Firemní kultura od A do Z

Firemní kultura od A do Z

Jakmile vstoupíte do konkrétní firmy, vždy z ní máte nějaký dojem. Ať už dobrý, nebo špatný, v obou případech je to díky firemní kultuře. Ta by měla být důležitým aspektem a srdcem každé firmy. Do jaké míry je reálně přítomná však záleží na velikosti společnosti a lidech, kteří ji vedou. Jinak se firemní kultura projevuje v korporátu a jinak v malé firmě nebo start-upu o 20 zaměstnancích, kteří se všichni vzájemně znají. 

Co je to firemní kultura?

Firemní kultura se týká přesvědčení, hodnot, celkového chování zaměstnanců a jejich vzájemné interakce. Ovlivňuje firemní strategii a podporuje dosažení firemních cílů. Zahrnuje také chování lidi na vedoucích pozicích, jakým způsobem zaměstnanci komunikují se zákazníky, partnery nebo dodavateli.

Firemní kultura je jakési jádro, které by pracovníci měli mít rádi. Ať už je to určitý typ atmosféry, nastavení komunikace, způsob, jak se kolegové setkávají, jakým způsobem pracují, jaké mají možnosti, jak se k nim firma chová, jaká je rovnováha mezi pracovním a osobním životem, jak se mohou oblékat, do jaké míry mohou říkat svůj názor a přicházet s nápady, nebo zda si s vedením tykají či ne. Je to něco, co z firmy mohou cítit také samotní klienti nebo zákazníci, ztotožnit se s ní a říct si, že to je důvod, proč chtějí právě zde nakoupit případně tam taky pracovat.


„Firemní kultura je to, co lidé dělají, když se nikdo nedívá.“ - Herb Kelleher, předseda správní rady aerolinek Southwest Airlines.


Tradičnější firemní kultury vytvářejí prostředí s nařízeními a přísnými pravidly oblékání. Na venek mohou takové firmy působit upjatě a byrokraticky. Oproti tomu ty neformální poskytují uvolněnější a příjemnější atmosféru s menším počtem pravidel. Často ale více podporují kreativní nápady. Důležitým aspektem je proto hierarchie. Pokud firma funguje na principu úrovní, běžný zaměstnanec se nejspíš nikdy nesetká s tím nejvyšším vedoucím, natož aby s ním probíral své denní strasti nebo nápady. Pokud spolu naopak zaměstnanci a manažeři sdílí kancelář, na denní bázi řeší běžné problémy z pracovního i soukromého života a jsou si tedy bližší i po lidské stránce. 

Proč je firemní kultura tak důležitá?

Zaměstnanci raději pracují pro společnosti, jejichž firemní kultura je v souladu s jejich vlastními hodnotami. Kromě jejich štěstí se podporuje efektivita práce, a to je pro firmu jako zaměstnavatele stejně důležité.

Silná kultura dává zaměstnancům příležitost ke kariérnímu růstu. Povýšení je motivuje a dosahují tak lepších pracovních výsledků a zůstávají loajální k organizaci, která jim tuto možnost poskytuje. To navíc výrazně snižuje fluktuaci zaměstnanců, což vede ke snížením nákladů na lidské zdroje.

Jak se vyvíjí firemní kultura?

Každá firemní kultura je jedinečná a nepřenosná. Lze ji rozvíjet buď organicky nebo prostřednictvím vědomé strategie. Ta organická se postupem času vyvíjí se správným počtem stejně smýšlejících jedinců ve stejném pracovním prostoru. Zaměstnanci pak například často napodobují své manažery v oblékání i chování. Druhým způsobem je předem naplánovaná kultura, odvozena tak, aby byla v souladu s firemními cíli a záměry. Například ve společnost zabývající se moderní technologií nebo herním průmyslem se setkáte spíše s neformálním dress codem i typicky vybavenou kanceláří, kde najdete třeba hernu nebo posilovnu. V bance pak neuvidíte nikoho v kraťasech, ani psa vedle pracovního místa, a všichni budou pravděpodobně sedět za čistým a uklizeným stolem s jmenovkou.

Jak vytvořit firemní kulturu?

Neexistuje jediný správný způsob, jak vytvořit firemní kulturu. Kultura funguje nejlépe, když je jedinečně přizpůsobena jednotlivým týmům, odvětvím a pracovním prostředím. Vytvoření uvolněné atmosféry proto nemusí fungovat ve státních firmách nebo odvětvích s vážnou tématikou.

Základním principem firemní kultury by měl být leadership. Podle toho, jak funguje vedení a nejvyšší šéf, jakým příkladem jde ostatním a jaká pravidla nastavuje, tak funguje i zbytek firmy a všichni zaměstnanci. A to dále vede k tomu, jak se chovají zákazníci. Pokud ani člověk, který za celou společností stojí, nevěří cílům, vizím ani hodnotám firmy, odráží se to v celé firmě i její kultuře. Kdokoliv zvenčí tomu tedy také nebude věřit, a to ani firmě samotné.

Z toho důvodu by také všechna nová nařízení a všechny důležité změny měli pramenit přímo od vyšších managementů než například od firemní nebo týmové personalist/ky, která informaci rozešle hromadně emailem. Ve všem totiž platí, že osobní sdílení se zaměstnanci přináší nejlepší výsledky. Zaměstnanci uvidí, kdo je tím člověkem, který má ve firmě nejvyšší slovo a jak se chová. Je to inspirativní a motivující příklad pro mnoho pracovníků. Práce je pak odváděna přirozeněji, když každý ví, na koho se obrátit a pro koho pracují. 

Jak firemní kulturu rozvíjet?

Firma je nejen o byznysu, ale o lidech. Manažeři, ředitelé nebo majitelé by se proto vždy měli snažit všechny rozvíjet, nehledě na jejich pozice, aby se každý cítil spokojený a do práce se těšil. Ve správně nastavené firemní kultuře pak fungují vztahy, hodnoty, zpětná vazba, je prostor pro kreativitu, lidé mohou přicházet s názory, nápady a podněty ke zlepšení. Všechna tato zapojení lidí do fungování firmy vytváří konkurenční výhodu. 

Na rozvoji proto spolupracujte se všemi týmy. Zeptejte se svých zaměstnanců na jejich názory a na to, co oceňují a očekávají. Udělejte si seznam priorit a pokynů, kterými se musí každý řídit. Jak firma roste, plánujte si časté schůzky a sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců v různých oblastech, včetně komunikace. Nakonec své hodnoty propagujte a komunikujte se svými zákazníky prostřednictvím marketingu. Dejte svým klientům i potenciálním zaměstnancům vědět, kdo jste a za čím jako organizace stojíte.

Firmy také často během výběrových řízení aplikují tzv. pozorovací dny. Kandidát stráví ve firmě běžný pracovní den, aby zhodnotil, jak mu práce, prostředí i lidé vyhovují. Až poté se obě strany dohodnou, zda by spolupráce mohla fungovat.

Kdo se stará o firemní kulturu?

Pokud je člověk v práci kvůli špatně nastavené firemní kultuře nešťastný, peníze to nezachrání. Raději si najde takové místo, kde se bude cítit potřebný, kde se bude moci rozvíjet a kolegové si s ním popovídají z upřímného zájmu, protože je to zvykem. A to klidně i za vidinu menší výplaty. 

V malých firmách je firemní kultura výrazným prvkem, který však vždy musí pramenit od majitele. O denní implementaci dílčích aktivit se v rámci firemní kultury může starat tzv. happiness manager. Člověk, který se stará o lidi, zajímá se, jak žijí a jak fungují, klade důraz na život v rovnováze, dbá o mentální a psychické zdraví pracovníků. To mohou podpořit teambuildingy nebo pořádání společenských akcí, 1-2-1 setkání, otevřená komunikace, nejrůznější výhody a benefity, vytvoření zábavného pracoviště a pravidelné poskytování zpětné vazby.

V dnešní době pravidelných home office není problém řešit firemní kulturu ani na dálku. Pokud vaše firma pracuje zcela remote, rozhodně alespoň jednou za čas zařaďte do harmonogramu online setkání, na kterém budou přítomni všichni včetně vedoucích pracovníků. Zaměstnanci by díky tomu měli mít možnost se na cokoliv zeptat. Bez osobního kontaktu to může být prvním krokem, jak firemní kulturu začít řešit.

Typy firemní kultury

I když se firemní kultura mezi organizacemi liší, existuje několik běžných typů, se kterými se můžete setkat. Některé společnosti navíc zapadají do kombinace více z nich.

Tým na prvním místě

Společnosti s touto firemní kulturou najímají lidi na základě toho, jak dobře odpovídají hodnotám a přesvědčením dané organizace, a poté zvažují dovednosti a zkušenosti. To často vede ke spokojené pracovní síle s hrdými a zapálenými zaměstnanci. Společnosti založené na týmech mohou také organizovat pravidelné týmové výlety a společenská setkání mimo práci. Zaměstnavatel také většinou žádá o zpětnou vazbu a podporuje otevřenou komunikaci, a to i mezi odděleními.

„Elitní“ kultura

Inovativní, špičkové a rychle rostoucí společnosti mají obvykle elitní firemní kulturu. Snaží se přijímat sebevědomé, talentované lidi, kteří budou odvážnými vůdci a překročí tradiční limity. Protože tyto organizace jsou často průkopníky, kteří dělají smysluplnou práci ve svých oborech, zaměstnanci jsou vysoce motivovaní a hrdí na své úsilí v takové práci.

Horizontální kultura

Start-upy a menší společnosti mohou podporovat horizontální kulturu, ve které jsou pracovní názvy, role a popisy mezi vámi a vašimi spolupracovníky proměnlivé. Podporují týmové prostředí zaměřené na spolupráci, která je velmi komunikativní a usnadňuje inovace. Pokud vaše pracoviště používá horizontální kulturu, obvykle se účastníte mnoha meetingů a vidíte do hodně aspektů společnosti. Tento typ firmy může mít generálního ředitele, který se často zapojuje do běžných pracovních činností. 

Konvenční kultura

Společnosti, které se vyhýbají riziku s tradičními kodexy oblékání a zavedenou hierarchií, jako jsou banky a právnické firmy, mají často konvenčnější firemní kulturu. S nárůstem nových technologií, sociálních sítí a počtu mileniálů začaly tradiční společnosti přijímat nové způsoby komunikace a spolupráce. 

Progresivní kultura

Firmy v přechodu, ať už kvůli fúzím, změnám trhu, odkupům nebo novému vedení, mají progresivní kulturu. Toto prostředí nabízí příležitost předefinovat nebo vyjasnit role, cíle a poslání. Pokud dobře komunikujete, vítáte změny a rádi zkoušíte nové nápady, v takovém prostředí máte velkou šanci na úspěch. 

Kultura advokacie

Společnosti s kulturou advokacie se zaměřují na změny, rizika a inovace. Váží si zaměstnanců, kteří kreativně myslí a nabízejí nové nápady. Tyto firmy vždy myslí dopředu a vyvíjejí nové produkty. Pravidelně sdílejí nápady a posunují společnosti vpřed prostřednictvím strategií a brainstormingů. Často jsou také řízeny efektivními lídry ochotnými pracovat nad rámec. Tento typ kultury je běžný v neustále se měnícím technologickém průmyslu, kde se pravidelně vyvíjejí a uvolňují na trh nové produkty.

Rodinná kultura

Týmově orientované a akční firmy, které rády přijímají změny. Štěstí, pracovní spokojenost zaměstnanců a důraz na spolupráci jsou hlavními prioritami. Tyto společnosti si váží každého jednotlivce a vítají otevřenou komunikaci i zpětnou vazbu od zaměstnanců.

Hierarchická kultura

Společnosti s kulturou hierarchie se řídí tradičními obchodními praktikami s jasnou linií mezi vedením a zaměstnanci. Fungují v pracovním prostředí s averzí k riziku a dobře definovanými procesy. Tyto druhy podniků mají obvykle pevnou strukturu včetně definované pracovní doby, a dokonce i daný dress code. Důraz je kladen spíše na každodenní činnosti než na vztahy se zaměstnanci nebo zpětnou vazbu.

Tržní kultura

Společnosti s tržní kulturou upřednostňují ziskovost a podíl na trhu. Je to nejagresivnější a nejkonkurenceschopnější typ firemní kultury. Jsou to organizace orientované na výsledky, finanční úspěch, na plnění kvót, dosahování cílů než na spokojenost zaměstnanců.


Každá společnost má svůj vlastní typ firemní kultury, která definuje přesvědčení, standardy a hodnoty organizace. Má totiž významný vliv na obchodní cíle i morálku zaměstnanců. Pokud společnost i pracovníci sdílejí a uznávají stejné hodnoty, jsou obě strany nejen spokojené, ale jejich výkonnost vede k úspěchu. Pamatujte také na to, že firemní kultura zahrnuje i online komunikaci – to, jak se zákazníky mluvíte na sociálních sítích nebo po telefonu. Podstatnou částí je samozřejmě i komunikace osobní. Pokud firma nabízí například servis spotřebičů, určitě jako zákazník rád uvítáte někoho příjemného a ochotného, kdo k vám domů dorazí, nikoliv hulváta. Firemní kultura proto začíná už ve chvíli výběrového řízení, kde se řeší, zda člověk do týmu a hodnot zapadne a je v souladu s tím, čemu společnost věří.

Pokud se chystáte na pohovor, připravte se i na otázky právě ohledně firemní kultury. V tomto článku jsme popsali 10 klasických otázek, na které můžete být dotázáni. Nastudujte si proto předem základní hodnoty firmy a připravte si odpovědi. Zároveň buďte ale vždy upřímní, zvýšíte si tak šanci na úspěch. 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.