Toxické vztahy na pracovišti aneb jak přežít kancelářské drama

Toxické vztahy na pracovišti aneb jak přežít kancelářské drama

V dnešním (kariérním) světě tráví zaměstnanci významnou část svého života na pracovišti. Pro mnohé je udržování zdravých a pohodových vztahů s kolegy tím klíčovým, co je drží v dobré náladě a do práce se tak těší. Nikdo určitě nechce stále dokola řešit problémové kolegy nebo dramata, která se kolem nich neustále řeší. Nikdo ani nestojí o práci, do které chodí s nechutí nebo se vůbec bojí přijít, a to právě kvůli toxickým spolupracovníkům a mnohdy i nadřízeným. Takoví lidé totiž negativně ovlivňují naši spokojenost s prací, produktivitu a celkovou pohodu. Jak ale s takovou situací pracovat, pokud nastane? Pojďme se na celý koncept podívat od začátku.

Pochopení toxických vztahů na pracovišti

Toxické vztahy na pracovišti se týkají interakcí, které jsou charakterizovány negativitou, nepřátelstvím, manipulací nebo neúctou k druhým. Tyto vztahy mohou mít různé podoby, jako jsou konflikty se spolupracovníkem, napjaté vztahy s manažerem nebo toxická týmová dynamika. Účinky toxických vztahů mohou být škodlivé jak pro profesionální růst jednotlivce, tak pro osobní pohodu.

Rozpoznávání příznaků toxicity

Identifikace toxických vztahů na pracovišti je zásadní krok pro jejich vyřešení. Jak poznáme toxické chování?

◾ Neustále vás někdo kritizuje a znevažuje. Jste často vystaveni negativním komentářům, osobním útokům nebo nadměrné kritice.

Nedostává se vám důvěry a komunikace. Pokud si všimnete nedostatku transparentnosti, drbů nebo obecného selhání komunikace, může to vést k pocitu vyloučení z týmu a rozhodně se nepohybujete v přátelském kolektivu. 

Kolega nebo manažer vás sabotuje nebo s vámi manipuluje. Případy, kdy vaší práci hážou klacky pod nohy, jdou proti vašim úspěchům nebo příležitostem, je nejvyšší čas zpozornět.

Manažeři na vás přesouvají jejich agendu, kvůli které nestíháte vlastní práci bez jakékoliv další komunikace nebo vyslechnutí. Zároveň vás obtěžují i zcela mimo pracovní dobu a zahlcují vás dalšími úkoly.

Kolega ve vaší přítomnosti stále někoho pomlouvá. Bohužel to pak za vašimi zády může dělat i vám.

Někdo vás neustále zesměšňuje a nejen, že zpochybňuje váš pracovní výkon, ale také přímo vaši osobu.

Manažeři na vás přenášejí vlastní frustrace z vyššího managementu a dusí vás vlastní neschopností zvládat time management.

Spolupracovníci odmítají přijímat zpětnou vazbu nebo ji brát v úvahu. Na pracovišti to může vytvářet problémy a bránit růstu a úspěchu celého týmu. Pokud zároveň odmítají jakkoliv spolupracovat, může to opět zpomalit efektivitu týmu, ale i chod firmy.

Nedostáváte informace k pracovním postupům a nikdo s vámi dostatečně nekomunikuje, co se od vás očekává, ale přesto se od vás vyžadují nevyřčené konkrétní výstupy.

Nedostává se vám nárok na kompenzaci za nic, co uděláte navíc, přestože jiní mohou různých benefitů zneužívat pravidelně.

Nikdo vám nenabídne pomoc při návalu práce, ani není ochotný přiložit ruku k dílu, když o to požádáte. Zároveň však od vás očekávají, že vy budete vždy připraveni pomáhat bez ohledu na vašich povinnostech. Pokud vám kolega nabídne, že vám pomůže pouze s podmínkou, že v budoucnu musíte jeho úsilí oplatit, zbystřete!

Jakákoli forma obtěžování, urážlivých komentářů, sexuálních narážek, šikany, včetně verbální, fyzické nebo kyberšikany. Nic z toho by nikdy nemělo být tolerováno.

Proč je to špatně?

Pokud takové – toxické – chování narušuje chod pracoviště a ostatní zdravé vztahy, může to mít negativní dopad jak na celou firmu, tak i jednotlivé pracovníky a jejich psychiku. K čemu může dojít?

Rozptýlení a drama. Když je pracovní prostředí plné konfliktů, členové týmu se mohou cítit nepohodlně sdílet své nápady a spolupracovat na společných cílech. Toxičtí spolupracovníci ztěžují ostatním členům týmu soustředit se na svou práci, efektivně spolupracovat a celkově udržovat pozitivní atmosféru.

Snížená důvěra. Pokud se spolupracovník chová neuctivě a pracuje proti zájmům svého týmu, může to mít škodlivý dopad na úroveň důvěry všech členů týmu. Nedůvěra může bránit pokroku týmu a vytvářet významné výzvy během společných aktivit.

Ohrožené hodnoty. Toxičtí spolupracovníci a jejich chování mohou ohrozit hodnoty organizace. Pokud se například člen týmu soustavně chová způsobem, který je nečestný a sobecký, může to nejen brzdit pokrok a znepříjemňovat život ostatním, ale může to podkopat běžné organizační hodnoty, jako je integrita a odpovědnost.

Ohrožená týmová kultura. Aby týmy úspěšně spolupracovaly, musí dodržovat stejné profesionální hodnoty a morální standardy. Chování toxického kolegy může degradovat týmovou kulturu tím, že zavádí neuctivé a neproduktivní chování jako běžnou normu.

Zvýšený stres. Když jsou dobře naladění členové týmu neustále vystaveni neprofesionálnímu chování toxického spolupracovníka, může to mít negativní účinky na fyzické a duševní zdraví. Což může vyeskalovat do stresových reakcí, ve kterých je pro ně náročné být produktivní a udržet si emoční stabilitu. V neposlední řadě to může pracovníka donutit pracoviště opustit, přestože nic ostatního nenasvědčovalo tomu zaměstnání změnit. I taková náhlá změna může opět vést k tíživé životní situaci.

Jak to vyřešit?

Přemýšlejte a analyzujte. Začněte uvažováním o svém vlastním chování a jednání, abyste se ujistili, že k toxicitě nepřispíváte i vy sami. Objektivně analyzujte situaci a určete, zda lze vztah zachránit nebo zda vyžaduje vnější zásah.

Odpoutejte se od negativního chování. Toxičtí kolegové jsou často závislí na tom, že ostatní obtěžují svým chováním a žijí z toho, že na něj reagujete, proto se vás mohou cíleně snažit zatáhnout do konfliktu. Pokuste se odolat a reagujte na jejich chování neutrálně. Postupem času je může váš lehký flegmatismus odradit a půjdou to zkusit jinam. Ani v takovém případě byste však neměli nad situací mávnout rukou a minimálně si o tom s někým nadřízeným promluvit.

Komunikujte asertivně. Při řešení problému zvolte vhodný čas a místo pro otevřený a upřímný rozhovor se zúčastněnou osobou. K vyjádření svých pocitů a obav používejte výhradně označení „já“ a zaměřte se spíše na dopad jejich chování, vašeho postavení v situaci, než abyste je osobně napadali nebo do problému zatahovali nezúčastněné osoby.

Stanovte si hranice. Jasně definujte své hranice a asertivně je sdělujte. Buďte zásadoví v tom, co budete a co nebudete tolerovat, pokud jde o chování a zacházení.

Dokumentujte incidenty. Zaznamenávejte konkrétní incidenty, včetně dat, časů a podrobností o toxickém chování. Tato dokumentace může být cenná, pokud si chcete vzpomenout na všechny konkrétní informace při řešení problému v budoucnu.

Vyhledejte pomoc. Diskutujte o situaci s důvěryhodnými kolegy, přáteli, vedením nebo HR oddělením, kteří mohou poskytnout nový úhel pohledu, situaci zhodnotit a navrhnout řešení. Sdílení vašich pocitů vám navíc může ulevit a poskytnout emocionální podporu i potvrdit vaše obavy.

Zaměřte se na péči o sebe. Pečujte o svou duševní a emocionální pohodu tím, že se budete věnovat činnostem, které snižují stres a podporují relaxaci. Udržujte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pravidelně cvičte a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

V týmovém prostředí je pro spolupracovníky důležité rozvíjet zdravé vztahy postavené na důvěře, spolehlivosti a dobré víře. Ne všechny vztahy na pracovišti jsou samozřejmě pozitivní. Je důležité si však najít balanc a naučit se spolu vycházet tak, aby vztahy nijak neohrozily chod společnosti. Zároveň však nikdy nezapomínejme na vlastní duševní zdraví.

Ať už budete mít podezření na jakékoliv špatné chování, nebo vám bude cokoliv nepříjemné, vždy upřednostňujte zdravou a otevřenou komunikaci, v případě potřeby vyhledejte pomoc a snažte se podniknout proaktivní kroky k podpoře pozitivního pracovního prostředí. Přispějete tak ke svému vlastnímu růstu, štěstí a úspěchu na pracovišti.

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.