Typy osobnostních testů: Typologie osobnosti DiSC

Typy osobnostních testů: Typologie osobnosti DiSC

V prvním článku zabývajícím se osobnostních testů na pohovorech jsme si představili ten nejpoužívanější – Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dnes se zaměříme na typologii osobnosti, tzv. DiSC.

Typologie osobnosti DiSC

Tento test popisuje základní vlastnosti, povahové rysy a chování. Používá se nejčastěji ve firmách, kde je denní rutinou komunikace, osobnostní růst nebo styk s klienty. Popisuje osobnost člověka a jeho slabé i silné stránky. Recruiterům pomáhá určit vaše profesionální chování, pracovní styl a schopnost pracovat v týmu. Znalost tohoto modelu pomáhá určit cesty ke zlepšení komunikace, předcházet konfliktům a nastavit vhodný komunikační styl.

Model může být použit ve společnosti a v individuálních případech i v dalších oblastech, jako je například zvládání stresu, kariérové poradenství, rozvoj manažerských kompetencí, rozvoj obchodních dovedností, rozvoj týmu a vzájemné spolupráce nebo rozvoj vztahů v soukromí i na pracovišti

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších typologií na světě, která je dnes užívána více než 40 miliony lidí.

Výsledkem testu je určení jednoho ze čtyř povahových rysů:

◾ Dominantní (D)

Inspirativní, vlivný (I)

Starostlivý, stálý (S)

Cílevědomý, svědomitý (C)

Dominantní typ

Dominantní lidé se zaměřují na výsledky. Jsou akční, rázní, sebevědomí, soutěživí a asertivní. Nemají rádi rutinní práci a spíše vítají výzvy a překážky, které zvládnout překonat svojí odhodlaností a silou vůle. Jsou to vizionáři, mají velmi dobré strategické myšlení, myslí rychle a patří k extrovertům, kteří se rádi baví s ostatními. Tito lidé se skvěle hodí na vedoucí pozice, ze kterých mohou kontrolovat druhé a vést organizaci k úspěchu. Ke své práci potřebují dostatek pravomocí a zodpovědnosti a rozhodně se chtějí vyhnout velkému množství administrativy nebo příkazů od jiných, které je kontrolují a svazují. Pokud je tedy takový člověk umístěn na špatné pozici, může ztratit motivaci a postupně vyhořet.

Inspirativní / vlivný typ

Inspirativní lidé, v této typologii také zvaní jako influenceři, jsou velmi přátelské, společenské, optimistické, výřečné a šarmantní osoby, které s radostí navazují nové kontakty. Snadno si zvládnou získat pozornost druhých, dokážou je nadchnout a motivovat, bývají přesvědčiví a dobří v budování vztahů. Jejich hnacím motorem je společnost lidí, práce v týmu, uznání a pochvala od druhých.

Vlivné osobnosti jsou obvykle výbornými obchodníky, řečníky, lidmi pracující v PR nebo marketingu. Rádi rozbíhají nové projekty, jelikož mají nespočet nápadů a jsou kreativní. Mezi jejich slabé stránky však patří dokončování projektů, plnění úkolů včas a efektivita. 

Starostlivý / stálý typ

Tímto typem je většinou introvertní a velmi sociálně orientovaný člověk. Snaží se podporovat ostatní členy týmu, jsou starostliví a většinou jim více záleží na ostatních než na sobě. Mají rádi stabilitu a jakékoliv změny nebo překážky, stejně jako problémy a výzvy, zvládají obtížně. Jsou však trpěliví, konzistentní, spolehliví, zodpovědní a dokáží dobře poslouchat a trpělivě vyjednávat. Raději než navazovat nové vztahy mají prohlubování těch existujících.

Problémem může u těchto lidí být i nerozhodnost a potíž projevit vlastní názor. Nejsou proto vhodní na vedoucí pozice. Na druhou stranu patří k těm pracovníkům, kteří jsou nenahraditelní pro každý tým, jelikož ho dokážou stmelovat. Vzhledem k tomu, že jim nevadí rutinní práce, jsou loajální a spolehliví, nejlépe se hodí jako sociální pracovníci, učitelé, zdravotní sestry, asistenti ve firmách nebo odděleních služeb pro zákazníky.

Cílevědomý / svědomitý / analytický typ

Tito lidé se vyznačují silnou touhou po přesnosti a preciznosti. Jsou analytičtí, zásadoví, logičtí a soustředění. Bývají zaměřeni na detaily a systematičnost. Většinou se jedná o introverty, kteří jsou však svědomití, kritičtí a stále přemýšlejí, zvažují pro a proti a hledají negativa.

V práci jsou perfekcionisti, ale odborníci a experti. Nejlépe fungují, když mají jasně vymezená pravidla a jistotu. Zakládají si na kvalitě a raději pracují samostatně. Při jednání s lidmi volí diplomatický přístup. Negativem u nich může být přílišná konzervativnost – nemají rádi změny, výzvy a nejistotu. Vše potřebují mít pod kontrolou a mnohdy mají problém si přiznat chybu.

Nevadí jim však rutinní práce. Hodí se na místa v účetnictví, právu, vědě nebo bance. 

Jaká osobnost jste vy?

Osobnostní test DiSC se obvykle provádí online a skládá se ze série otázek určených k posouzení dominantních osobnostních rysů jednotlivce. Výsledky testu se pak používají k identifikaci primárního typu osobnosti jednotlivce a k poskytnutí náhledu na to, jak se tato osoba může chovat v různých situacích.

Vyzkoušejte si online test na https://www.123test.com/disc-personality-test/. V každém segmentu stačí vybrat, který popis na vás sedí nejvíce a který považujete za nejméně shodný s vaší osobou.

Test DiSC lze použít pro různé účely, včetně osobního rozvoje, budování týmu a řešení konfliktů. Může pomoci jednotlivcům porozumět jejich silným a slabým stránkám. Může být také použit organizacemi k identifikaci nejvhodnějšího kandidáta na konkrétní roli nebo ke zlepšení dynamiky týmu.

Jedná se o cenný nástroj pro pochopení osobnosti a chování jedince. Identifikací dominantních osobnostních rysů osoby může test poskytnout náhled na to, jak se tato osoba může chovat v různých situacích, a může být použit ke zlepšení komunikace a spolupráce v osobním i profesním prostředí.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.