Úkoly během výběrového řízení. Co čekat a jak vyniknout?

Úkoly během výběrového řízení. Co čekat a jak vyniknout?

Během výběrového řízení zaměstnavatelé často používají testy k vyhodnocení vašich dovedností, schopností plnit úkoly, ale také k posouzení vaší osobnosti. Tyto testy pomáhají určit, zda jste vhodným kandidátem pro danou pozici a jeví se jako lepší ukazatel toho, do jaké míry jste na práci připraveni, než jaké předchozí zkušenosti náborářům sdělíte. Pojďme se podívat, s jakými testy se nejčastěji u pohovorů setkáte a jak je nejlépe zvládnout. 

Co jsou náborové testy?

Testy u pracovního pohovoru jsou speciálně navrženy tak, aby poskytly představu o vašem potenciálu a pravděpodobnosti úspěchu v práci. Testy mohou být specifické pro danou pracovní pozici. Pokud se například ucházíte o roli editora, může být v rámci testu hodnocena stylistika, gramatické a editační dovednosti. Zároveň se však může hodnotit, zda jste extrovert či introvert nebo zda prokazujete známky chování, které jsou důležité pro daný tým, jako je například týmová práce, time management, schopnost řešit problémy, kritické myšlení, matematické dovednosti, vůdcovství a další přenositelné dovednosti, které mohou pomoci identifikovat vaše silné a slabé stránky.

Proč vás zaměstnavatelé testují?

Úspěch firmy spočívá v kompetenci jejích zaměstnanců. Vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou často inovativní, efektivní a produktivní, a proto mají potenciál přinést organizaci exponenciální úspěch. Tradiční metody, které během náborového procesu zahrnují čtení životopisů a osobní pohovory, do určité míry nabízejí omezený vhled do potenciálu kandidáta a jeho úspěchu v zaměstnání. Správně nastavené testy však specificky hodnotí schopnost kandidáta splnit požadavky na danou práci a jeho ambice pro dlouhodobý úspěch. Zároveň existují testy, které posuzují vaši osobnost a potenciál zapadnout do firemní kultury.

Zaměstnavatelé také výsledky používají k porovnání výkonu několika dobře kvalifikovaných a zkušených kandidátů, aby vybrali toho nejideálnějšího. Což ve výsledku pomáhá zefektivnit náborový proces, identifikovat nejlepší lidi, rychleji činit výsledná rozhodnutí, snížit riziko těch chybných, snížit míru fluktuace zaměstnanců a zvýšit kvalitu náborového procesu.

Nejčastější typy testů

Firmy testy implementují přímo na pohovoru, ale i mimo něj. Nejčastěji se můžete setkat s těmito typy

Vlohové nebo psychometrické testy

Tyto testy se zaměřují na specifické dovednosti, jako je logika, uvažování, numerická gramotnost, verbální schopnosti a řešení problémů, které pravděpodobně využijete v průběhu své práce. Vzhledem k tomu, že tyto testy jsou přísně načasované a musí být obvykle dokončeny do 30 minut, ukazují, jak dobře a rychle umíte myslet, zpracovávat informace a pracovat pod tlakem. Zaměstnavatelé k tomu používají různé formáty testování (papírové nebo online). Obvykle se jedná o testy s více možnostmi a jen jednou správnou odpovědí. Zaměstnavatelé mají předem jasně dané skóre, podle kterého porovnávají jednotlivé kandidáty na konkrétní pozice. 

Osobnostní testy

Tyto testy hodnotí přesvědčení, komunikační styl, pracovní morálku, mezilidské, týmové a vůdčí schopnosti a to, jak reagujete na různé situace. Důležité je, že pomáhají zaměstnavatelům určit, zda se vaše charakterové rysy hodí pro konkrétní roli, a pravděpodobnost, že se vám na této pozici bude z dlouhodobého hlediska líbit a uspějete. Posouzení může například určit, zda jste schopni například uspět v oblasti prodeje bez předchozích zkušeností. Pokud pracovní pozice neodpovídá vaší osobnosti, může to vést k nižší produktivitě i spokojenosti na obou stranách. 

Ve výběrovém řízení využívají některé firmy také tzv. psychodiagnostiku, která se zaměřuje na poznávání a měření psychologických jevů, vlastností a stavů, jako je motivace, pozornost nebo empatie. Více o tomto tématu se dozvíte v tomto článku.

Specifické testy dovedností

Tyto testy určují, zda máte dovednosti specifické pro vysoce specializovanou pozici. Může se například jednat o znalost určitých programovacích jazyků, schopnost upravovat nebo psát texty, v případě architektů například měřit nebo kreslit návrhy. Dále se firmy zaměřují na:

◾ Testy obchodních dovedností, při kterých se snažíte něco nabídnout nebo prodat

Excelovské testy, u kterých ukážete, že jste schopni pracovat s tabulkami, hledat v řádcích a zvládat složitější výpočty a vzorce

IT testy, které nemusí zahrnovat pouze schopnost programovat, ale také nalézt viry nebo si umět poradit s jinou softwarovou chybou

Testy organizačních a manažerských dovedností, které se zaměřují na metodiky a styly vedení, nebo aplikaci strategií vedení

Testy komunikačních a týmových dovedností

Testy způsobilosti pro kritické myšlení, které hodnotí vaše kognitivní schopnosti a přístup k řešení problémů nebo konfliktů v profesionálním prostředí

Technické úkoly, u kterých můžete procházet online aplikace, sociální sítě, interaktivní média nebo webové stránky

Simulace práce

Ty určují, jak si povedete ve skutečném pracovním nasazení. Formáty se mohou lišit a zahrnují úkoly na místě, kdy náborář vidí, jak v danou chvíli nad zadáním přemýšlíte, úkoly na doma, které zahrnují hlubší přípravu nebo dokonce prezentace, na kterou navazuje i její přednes. Ta zároveň ukáže na vaše komunikační dovednosti, vystupování, analytické a přesvědčovací schopnosti, kreativitu a schopnost předat potřebné informace ve stanoveném čase. O tom, jak si připravit prezentaci, která zaujme, jsme se rozepsali v tomto článku. Přípravu rozhodně nepodceňte!

Skupinové úkoly

Jedná se o tzv. assessment centrum. Tento způsob testování hodnotí komunikaci, nadšení, týmovou práci, vůdcovské schopnosti a dovednosti při řešení problémů v rámci týmu. Většinou jde o celodenní komplexní program, který kromě jednotlivých pohovorů nebo psychotestů zahrnuje modelové situace řešené právě v týmu, ale i jednotlivě. V rámci této metody firmy zahrnují aktivity jako hraní konkrétních rolí, brainstorming nebo diskuze, během kterých se řeší konkrétní případ a každý musí přispět k jeho vyřešení.

Manuální testy

Setkat se s nimi můžete, když se ucházíte o práci především ve výrobě. Je potřeba při nich něco složit, vyrobit, nalézt chyby nebo naopak stejné prvky. Takových úkolů bývá více a dělají se na čas. Nedá se na ně příliš připravit, důležitá je zručnost a rychlost. 

Inteligenční testy

Rozdělují se na IQ (inteligenční kvocient) a EI (emoční inteligence) testy. IG test zkoumá, jak si poradíte s psaným textem, jaké je vaše abstraktní myšlení, jak si rozumíte s čísly nebo do jaké míry jste schopni kreativně myslet a uplatňovat inovativní přístupy k řešení problémů. Poté se vyhodnocuje váš průměr inteligence na dané stupnici. EI testy hodnotí vaši intuici, schopnost vcítit se, projevit soucit a nalézt porozumění se svými vlastními emocemi i s ostatními. 

Testy jazykových znalostí

Testy jazykových znalostí obvykle hodnotí vaši znalost konkrétního jazyka. Pokud se například ucházíte o práci, která vyžaduje, abyste mluvili francouzsky, může vám zaměstnavatel předložit test jako ve škole. Ve většině případů si však znalost jazyka firma ověří již na začátku výběrového řízení, kdy po vás chce zaslat životopis v požadovaném jazyce, případně vám dá za úkol přeložit text nebo část pohovoru proběhne v daném jazyce. Tím zjistí, jakým způsobem se vyjadřujete, jak rozumíte gramatice, slovní zásobě, struktuře a dalším koncepcím jazyka. Pokud firma lpí na profesionální znalosti cizího jazyka, bude se zaměřovat také na schopnost porozumět hovorovým výrazům, nuancím, ale také na dovednost přecházet mezi jazyky. Vše záleží na tom, v jaké formě je tato znalost potřebná k dané pracovní pozici.

Testy osobního rozvoje

Tento typ testů hodnotí vaše schopnosti plánování, zlepšení a dosažení různých sad dovedností, jako je přijímání výzev, plnění každodenních cílů nebo organizace povinností. Zaměstnavatelé tato hodnocení používají k rozpoznání silných a slabých stránek kandidátů a jaké techniky seberozvoje jsou k tomu u konkrétních lidí potřebné. 

Jak se na testy připravit

Firma by vždy měla kandidátům objasnit, jak bude výběrové řízení probíhat. Pokud tak neučiní, zeptejte se, zda můžete nějaké testování očekávat a v jaké formě. Pokud budete předem vědět, že vás čeká něco písemného, neprocvičujte online, ale raději si testy dělejte na papíře a zhodnoťte, zda je vaše písmo čitelné. Zároveň se zaměřte na oblasti, u kterých víte, že máte nedostatky. Čeká vás pohovor v angličtině? Máte malou slovní zásoby odborných výrazů? Zkuste si je připomenout. A samozřejmě se nezapomeňte připravit na pohovor jako takový. Všechny důležité tipy najdete v našem Magazínu.


Implementace testů na pohovorech má svoji logiku. Nejen, že dokáže firma zhodnotit schopnosti a dovednosti mezi jednotlivými kandidáty, ale i sami uchazeči mají představu o tom, jak by jejich práce mohla vypadat a zda by ji zvládli. Na druhou stranu jeden test nerozhodne o tom, zda vás firma přijme nebo ne. Komplexní představu o vašich schopnostech si o vás musí udělat prostřednictvím osobního setkání, tudíž velkou roli hraje především to, jací jste a co můžete firmě nabídnout. 

AplikacePráce

Inzerce práce, galerie společností a kariérní stránky s vlastní prezentací. Vyzkoušejte nový pracovní portál, kde jsou firmy hlavními tvůrci.