Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy

Pracovní smlouva dle pracovního práva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a je právně upravena v Zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení. Stanovuje podmínky jejich pracovního poměru. Než podepíšete pracovní smlouvu, je důležité si prostudovat a porozumět smluvním podmínkám, abyste se vyhnuli nečekaným překvapením. V tomto článku upozorňujeme na několik věcí, na které si dát v pracovní smlouvě pozor. Pojďme se na ně podívat.

Typ pracovní smlouvy. Mělo by být jasně uvedené, zda se jedná o smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou. Pokud se jedná o druhý případ, měla by smlouva jasně definovat termín, kdy práce na dobu určitou končí.

Popis práce a odpovědnosti. Ujistěte se, že vaše pracovní pozice a popis práce přesně odpovídají vašim povinnostem a odpovědnostem. Popis práce by měl být zároveň jasný a neměl by obsahovat žádné nesrovnalosti.

Pracovní doba a podmínky. Ujistěte se, že smlouva uvádí vaši pracovní dobu včetně počet hodin týdně, příplatky za přesčasy, placené dovolené a další zvláštní podmínky.

Přestávky na odpočinek a jídlo. Smlouva by měla uvádět vaše nároky na přestávky na odpočinek a jídlo, včetně délky a frekvence těchto přestávek. Většinou jsou tyto informace zahrnuty k sekci o pracovní době.

Mzda a benefity. V pracovní smlouvě by měl být jasně uvedena výše mzdy a všechny výhody, na které máte nárok. Může zde být uvedeno penzijní připojištění, počet dnů/týdnů dovolené, sick-day, možnosti home office, benefity v oblasti stravování, sportu nebo jiných aktivit apod.

Možnosti školení a rozvoje. Ujistěte se, že vám pracovní smlouva nabízí příležitosti pro profesní rozvoj, které vám mohou pomoci zlepšit vaše dovednosti a postupovat v kariéře. Tento bod může být také zahrnut v sekci benefitů.

Místo výkonu práce a cestovní výjezdy. Ve smlouvě by mělo být uvedeno místo vašeho pracoviště a zda budete muset za prací cestovat. Pokud ano, i tyto podmínky by měly být ve smlouvě ukotveny.

Náhrady výdajů. Smlouva by zároveň měla poskytovat informace o pokrytí výdajů, jako je cestování, stravování a další výdaje související s prací, na které máte nárok.

Nemocenská dovolená a další nároky na dovolenou. Smlouva by měla specifikovat vaše nároky na nemocenskou dovolenou za kalendářní rok, státní svátky a další typy dovolené.

Proces kontroly výkonu. Pokud to vaše zaměstnání vyžaduje, smlouva by měla specifikovat, jak budou kontroly výkonu prováděny a jaká kritéria budou k posouzení vašeho výkonu použita.

Zkušební doba. Některé smlouvy mohou zahrnovat zkušební dobu, ve které jste hodnoceni za svůj pracovní výkon. Z pracovní smlouvy by mělo být patrné, jak dlouho zkušební doba trvá. Dejte si pozor na to, aby byla přiměřená. Standardně se jedná o 3 měsíce a u vedoucích pozic by neměla překročit 6 měsíců.

Dohody o důvěrnosti, mlčenlivosti a ochrana dat. Vaše smlouva může obsahovat doložku o mlčenlivosti, která vám zakazuje sdílet důvěrné informace o společnosti nebo jejích klientech. Seznamte se se všemi povinnostmi i v této sekci a podívejte se na všechna ustanovení, která po vás vyžaduje chránit všechny osobní údaje, ke kterým máte přístup.

Bezpečnost a ochrana zdraví. Ve smlouvě by měly být uvedeny povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně případných požadavků na osobní ochranné pracovní prostředky, pomůcky a školení.

Výpověď a výpovědní lhůta. Ve smlouvě by měl být vždy stanoven také proces výpovědi a výpovědní lhůta potřebná pro ukončení pracovního poměru a pracovní smlouvy, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance.

Nároky při ukončení pracovního poměru. Ujistěte se, že smlouva uvádí vaše nároky po skončení pracovního poměru, jako je výpovědní doba, odstupné a jakékoli další výhody.

Pracovní smlouva může obsahovat také další doložky:

Konkurenční doložka. Ta vás může po odchodu ze společnosti omezit v práci pro konkurenci. Zajistěte, aby trvání a rozsah klauzule byly přiměřené.

Práva duševního vlastnictví. Vaše pracovní smlouva by měla specifikovat, kdo vlastní práva duševního vlastnictví k jakémukoli dílu, které vytvoříte, když jste v konkrétní firmě zaměstnán.

Řešení sporů. Ve smlouvě by mělo být uvedeno, jak budou spory řešeny, zda prostřednictvím mediace, arbitráže nebo soudního systému.

Zapůjčení majetku. Ať už ke své práci dostanete firemní notebook, telefon, auto, přístup do systémů apod., vždy by mělo toto zapůjčení obsahovat informace o délce výpůjčky, provozní podmínky nebo také sériová čísla výrobků. Dodatek musí být opět podepsán obě stranami. 

Nejdůležitější ale je, abyste se před podpisem pracovní smlouvy ujistili, že všem podmínkám v ní uvedených rozumíte a souhlasíte s nimi. Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo obavy ohledně smlouvy, vyhledejte právní pomoc. Dobře zpracovaná pracovní smlouva vám může zajistit jistotu zaměstnání, ale špatně sepsaná může vést ke zmatkům, frustraci a v nejhorším případě i problémům pro budoucí zaměstnání.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.