …………………………………… . Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ………………………… .


V …………………………. dne ……………


podpis zaměstnance……………………...

datum narození ……………...

adresa trvalého bydliště …………………………

Převzal/a: 

datum …………

jméno ……………………….

funkce ………………..

podpis zaměstnavatele/nadřízeného………………………..


Vzor 2

jméno / název zaměstnavatele: ……

se sídlem …..

IČ:…….

dále jen („zaměstnavatel“)

a

pan/paní: [vaše jméno]

rodné číslo:….

bydliště:….

dále jen („zaměstnanec“)


Vážený pane / vážená paní [jméno nadřízeného],

dne […] jsem uzavřel/a pracovní smlouvu, na základě které u zaměstnavatele pracuji jako […].

Tímto dnem s Vámi rozvazuji pracovní poměr výpovědí podle § 50 odst. 3 zákoníku práce. Výpověď podávám z důvodu […]. 

Tento pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která začíná dne […], trvá [počet dní] a končí […]. Do této doby budu nadále plnit všechny své povinnosti dle výše uvedené pracovní smlouvy. 


V […] dne […]

…………………………………………….

zaměstnanec


V […] dne […]

…………………………………………….

zaměstnavatel


Vzor 3

Název společnosti

Adresa zaměstnavatele

Datum

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru (nebo Rozvázání pracovního poměru výpovědí)

 

Vážení,

u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako …… na základě pracovní smlouvy ze dne …….

Tímto v souladu s § 50 zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.

Pracovní poměr tak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.

 

V […] dne […]

………………………..

[podpis zaměstnance]

Jméno a příjmení

Adresa zaměstnance

Datum narození

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.