Outplacement aneb podpora zaměstnanců při propuštění

Outplacement aneb podpora zaměstnanců při propuštění

Každý se už nejspíš někdy setkal s odchodem ze zaměstnání a změnou práce. Probíhalo to hladce? Dostali jste podporu ze strany zaměstnavatele nebo vám byla předložena výpověď a dále se s vámi nikdo nebavil? Pojďme se podívat, jaký ideální stav by v takové situaci měl nastat a jak by se k tomu měla postavit samotná firma. 

Co je to outplacement?

Jak ve své knize Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy uvádí Michael Armstrong, outplacement je činnost firem, která zahrnuje pomoc nadbytečným pracovníkům při hledání náhradního zaměstnání. Nejde však jen o pomoc s hledáním nové práce, ale také o konzultace, které mají propuštěnému zaměstnanci pomoci vyrovnat se s novou situací, jakou změna kariéry bezpochyby je. Většinou navíc ještě doprovázená stresem, nejistotou, obavami nebo pocitem beznaděje a vlastní nedostatečnosti. Tyto konzultace se pak snaží pracovníkům poskytnout odbornou psychologickou pomoc, ale také je naučit, jak správně napsat životopis, jak se připravit na přijímací pohovor, jak udělat dobrý dojem nebo na co se při výběrovém řízení zeptat. Zároveň se jim snaží pomoct nabídnout vzdělání v oblastech, ve kterých sami nacházejí nedostatky. Většina firem, které tyto konzultace nabízí, jsou často zároveň přímo napojeny na firmy, které těmto pracovníkům mohou nabídnout volné místo. 

Outplacement zkrátka funguje tak, aby se při ukončení pracovního poměru neřešily pouze peníze, ale aby se brala v potaz také budoucnost daného pracovníka a jeho další možnosti na trhu práce. Ukončení pracovního poměru se samozřejmě odvíjí od výpovědních důvodů dle Zákoníku práce.

Proč je to důležité?

Outplacement je zároveň součástí firemní kultury. Je to něco, díky čemu mají obě strany v této velké změně klidný přechod a mohou se v závěru rozloučit bez zášti nebo provinění. Ideálním stavem je poté spokojený zaměstnanec, kterému byla poskytnuta veškerá podpora při hledání nové práce, ale zároveň spokojený zaměstnavatel, který si i přes zdánlivě špatnou situaci dokázal udržet pozitivní atmosféru na pracovišti i stabilní výkonnost a produktivitu. Především však jde firmě o péči odcházejících zaměstnanců, ale i dobrou pověst, kterou si díky implementaci outplacementu zachová, a zároveň dá ostatním zaměstnancům najevo, že se o své lidi umí postarat. Je potřeba klást důraz i na to, aby firma nepřišla o pracovníky, kterých se propuštění zdaleka netýká. Všechny tyto aktivity jsou zkrátka součástí employer brandingu, který buduje svoji reputaci jakožto zaměstnavatele.

S outplacementem také úzce souvisí tzv. offboarding, který se zaměřuje na udržení pozitivních vztahů a vytváří hladký průběh mezi odchodem zaměstnance a příchodem nového. Detailně jsme tento proces popsali v tomto článku.

Jak to funguje v praxi?

Proces zaměstnávání propuštěných zaměstnanců může fungovat několika způsoby. Ve své knize Outplacement: A Guide to Management and Delivery je popsal Max Eggert, zkušený manažerský psycholog. Podle něj by měly proběhnout diskuze o problémech souvisejících s propuštěním zaměstnance, ale také debata o dosavadních úspěších a zkušenostech, které mohou být dále podkladem pro nové pracovní pozice. Součástí procesu by správně mělo být také posouzení zaměstnance psychologem, zpracování životopisu a plánu na hledání nového zaměstnání.

Outplacement se však nevěnuje pouze propuštěným zaměstnancům, ale i stávajícím nebo těm na manažerských pozicích. Stejně jako u offboardingu je důležité, aby vedoucí pracovníci byli seznámeni s tím, kdo a kdy bude propuštěn, jakým způsobem bude jejich práce zastoupena a aby dostali všechnu potřebnou podporu, kterou v této krizové situaci budou potřebovat.

Implementace outplacementu v českých firmách

Outplacement je v Česku rozšířen především ve velkých a úspěšných firmách, kde neobvykle dochází k hromadnému propuštění lidí. Snaží se tak zajistit kvalitní vztahy obou stran i při odchodu zaměstnance a zajistit mu hladký odchod z práce. K tomu mnohdy využívají nejrůznějších benefitů, jako jsou dny dovolené navíc, zvýhodněné nákupy zboží či ponechání firemních technologií, například služebního notebooku či telefonu, nebo odstupné, které se konkrétněji vypočítává dle odpracovaných let, jak opět uvádí Zákoník práce.

Outplacementem se u nás zabývá také Úřad práce, která nabízí pomoc jak zaměstnavatelům, pokud procházejí strukturálními změnami a jsou nuceni propouštět své zaměstnance, tak pracovníkům se snahou zvýšit adaptabilitu pro nalezení nového zaměstnání. O pomoc mohou zažádat ale i ti zaměstnavatelé, kteří přijímají čerstvě propuštěné zaměstnance z jiné firmy. Podporu tak mohou využít ve formě poradenství, vzdělávacích kurzů (v oblasti finančního práva finanční gramotnosti a soft skills), rekvalifikace a vzdělávacích aktivit, zprostředkování zaměstnání nebo monitoringu zaměstnavatelů, kteří se chystají propouštět nebo přijímat nové pracovníky. Outplacement je tak jednou z dalších služeb, kterou Úřad práce uchazečům o zaměstnání zdarma nabízí. 

Využijte příležitostí

Přestože se propuštění může na první dojem jevit jako jedna velká katastrofa, je třeba se na to dívat z té lepší stránky. Nejenže je tu outplacement od toho, aby vám firma kryla záda, ale můžete tuto situaci využít zcela ve svůj prospěch. I když jste na své stávající pozici byli spokojeni, možná jste neměli prostor k dalšímu vzdělávání. Nyní si můžete doplnit dovednosti a znalosti, které vám pomohou při hledání nové práce. Možná také zjistíte, že vás dosavadní práce nikam neposouvala a nyní objevíte zcela novou oblast, která vám dodá čerstvou energii. V každém případě je ztráta zaměstnání něco, na co se člověk nedokáže předem připravit a nikdy neví, jak bude na tuto změnu reagovat. Je proto důležité zachovat chladnou hlavu a v případě potíží si říct o adekvátní pomoc. Držíme palce! 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.