Typy osobnostních testů: Profil Caliper

Typy osobnostních testů: Profil Caliper

V předchozích článcích zabývajících se osobnostními testy jsme si představili již metodu MBTI a typologii osobnosti, tzv. DiSC. V tomto článku si představíme další test, který je schopen hodnotit osobností charakteristiky a do jaké míry korelují se schopnosti vykonávat danou pozici nebo jakým způsobem se projevuje motivace či chování na pracovišti. Jedná se o tzv. Profil Caliper.

Profil Caliper byl vyvinut psychologem Georgem K. Prattem v roce 1957. Test je navržen tak, aby upozornil na přirozené silné stránky a talenty jednotlivce, což může recruiterům pomoci identifikovat potenciální kariérní cesty a oblasti osobního rozvoje. Kromě toho lze test také použít ke zlepšení týmové komunikace a spolupráce tím, že identifikuje doplňkové osobnostní rysy ve skupině.

Posouzení profilu Caliper je považováno za jeden z nejnáročnějších testů osobnosti, které dnes firmy využívají, a to nejčastěji v odvětví lékařském, leteckém, finančním nebo inženýrském. Typickým příkladem je firma IBM.

Test se skládá ze 180 otázek a zabere průměrně 2–3 hodiny a výsledky interpretuje certifikovaný psycholog nebo poradce. U většiny otázek vybíráte jedno tvrzení, které buď nejlépe nebo nejméně popisuje vaše názory a přesvědčení.

Test měří všechny vlastnosti a chování, které by mohly být prospěšné nebo naopak kontraproduktivní v konkrétním pracovním prostředí. Pokud test ukáže, že máte výjimečné vůdčí schopnosti, může vám nakonec zaměstnavatel vytvořit pozici na míru. Výsledky se rozděluji do čtyř skupin:

◾ Mezilidské dovednosti (vstřícnost, empatie, globální myšlení, spolupráce a týmová práce)

Přesvědčivost a vůdčí schopnosti (asertivita, naléhavost, postoj k riskování, delegování, ego, empatie a odolnost)

Schopnost rozhodování a řešení problémů, včetně úrovně kreativity, flexibility, pozornosti k detailu a abstraktního řešení problémů

Schopnost time managementu a osobní organizace, jako je motivace, sebeuvědomění, zodpovědnost a neustálé učení

Jak Profil Caliper aplikovat při náboru?

Určete relevantní osobnostní rysy. Identifikujte klíčové osobnostní rysy, které jsou důležité pro úspěch na konkrétní pracovní pozici. Profil Caliper dokáže posoudit širokou škálu osobnostních rysů, takže je důležité zaměřit se na ty, které jsou pro danou práci nejrelevantnější.

Analyzujte výsledky. Identifikujte tak kandidáty, kteří mají požadované osobnostní rysy pro danou práci. Profil Caliper poskytuje podrobnou zprávu, kterou lze použít k identifikaci silných a slabých stránek kandidátů i jejich potenciální oblasti rozvoje.

Použijte jej jako začátek konverzace. Diskuse o výsledcích celého testu může být skvělým způsobem, jak zahájit pohovor a vybudovat si vztah se zájemcem o pracovní místo. Zároveň můžete zhodnotit silné a slabé stránky a konkrétně je propojit s povinnostmi na pracovní pozici. Silné stránky a talenty, které hodnotící test nejvíce zdůrazní, použijte jako příklad pro konkrétní využití v této práci. Dejte kandidátovi prostor, aby vám představil konkrétní příklady ze svých minulých zkušeností, jak vám tyto silné stránky pomohly uspět na předchozích pozicích.

Naopak na oblasti, kde se možná bude kandidát potřebovat zlepšit nebo více rozvíjet své dovednosti, příliš netlačte, ale opět dejte prostor pro upřímnost a otevřenost. Potřebujete, aby byl kandidát vůdčí typ, ale má v této oblasti slabiny? Zdůrazněte, že jeho klíčovou zodpovědností bude vedení celého týmu a je k tomu proto potřeba oplývat určitými vlastnostmi nebo být ochotný si je osvojit. Vysvětlete, jak ve firmě pracujete na jejich zdokonalení a poslechněte si i vizi kandidáta, jakým způsobem a do jaké míry je ochoten dosáhnout pokroku. Tato úvodní diskuze vám může pomoci posoudit jejich způsobilost pro práci i celou společnost.

Aplikujte jej do firemní kultury. Použijte získané výsledky z testu kandidáta tomu, abyste je zasadili do fungující firemní kultury ve vaší firmě. Pomůže vám to vzájemně zjistit, do jaké míry je jeho osobnost v souladu s vašimi firemními rysy. 

Diskutujte o dynamice týmu. Profil Caliper lze také použít k diskusi o dynamice týmu a o tom, jak by se osobnostní rysy kandidáta mohly doplňovat nebo být v rozporu s ostatními v týmu. Navíc zjistíte, do jaké míry je kandidát schopen prokázat spolupráci a uvědomění o důležitosti týmové práce.

Rozhodněte se. Zvažte výsledky tohoto testování jako jeden z faktorů v celkovém rozhodovacím procesu. Při konečném rozhodování je důležité vzít v úvahu kromě osobnostních rysů i další faktory, jako jsou pracovní zkušenosti a dovednosti.


Osobnostní testy si v posledních letech získaly oblibu jako nástroj k lepšímu pochopení sebe sama, ale také ke zlepšení komunikačních a mezilidských dovedností. 

Profil Caliper je relevantní, protože pomáhá jednotlivcům a organizacím lépe porozumět osobnostním rysům a tomu, jak je lze použít k dosažení osobních a profesních cílů, zlepšit dynamiku týmu a činit lepší rozhodnutí. V náborovém procesu se jedná o cenný nástroj pro každého, kdo má zájem zlepšit sebeuvědomění a osobní rozvoj, vybudovat efektivní tým nebo zlepšit výkonnost firmy. 

Je však důležité si uvědomit, že všechny tyto testy osobnosti, včetně Profilu Caliper, mají svá omezení. Výsledky testu jsou založeny na self-reportingu a mohou být ovlivněny řadou faktorů, jako je nálada, úroveň sebeuvědomění a zkreslení sociální potřebnosti. Proto je důležité přistupovat k výsledkům testů s otevřenou myslí a nespoléhat se na ně jako na jediný základ pro důležitá životní rozhodnutí, včetně přijímání nových zaměstnanců.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.