8 tipů, jak odpovědět na otázku „Jaké jsou vaše slabiny?“

8 tipů, jak odpovědět na otázku „Jaké jsou vaše slabiny?“

Na pohovoru se setkáte s různými otázkami týkajících se vašich zkušeností, znalostí i dovedností. V jednom z předchozích článků jsme se například zaměřili na to, co odpovědět na dotaz “Kde se vidíte za pět let?”. Jak ale odpovědět na otázky, které se týkají možná i něčeho lehce negativního, jako jsou například vaše slabiny? Pojďme se podívat, jak s takovou otázkou naložit a jak přetočit vaše slabiny v něco silného, co vám může i tak pomoci k přijetí do zaměstnání.

Pozitivně definovat své slabé stránky může být náročné, ale když zapojíte sebereflexi nebo způsob, jakým s těmito nedostatky pracujete, můžete se rychle odlišit od ostatních uchazečů.

Klíčem k přípravě odpovědi na tuto otázku je především slabiny identifikovat. A to nejlépe tak, aby stále vyjadřovaly silné vlastnosti. Zde je osm tipů, co můžete při pohovoru zmínit:

1. Příliš se soustředím na detaily

Zabývat se podrobnostmi je z obecného pohledu pozitivní věc, ale pokud jste někdo, kdo má tendenci trávit příliš mnoho času s detaily, lze to zároveň považovat za slabinu. Dáváte tím sice najevo, že jste všímaví a daný úkol se díky vám může vyhnout drobným chybám, avšak příliš velký perfekcionismus může přinášet úskalí například v týmové spolupráci. Nezapomeňte proto vysvětlit, že díky vašemu smyslu pro detail jste schopni odvést práci kvalitně a ve stanoveném termínu. Přece jen, dělat chyby a neustále se vracet k jednomu úkolu stojí firmu čas a peníze. Přesto ale upozorněte na to, že se snažíte usilovat o jistou rovnováhu, aby lpění na detailech nenarušovalo nebo nezdržovalo proces práce.

2. Je pro mě těžké opustit projekt

Když něčemu věnujete hodně času a úsilí, je běžné pociťovat obavy z toho, že úkol nebo projekt musíte považovat za dokončený nebo ho předat jinému týmu. Pokud jste největším kritikem vaší práce vy sami, je snadné hledat neustále nějaké chyby a pokoušet se o změny třeba i na poslední chvíli. Tím totiž můžete ohrozit časový harmonogram a mohla by se tak opozdit navazující práce jiného týmu. Je proto důležité zmínit, že se touto svojí obavou snažíte pouze eliminovat chyby a předat úkol v jeho nejlepší formě. Pomoci vám může také předem naplánované revize, které nastanou při jakékoliv změně během projektu. Vyhnete se tak tomu, že by bez kontroly práce pokračovala a muselo se později vše předělávat. Nebudete tak ani dělat změny na poslední chvíli. 

3. Mám problém říct „ne“

Pomáhat kolegům na projektech a zvládat i vlastní pracovní zátěž je mnohdy umění. A je třeba v něm najít rovnováhu. Z pohledu zaměstnavatele se někdo, kdo přijímá všechny požadavky, zdá oddaný a dychtivý. Ale může to být také někdo, kdo nezná své limity, a nakonec potřebuje pomoc nebo prodloužení vlastních deadlinů, protože nestíhá dokončit svoji práci. Pokud se nedokážete přimět, abyste řekli „ne“, na pohovoru upozorněte, jak se snažíte lépe organizovat své úkoly. Práce pro vás samozřejmě může být priorita, ale nikdy byste neměli zapomenout na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Můžete například uvést, že vás to v minulosti vedlo ke stresu nebo dokonce syndromu vyhoření, a proto si už dáváte pozor na množství práce, kterou jste schopni pojmout. Začali jste například používat aplikace pro lepší správu projektů? Podělte se s pohovorujícími o konkrétní příklady. Zároveň tím ukážete i vaši schopnost projektového řízení a time managementu.

4. Jsem nervózní, když není práce dokončena včas

Zatímco vyjadřování stresu nebo frustrace z promeškaných termínů lze považovat za slabost, zaměstnavatelé většinou oceňují pracovníky, kteří kladou důraz na deadliny a snaží se dodržet odevzdání práce v plánovaném termínu. Formulujte proto tuto slabou stránku tak, že velmi oceňujete dokončenou práci včas a zaměřujete se proto na způsoby, jak pomoci při jejím dokončování, jak zlepšovat procesy a jak pracovat efektivněji.

5. Mohl/a bych mít více zkušeností v…

Každý kandidát má oblasti, ve kterých může zlepšit své znalosti a dovednosti. Možná je to vytváření kontingenčních tabulek v Excelu. Možná je to dovednost jako mluvení na veřejnosti nebo vedení týmu. Ať už je to cokoliv, je dobré konkrétně pojmenovat činnosti, ve kterých víte, že se můžete zlepšit a že znáte způsoby, jak si můžete vzdělání v těchto oblastech doplnit. Dáte tím najevo sebereflexi, ale také chuť učit se novým věcem a čelit výzvám. Pozor! Ujistěte se však, že nezmiňujete slabinu, která by pro pozici, na kterou se hlásíte, byla stěžejní.

6. Někdy mi chybí sebevědomí

Nedostatek sebedůvěry je běžnou slabinou, která však může někdy způsobit neefektivitu vaší práce. Můžete se například cítit, že nejste dostatečně kvalifikovaní na prezentaci na důležité schůzce, přestože by váš nápad mohl týmu pomoci dosáhnout lepších výsledků. I když je pokora v každém aspektu života potřebná a užitečná, je také zároveň nutné zachovat si jistou dávku zdravého sebevědomí, abyste svou práci mohli vykonávat na optimální úrovni.

Pokud je toto slabost, kterou se rozhodnete při pohovoru zmínit, zdůrazněte, proč tomu tak například v předchozím zaměstnání bylo. Můžete uvést, že jste nedostávali od nadřízených prostor přijít s vlastními nápady, a proto jste si v další situaci nevěřili nebo se cítili demotivovaní. Zkuste však zmínit, jak jste se se svojí sebedůvěrou snažili pracovat, i když to třeba nebylo zrovna na pracovišti. Zmiňte jakékoliv úspěchy, které vznikly díky tomu, že jste se neostýchali a nebáli se říct svůj názor.

7. Občas neumím požádat o pomoc

Požádat o pomoc je nezbytnou dovedností. A to jak ve chvíli, kdy vám chybí určitá odbornost a něčemu nerozumíte, tak když se cítíte vyhořelí nebo nezvládáte pracovní zátěž. Vědět, kdy a jak požádat o pomoc, poukazuje na silné sebeuvědomění a pomáhá firmě tím, že předchází možné neefektivitě. Pokud víte, že v minulosti pro vás bylo obtížné požádat o pomoc, vysvětlete, proč víte, že je to prospěšné, a uveďte způsoby, jakými jste se snažili tuto dovednost zlepšit. Dáte tak najevo, že jste ochotni na sobě neustále pracovat.

8. Bylo pro mě těžké pracovat s určitými lidmi

I ti nejflexibilnější lidé mohou mít problém spolupracovat s těmi, kteří mají určité vlastnosti nebo osobnostní rysy. Mít dobré schopnosti týmové spolupráce a umět dobře komunikovat s kolegy je pro firemní kulturu a samotnou práci velmi důležité. Vysvětlete tedy, že víte, jak jsou tyto aspekty důležité a jak případně řešíte vaši nespokojenost nebo dokážete změnit svůj přístup tak, aby to nijak neohrozilo chod společnosti nebo práci v týmu. 

Můžete zmínit konkrétní situace, se kterými jste byli v minulosti nespokojeni nebo s jakými problémy jste přišli do kontaktu a jak jste je vyřešili. Například můžete uvést, že jste v předchozím zaměstnání museli spolupracovat s agresivními typy osobností. I když chápete, že různorodost lidí dělá firmu silnou, není vám příjemné být hrubě umlčováni ostatními, a proto jste se rozhodli trávit více času s kolegy, se kterými jste se cítili dobře a spolupráce s nimi byla pohodovější.


Při hledání odpovědi na otázku „Jaké jsou vaše slabiny?“ je vždy nejlepší zmínit maximálně dva příklady a ideálně takové, které přímo nesouvisí s danou pozicí nebo vždy nemusí znít pouze negativně. Nikdy ale nezapomeňte raději vysvětlit, jak pracujete na překonání svých nedostatků. Doplněním vlastní sebereflexe můžete ve výsledku dosáhnout přeměny konkrétní slabiny na silnou stránku, díky které budete nejlepším kandidátem pro získání práce. 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.