Jak na pohovoru odpovědět na „Řekněte nám něco o sobě“

Jak na pohovoru odpovědět na „Řekněte nám něco o sobě“

Právě touto větou začíná pohovor v mnoha výběrových řízeních. Podoba této otázky se samozřejmě může měnit, například ve stylu "Řekněte mi něco, co si nepřečtu ve vašem životopise" nebo "Co by o vás řekli vaši nejbližší?". Je pochopitelné, že vás to může rozhodit a mnohdy je těžké v takové chvíli odpovědět "správně" a zkrátka vybrat to, co na konkrétního náboráře zapůsobí a co chce skutečně slyšet.

Proč se o vás zaměstnavatelé zajímají?

„Řekněte mi něco o sobě“ a další podobné otázky jsou na začátku pohovoru běžné, protože usnadňují neformální konverzaci a tzv. probourávají ledy. Náborářům to umožní slyšet krátké shrnutí vašich znalostí, dovedností, vaší minulosti, ale i toho, kde se aktuálně nacházíte a kam směřujete. Vy tak máte možnost prezentovat to nejlepší ze sebe, což z životopisu nemusí být tak patrné. Zároveň stylem odpovědi dáte najevo, zda jste zaskočený nebo pozorný a schopný aktivně odpovědět bez delšího zamyšlení. Díky vašim odpovědím mohou vyvstat další otázky, které připadají zaměstnavateli důležité a přirozená konverzace je na světě.

Jak si připravit odpověď?

Povídání o sobě samém je běžná rutina na každém pohovoru. Měli byste si tedy předem ujasnit, co podstatného by o vás mělo zaznít a promyslet, jak svoji odpověď strukturovat. Zamyslete se nad těmito otázkami:

◼ Díky jakým vlastnostem se na tuto pozici skvěle hodím? 

Čím jako uchazeč o tuto pozici vynikám?

Proč mě toto pracovní místo zajímá? Souvisí s mými kariérními cíli?

Proč mě zajímá tato firma nebo její obor? Co se mi na ní líbí? Je v souladu s mými profesními cíli a osobními hodnotami?

Jaké mám pozitivní vlastnosti nebo schopnosti, které by mi na pozici mohly dobře posloužit?

Je na mně něco jedinečného, co mě odliší od ostatních uchazečů?

Před přípravou odpovědí si však nejprve pečlivě prostudujte popis pracovní pozice, prozkoumejte web společnosti a její hodnoty a poznamenejte si vše, díky čemu byste se do týmu hodili. Každou pro vás důležitou informaci můžete napasovat na nedávnou situaci nebo zkušenost z předchozího zaměstnání.

Jak odpovědět?

To, jak odpovíte na otázku „povězte mi něco o sobě“, může určit směr celého pohovoru. Ve vaší odpovědi byste se rozhodně měli zaměřit na to nejdůležitější. Měli byste tak zmínit své pracovní zkušenosti a kvalifikaci, dále zájmy, které můžete s prací provázat, a svoji aktuální situaci - proč si hledáte práci a jakou cestou se ve své kariéře chcete ubírat.

1. Představte vaše profesní zkušenosti a prokázané úspěchy v souvislosti s pozicí. Uveďte všechny dovednosti, které firma ve svém inzerátu požaduje. Spojte vaše schopnosti s předchozím zaměstnáním, uveďte zajímavé stáže, absolvované kurzy nebo dobrovolničení. Ke každé profesi můžete uvést, co jste se naučili, kam vás práce posunula, co si z ní odnášíte. 

2. Zvažte, jak vaše současná/předchozí práce souvisí s prací, o kterou se ucházíte. Hlásíte se na vyšší pozici než se nacházíte v aktuálním či posledním zaměstnání? Pokud ano, vysvětlete, jak na své současné pozici přebíráte více povinností, jak dlouho se profesi věnujete, co vás motivuje kariérně růst a popište, jak se vaše současné dovednosti promítají do nové pozice.

3. Zaměřte se na své silné stránky. Ke každé takové vlastnosti pak uveďte příklad, se kterým se můžete pochlubit v pracovním prostředí nebo kolektivu. A taky mluvte konkrétně. Pokud chcete vyzdvihnout, že jste v předchozím zaměstnání zlepšili služby zákazníkům, raději uveďte, že jste dokázali zvýšit míru odezvy zákaznických služeb každé čtvrtletí o 10 až 15 %. Každou další schopnost nebo dovednost můžete představit podobně, a to včetně komunikativních vlastností.

4. Zvýrazněte svoji osobnost. Pro přirozenější a neformálnější konverzaci je vždy dobré mluvit o svých zájmech a oblíbených činnostech, kterým se věnujete mimo práci. I své koníčky však můžete provázat s profesí - jak se ve svém volném čase vzděláváte, jak rozvíjíte své dovednosti nebo působíte v rámci dobrovolnické komunity. Díky tomu můžete narazit na společné téma, debata bude plynulejší, ale zároveň si stále uchováte profesionální postoj.

Shrnutí, co zahrnout do své odpovědi:

◼ Spojte osobní silné stránky s konkrétními příklady.

Zaměřte se na detaily a výsledky, které můžete kvantifikovat.

Mluvte o tom, co vás odlišuje od ostatních kandidátů.

Uveďte předchozí zkušenosti a prokázané úspěchy.

Slaďte své současné pracovní povinnosti s pozicí, o kterou se ucházíte.

Zvýrazněte svou osobnost.

Propojte své dovednosti s popisem práce.

Stručně zmiňte koníčky, intelektuální a osobní rozvoj.

Na druhu stranu neuvádějte osobní údaje související s vaším rodinným stavem, dětmi, politickými nebo náboženskými názory. Mohou to být citlivá témata, která by mohla působit proti vám jako kandidátovi. Navíc by to neměly být faktory při určování vaší kompetence a schopnosti vykonávat práci.

Když si budete odpovědi nacvičovat předem, neučte se nic slovo od slova - může to pak působit nepřirozeně až roboticky. Každá další otázka vás pak může navíc vyvést z míry. Zde jsou však dva příklady, jak by vaše odpověď na otázku "Co byste nám o sobě řekli?" mohla vypadat:

Příklad 1

"Pro design jsem byl nadšený už od dětství. Moji rodiče předělali svůj dům, když jsem byl na střední škole, a umožnili mi sehrát aktivní roli v plánech interiérového designu. Už tehdy jsem věděl, že se tomu chci věnovat naplno. Vystudoval jsem proto obor interiérový design na škole XXX a od té doby pracuji v Praze jako interiérový designér pro společnost YYY. 

Za těchto pět let zkušeností jsem si dokázal vybudovat portfolio navrhováním bytových i komerčních prostor. Moje zkušenosti ve firmě podpořily mé znalosti v oblasti návrhů, moderních technologií a umožnily mi vybudovat pevné vztahy s dodavateli. Nejpřínosnější projekt byl pro mě byla práce na historické budově ZZZ. Tato zkušenost mě seznámila s nejlepší ochranou budovy a zabudováním bezpečnostních technologií.

Do budoucna bych rád pracoval ve firmě, jako je ta vaše, která se specializuje na navrhování a ochranu historických budov. Věřím, že moje dosavadní zkušenosti a vášeň mi umožní být velkým přínosem pro váš návrhářský tým."

Příklad 2

"V současné době pracuji v XYZ restauraci jako hosteska. Byla jsem tam něco málo přes dva roky. Mezi mé povinnosti patřilo vítání a usazování hostů, plnění objednávek a přijímání telefonátů. Velmi se mi líbilo živé a rušné prostředí restaurace, téměř vždy jsme měli plno.

Před touto prací jsem rok pracovala v maloobchodě jako asistent prodeje. Tato pozice mě naučila trpělivosti, rozvinula jsem také dovednosti v oblasti zákaznických služeb a schopnost pracovat v týmu.

A právě oblast zákaznických služeb a řešení problémů v prostředí restaurace je něco, čemu se chci i do budoucna věnovat. Zajímám se konkrétně o vaši restauraci, protože má skvělou reputaci pro poskytování prvotřídních zákaznických služeb a přitom z ní také cítím velmi živé a dynamické prostředí. 

Mimo práci jsem také vášnivá čtenářka a rád chodím na jógu nebo na procházky se svým pejskem."


V zásadě platí, že „povězte mi něco o sobě“ ve skutečnosti znamená „co chcete, aby si o vás náborář pamatoval?“ Efektivní odpověď na tuto úvodní otázku vám dodá sebevědomí udělat dobrý první dojem a nasměruje zbytek pohovoru ve váš prospěch. Nakonec - přípravu nepodceňujte, ale ani nepřehánějte. Dokonalá odpověď může na recruitera působit stroze a neautenticky a ve výsledku vám i uškodit. Takže jako vždy, všeho s mírou. 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.